Na podporu kurdského politického vězně v Turecku - napište mu do vězení!

3. 2. 2022

čas čtení 5 minut
V Brně žije studentka informačních technologií a zároveň členka turecko-kurdské Lidově demokratické strany (HDP) Duygu Günesová. Informovala mě, že se dá takto napsat do vězení dopis bývalému šéfovi HDP Demirtasovi. Prý mu to cenzura - v papírové verzi v obálce - doručí, píše Pavel Pečínka.

Snažíme se v rámci minimálních možností trochu docílit toho, aby se v ČR vědělo, že vedle Navalného existuje i Demirtas a že vedle disidentů v Rusku a Bělorusku existují i ti v Turecku.

Svůj jinak nikde nepoužívaný titul dávám k podpisu jen proto, aby to třeba nějak zapůsobilo na bachaře, bývalé členství v ČSSD a SZ tam uvádím proto, aby si třeba současní členové trochu uvědomili, že i tímhle směrem by se měli ubírat jejich zájmy.

Rozhovor té kurdské studentky pro deník Rovnost: https://www.denik.cz/z_domova/kurdove-svoboda-turecko-studentka-brno-20211014.html

 


Selahattin Demirtaş
Edirne F Tipi Cezaevi B1-38
Edirne - Turkey

Zdravím Vás, pane Demirtasi, z České republiky.

Jsem rád, že se s Vámi můžu zkontaktovat alespoň tímto způsobem. Předpokládám, že tenhle dopis bude číst ze služební povinnosti víc zájemců předtím, než se Vám dostane do rukou. Omezím se proto zatím jen na přání, abyste měl dost energie a čelil těm útrapám, kterým jste vystaven. V České republice máme tradici, že většina československých prezidentů, než nastoupila do úřadu, byla někdy v kriminále:

Liberál Václav Havel pobýval v komunistickém vězení, komunista Gustáv Husák též v komunistickém, komunista Ludvík Svoboda v komunistickém, komunista Antonín Novotný v nacistickém a komunista Antonín Zápotocký rovněž v nacistickém koncentračním táboře. Komunista Klement Gottwald musel emigrovat před vězením nacistickým a liberálové Eduard Beneš a Tomáš G. Masaryk pak museli emigrovat před vězením monarchistickým. Nejen historie Turecka, ale i historie Československa tedy ukazují, že role a společenská pozice se velice rychle mohou změnit v úplný protiklad.

Česká a slovenská veřejnost se velice zajímá o osud disidentů a demokratické opozice v Rusku, Bělorusku, v Číně a na Kubě. Nezajímá se ale bohužel o Turecko, protože ho bere jako oblast vzdálenou, kulturně odlišnou, ale také jako významného obchodního partnera a oblast pro levnou dovolenou. Budeme se v rámci možností snažit, abyste měl jak Vy, tak další vaši přátelé z Lidově demokratické strany (HDP) a demokratická opozice v Turecku a severním Kurdistánu v Česku a na Slovensku větší podporu. Předpokládám, že dopisů z Česka a Slovenska budete teď dostávat víc a naopak kontaktů mezi českými vládními představiteli a Egemenem Bagisem, který je v Praze velvyslancem, bude ubývat.

S pozdravem Pavel Pečínka, Ph.D., bývalý člen ČSSD a Strany zelených, redaktor historických časopisů Zbraně a II. světová válka, Brno, Česká republika.


I greet you, Mr Demirtas, from the Czech Republic.

I am glad to be able to contact you at least this way. I assume that this letter will be read as part of their official duties, many government officials  before it gets into your hands. Therefore, I will limit myself to wishing you to have enough energy for facing the hardships to which you are being exposed. In the Czech Republic, we have a tradition that most Czechoslovak presidents were in prison before taking office:

The liberal President Václav Havel was in a communist prison, the communist President Gustáv Husák was also in a communist prison, communist President Ludvík Svoboda  was in a communist prison, the communist President Antonín Novotný was in a Nazi prison and the  communist President Antonín Zápotocký was also in a Nazi prison. The communist President Klement Gottwald had to emigrate in order to escape a Nazi prison, and the liberals Presidents Eduard Beneš and Tomáš G. Masaryk had to emigrate to avoid a monarchist prison. Thus, not only the history of Turkey, but also the history of Czechoslovakia shows that roles and social positions can very quickly turn into a complete opposite.

The Czech and Slovak public is very much interested in the fate of dissidents and the democratic opposition in Russia, Belarus, China and Cuba. Unfortunately, they are not too interested in Turkey, because they think Turkey is a remote, culturally different area, but also   an important business partner and an area for inexpensive  holidays.

We will do our best to ensure that both you and your other friends from the People's Democratic Party (GDP) and the democratic opposition in Turkey and northern Kurdistan have more support  in the Czech Republic and Slovakia. I assume that you will receive more letters from the Czech Republic and Slovakia, and on the contrary,  contacts between the Czech government officials and Egemen Bagis, who is the Turkish ambassador to Prague, will decrease.

Sincerely, Pavel Pečínka, Ph.D., a former member of the Czech Social Democratic Party and the Czech Green Party, editor of historical magazines Weapons and the Second World War, Brno, Czech Republic.

0
Vytisknout
6104

Diskuse

Obsah vydání | 8. 2. 2022