Alternativní energetická koncepce ČR I

30. 10. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 7 minut

1 Úvod

V poslední době publikovaly Britské listy velké množství článků zabývajícími se přechodem České republiky k obnovitelným zdrojům energie (OZE). Na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu je možné nalézt Státní energetickou koncepci ČR (dále jen SEK). Je to dokument z roku 2014, tedy 7 let starý. Podle mého názoru tento dokument již naprosto nevyhovuje současným podmínkám a novým trendům a vede ČR mezi energeticky zaostalé země. Výsledky podobných teorií a pokusů jsme pocítili již dnes na svých peněženkách.

Vystudoval jsem obor výroba, rozvod a využití elektrické energie. Můj obor se tedy týká podstatného segmentu energetické bilance ČR. Navíc přechodem na obovitelné zdroje a na elektromobilitu podíl elektrické energie na celkové spotřebě energie zřejmě dramaticky stoupne. 21. století bude zcela určitě stoletím elektrické energie.

(Pozn. JČ: Odpůrci obnovitelné energie neustále namítají, že "slunce pořád nesvítí a vítr pořád nefouká". Tak zaprvé, vítr skoro pořád fouká, ale hlavně, zde je nesmírně důležité mezinárodní propojení energetických sítí, závisejících na zdrojích z obnovitelné energie. Vždycky někde slunce svítí a někde fouká vítr. Proč nezaplnit Saharu solárními panely? A Severní moře větrníky? Atd.)

 

To jsou důvody, proč jsem se rozhodl zformulovat tuto Alternativní energetickou koncepci ČR. Vychází z původního dokumentu, soustředí se však pouze na hlavní trendy s důrazem na elektroenergetiku, která je mým oborem.

Po zběžném prolistování výše uvedeného dokumentu, který podle mého názoru naprosto ignoruje rozvoj obnovitelných zdrojů, elektromobility, data center a dalších věcí, jsem se rozhodl ho úplně rozstřílet a nahradit ho touto mou novou vizí, která se bude možná zdát na první pohled naprosto nereálná, já se však za ni rád poperu.

2 Alternativní energetická koncepce ČR

Můj plán vychází ze sedmi čtyřletek, aby se to celé stihlo do roku 2050. Vše se začne 1.1.2022 a vše skončí 31.12.2050. V ten den nebude již v ČR v provozu žádné auto se spalovacím motorem a nic by se již také nemělo spalovat otevřeným plamenem s výjimkou různých topných plynů. Všechna fosilní paliva, včetně jaderných paliv, budou nahrazena obnovitelnými zdroji.

Předpokládám, že v těch 28 letech přejde všech současných cca 8 milionů aut, nákladních aut, autobusů, traktorů a motorek na elektrický pohon. Jakékoliv dopravní prostředky se spalovacím motorem budou totiž zákonem zakázány.

Proč tak radikálně? Osobní auto s benzínovým motorem se spotřebou 8 l/100km spotřebuje na překonání této vzdálenosti 94,7 kWh obsaženou v těch osmi litrech benzínu. Auto s dieselovým motorem se spotřebou 6 l/100 km spotřebuje podobně energii 72,7 kWh. Elektromobil spotřebuje na překonání stejné vzdálenosti jen asi 13 kWh viz např. zde. Energetická spotřeba elektromobilu je tedy v průměru asi 6,43 krát nižší než u automobilu se spalovacím motorem.

Podle tabulky na straně 101 SEK je celková energetické spotřeba ČR asi 1200 peta Joulů (čti peta džaulů) (PJ). Co je peta Joul? Je to 1015 Joulů. Jeden PJ je 278 GWh (čti gigawathodin). Temelín má výkon 2000 MW (megawattů) neboli 2 GW (gigawatty). Ještě bych zde dodal, že jak víme z fyziky, tak energie je rovna výkonu krát čas. 1 PJ je tedy energie, kterou Temelín vyrobí za 139 hodin, neboli bez pěti hodin za 6 dní. 2 GW * 139 hodin = 278 GWh = 1 PJ

Celková energetická spotřeba ČR je asi 1200 PJ, nebo-li 333 000 GWh, nebo-li 333 TWh nebo-li energie, kterou by vyrobila elektrárna o výkonu 38 GW za jeden rok (8766 hodin). Je to tedy zhruba energie, kterou by vyrobilo 19 Temelínů za jeden rok. 38 GW*8766 h ~ 333 000 GWh.

