Projekt Nord Stream 2 představuje pro USA a jejich spojence dlouhodobé bezpečnostní riziko

8. 12. 2021

čas čtení 8 minut
  • Plynovod nikdy nebyl "jenom byznys", jak Kreml opakovaně tvrdí. 

Ruský prezident Putin vyvíjí tlak na Ukrajinu a Západ na mnoha frontách. Vytvořil podmínky pro vedení vojenských operací proti Ukrajině ve velkém měřítku. Využívá vlivu Ruska na zásobování Evropy energiemi a umožňuje běloruskou eskalaci vůči Polsku, které je členem NATO, upozorňují Natalija Bugajovová a Frederick Kagan.

Tyto snahy jsou součástí záměrné kampaně podporující konkrétní Putinovy požadavky vůči Západu, včetně trvalého ukončení dalšího rozšiřování NATO a vojenské podpory Ukrajiny. Možná nezahájí invazi, kterou nachystal, ale je rozhodnut využít její hrozby spolu s dalšími nástroji, aby si vynutil formální západní uznání ruské suverenity nad bývalými sovětskými státy. Nord Stream 2 je součástí tohoto úsilí s vždycky jím byl. Je to hrozba evropské bezpečnosti a nezávislosti Ukrajiny. Tento plynovod pro příští roky změní geopolitickou krajinu v Evropě. Stojí za to obnovit boj za jeho odstavení, ještě než bude spuštěn.

Nord Stream 2 je také příležitostí přehodnotit široce rozšířené, ale nepřesné přesvědčení, že Putin nemá plán nebo strategii. Západní politika po léta ignorovala taktický postup Moskvy, dokud se z něj nestala strategická vítězství. Západ opakovaně promeškával šance zabrzdit Putinův postup za přijatelnou cenu a uznával ruské zisky až tehdy, kdy se náklady na to jim předejít staly nepřijatelně vysokými. Spojené státy mohly přijít s lepšími možnostmi, jak zastavit Nord Stream 2, pokud by včas uznaly rozsah výzvy kterou představuje a více se na toto téma soustředily.

Německé argumenty ve prospěch plynovodu podceňují hrozbu, kterou představuje pro německou a evropskou bezpečnost a škodu, kterou způsobí Ukrajině. Němečtí představitelé tvrdí, že plynovod zvýší bezpečnost energetických dodávek Německu poskytnutím jiných dopravních možností vedle plynovodů vedoucích přes Ukrajinu a Bělorusko. Považují jej také za klíčovou součást německého úsilí odstavit jadernou energii a uhlí kvůli environmentálním cílům a tvrdí, že Německo má právo sledovat nezávislou energetickou politiku.

Je však nepravděpodobné, že by Nord Stream 2 zvýšil bezpečnost energetických dodávek do Evropy. Existující plynovody poskytují Rusku dostatečnou kapacitu pro dodávky zemního plynu Evropě. NS2 by přidal kapacitu a redundanci, možná dovolil Německu omezit využití uhlí, ale nikdy nešlo o jediný způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Pokud by USA, Německo a zbytek Evropy již dříve přistoupily k výzvám, jež NS2 řeší, s koherentní politikou, která by zvážila rizika projektu i jeho výhody, Německo a USA by nečelily současnému dilematu.

Německé popírání rizik plynovodu je částečně založeno na přijetí kremelské linie, že obchod je obchod a nikoliv součást Putinových machinací. Ale projekt NS2 nikdy nebyl pro Kreml jen otázkou byznysu. Umožní mu obejít Ukrajinu a potenciálně úplně eliminovat tranzit plynu přes tuto zemi a zbavit Evropu důležité dopravní trasy. NS2 také dodá ruský plyn přímo Německu, což dál zvýší vliv ruských plynařů na tuto zemi. Konečně dlouhodobá geostrategická rizika posílení Putina tím, že připustíte NS2, o nichž hovoříme níže, zřejmě vyváží jakékoliv výhody v oblasti ekonomie a spolehlivosti dodávek, o nichž si Německo myslí, že je získá.

Kreml dál používá energetické dodávky jako zbraň a NS2 nebude výjimkou. Informační operace Kremlu prosazují falešný narativ, že "ruský byznys je jen byznys" do takové míry, že je důležité opakovat, že Kreml rutinně využívá energetické politiky k nátlaku na jiné země.