Nesouhlasím s názorem, že se energetická spotřeba ČR nebude měnit. Můj názor je, že by se měla celková spotřeba snížit asi o 20%, tj. asi o 66,6 TWh. Hlavním zdrojem té úspory bude úspora v dopravě (asi 50 TWh), které bude způsobena přechodem na elektromobily a to i u užitkových a nákladních automobilů, ale i u traktorů, autobusů a motorek.

Dále plánuji úsporu asi 10 TWh zateplením stávajících domů, větráním s výměníky tepla a vyšším podílem nových domů s lepší tepelnou izolací (např. dřevostavby).

Oproti tomu plánuji prudký nárůst spotřeby data center a to asi o 34 TWh. ČR se stane centrem využití tzv. Artificial Intelligence (AI) (umělé inteligence). Celková energetická spotřeba ČR by tedy v roce 2050 měla činit asi 300 TWh.

Mým základním východiskem je, že každá instalace solárních panelů na území ČR dá asi 1000 kWh (1 MWh) elektrické energie za rok na 1 kWp (čti kilowat pík). Můžete si to vyzkoušet zde. Najděte si na mapce jakékoliv české město, klikněte na něj, tím se vytvoří bod a dejte “visualize results” (zobrazí výsledky v grafu). Dostanete nejen celkovou elektrickou enegrii vygenerovanou několika panely o výkonu 1kWp za jeden rok, ale i energie vygenerované v jednotlivých měsících. Můžete dát panely i na severní stranu (azimuth 180°) a zjistíte, že to pořád ještě bude dávat poměrně dost energie. Pohrejte si s tím.

Praha dá 1052 kWh, Brno 1082 kWh, Ostrava 1032 kWh, Břeclav 1114 kWh, Šluknov 1005 kWh.

Mějme tedy:

3 milony domů se 40 solárními panely 500 Wp (120 M panelů) 60 TWh

5 000 solárů o výkonu 10 MWp na střechách, zdech, parkovištích, u silnic (100 M) 50 TWh

4 000 MW větrných elektráren s účinností alespoň 12% (800 turbín 5MW) 4 TWh

2 000 bioplynek typu Třeboň (3,76 mil m3 metanu ročně) 75 TWh

tisíce malých a středních tepelných čerpedel 50 TWh

moderní způsoby přeměny energie biomasy (gasifikace dřeva, fermentizace ...) 58 TWh

všechny stávající vodní elektrárny a cca 10% nových 3 TWh

Celkem 300 TWh

Dostaneme tak energii 300 TWh z obnovitelných zdrojů k pokrytí celkové spotřeby ČR.

Bude to energie vyrobená 100% z tuzemských zdrojů, která nepodléhá žádnému politickému vydírání, lobistickým nátlaků a rejdům rozvodných společností. Našim palivem bude slunce, vítr, voda, polní plodiny, organické odpady a lesní dříví. Vše tuzemského původu. Humus z bioplynek skončí na polích, která to zoufale potřebují. Nahraďme humusem ty tuny chemie.

Chápu, že se to mnoha lidem nebude líbit. Tak prosím řekněte, kde je chyba, a já to rád opravím, upravím, rozvedu, ale myslím si, že základ byl položen. Nebráním se veřejné diskusi, ba naopak.

Probuďme se prosím a začněme něco pro sebe dělat. Co si neuděláme sami, tak to nám ČEZ, ČEPS, MPO ani ERÚ nedají. Já ještě postupně napíši podrobný plán na těch sedm čtyřletek a rozvedu detaily. Potřebujeme ihned tak tisíc šikovných českých firem a asi dvacet tisíc šikovných řemeslníků.

Potřebujeme také vyvinout politický nátlak, aby se ti slavní, nově zvolení, politici přestali již hádat a začali konečně něco kloudného dělat, když si tedy o 6% přidali. Předpokládám, že budou tedy i o 12% více pracovat.

1
Vytisknout
10911

Diskuse

Obsah vydání | 4. 11. 2021