Putinův pokus omezit integraci Moldavska do EU je jedním z mnoha nedávných příkladů. Kreml v říjnu zvýšil ceny plynu pro Moldavsko a pohrozil zastavením dodávek. Pak údajně nabídl snížení cen, pokud Moldavsko novelizuje dohodu o volném obchodu s EU, odloží reformy vyžadované pro další integraci a zaplatí Gazpromu sporný dluh. Rusko a Moldavsko koncem října dosáhly dohody ohledně plynu, kterou prezidentka Maia Sanduová obhajovala. Moldavsko zaplatilo dluh 26. listopadu 2021. Kreml nicméně indikuje, že bude dál používat energetické páky a Gazprom 26. listopadu prohlásil, že se obává dalších chybějících plateb z Moldavska.

Kreml využívá probíhající krizi v Evropě k prosazování certifikace NS2. Putin mohl zvýšit dodávky plynu do Evropy při rostoucích cenách prostřednictvím existující infrastruktury, ale rozhodl se to neudělat. Místo toho vyzval Německo, aby schválilo NS2 a tvrdil, že Rusko využije projektu k "rozšíření dodávek". Tento přístup je energetickým vydíráním a Západ je za ně musí uznat.

NS2 posiluje Putinovu jinak omezenou moc. Putin disponuje nemnoha zdroji reálné moci. Energovody jsou jedním z takových zdrojů.

Posílení důležité základny Putinovy moci protiřečí principu dlouhodobého strategického soupeření s Ruskem obsaženému v americké strategii národní obrany.

S ruskými energovody jdou ruku v ruce ruské vlivové sítě. Kreml už založil síť osob, které jsou ekonomicky závislé na NS2. Kreml bude schopen dál rozšířit tuto síť, pokud bude plynovod zprovozněn, protože se do jeho fungování zapojí více německých firem a jednotlivců.

S ruskými vlivovými sítěmi přicházejí informační sítě a operace. Kreml využívá svých vlivových sítí k šíření sobě příznivých narativů. Bude schopen v příštích letech rozšířit informační ekosystém kolem NS2 a posílit schopnost tvarovat evropské vnímání klíčových témat. Ruské lidské a informační sítě závislé na NS2 bude těžké odstranit, jakmile se upevní.

NS2 učiní Německo i Evropu méně odolnými americkými partnery, a to i v americkém soupeření s Čínou.

Spuštění plynovodu zvýší pravděpodobnost dodatečné ruské vojenské akce proti Ukrajině. Omezit závislost Ruska na Ukrajině znamená omezit kontrolu Ukrajiny nad chováním Kremlu. Schválení plynovodu by znamenalo, že z hlediska dodávek plynu do Evropy už by intervence nepředstavovala riziko.

Spojené státy dál ignorují taktické aktivity Kremlu, dokud se nestanou strategickými zisky. Tato slepá skvrna zásadně souvisí s viděním Putina jako oportunisty.

Putin nicméně opakovaně prokázal, že je schopen sledovat určitý cíl po léta a přijmout dočasné neúspěchy za účelem prosazení důležitějších cílů - ať už jde o NS2, integrace s Běloruskem nebo zřízení ruské námořní základny v Súdánu. Investoval dlouhodobě čas a úsilí některých z nejdůležitějších představitelů Kremlu do NS2, což indikuje význam projektu. To by mělo USA a Německu od počátku indikovat, že plynovod je více než jen ekonomický podnik.

Spojené státy dál špatně chápou, jak funguje asymetrický přístup Kremlu. Rusko amplifikuje svých několik omezených mocenských kotev - jako prodej energií - informačními operacemi, koalicemi a lidskými sítěmi. NS2 se zřejmě stane další takovou trvalou kotvou Ruska v EU a dalším trvalým informačním vítězstvím.

Spojené státy dál třídí aktivity Ruska s cílem konfrontovat je v určitých záležitostech a v jiných s ním spolupracovat. NS2 byl vždy geopolitickým projektem soustředěným na získání dodatečného vlivu na EU a Ukrajinu. Ekonomické výhody pro Putina mají význam, ale i ty podporují dlouhodobou stabilitu jeho režimu.

Putin využije pokračujícího rozdělování témat. Konkrétně využije soustředění Washingtonu na dekarbonizaci k prosazení ruského energetického vlivu a posílí moc plynoucí z dodávek zemního plynu a jaderné energie.

To ze se USA ve věci plynovodu Nord Stream 2 vzdaly, aby posílily vztahy s Německem, dokonce i v rámci úsilí reorientovat NATO na Čínu, je neefektivní a kontraproduktivní, protože to oslabuje závazky a důvěru uvnitř aliance. Americká politika musí posílit závazek celého NATO k sebeobraně vůči ruské hrozbě, včetně všech jeho členů. Zastavení nebo odložení projektu NS2 je dobrá příležitost s tím začít, dokonce i teď.

Podrobnosti v angličtině: ZDE (.pdf)

0
Vytisknout
5942

Diskuse

Obsah vydání | 10. 12. 2021