Co se z českých médií nedovíte: Bojovníci Hamásu jsou sirotci, jimž v předchozích konfliktech Izraelci vyvraždili rodiny

17. 5. 2024

čas čtení 14 minut


Moderátor, BBC Radio 4 World at One, pátek 17. května, 13 hodin: Těžko si lze představit dva odlišnější světy. Formálnost soudní síně v nizozemském hlavním městě Haagu, dřevěné obložení a dokonale oblečení právníci a naproti bída Gazy, válečné zóny, kde je zoufalý nedostatek potravin a paliva. 

Dnes ráno se v Gaze objevila vzácná věc, dobrá zpráva, americké ústřední velení potvrdilo, že první kamiony s pomocí vyjely na břeh přes dočasné molo, které americká armáda několik týdnů budovala, což je způsob, jak částečně obejít pozemní přechody, které se z různých důvodů ukázaly jako zcela nevyhovující pro úkol zásobovat více než dva miliony Gazanů humanitární pomocí, vysvětlila význam toho  mola zástupkyně tiskového tajemníka Pentagonu Sabrina Singhová:

 „V nadcházejících dnech bude pomoc vykládána z lodí v tomto plovoucím distribučním zařízení, převážena na toto molo Trident a poté dopravována na pobřeží v Gaze, kde budou USAID a OSN řídit distribuci. Účelem tohoto dočasného mola je doručit palestinskému lidu kritickou humanitární pomoc. Molo je dočasné a nemá nahradit pozemní cesty do Gazy. Jedná se o mezinárodně podporované úsilí koordinované s OSN. americká armáda pouze poskytuje logistickou podporu, aby mohla humanitární pomoc proudit do Gazy z moře. Dnes máme stovky tun pomoci připravené k dodání a tisíce tun pomoci v přípravě.."

Moderátor: V Haagu, ve vzdálenosti  3000 km,  v soudní síni obložené dřevěnými panely,  právníci argumentovali v pátek ve prospěch Izraele, když Mezinárodní soudní dvůr projednával žádost Jihoafrické republiky, aby soud nařídil zastavit plánovanou izraelskou ofenzívu v jižním gazanském městě Rafáhu. Právníci Jihoafrické republiky označili tuto ofenzívu za poslední krok ke zničení Gazy a jejího obyvatelstva. Ale to, že něco nazval genocidou, z toho ještě genocidu nedělá, tvrdili izraelští právníci:

„Jihoafrická republika před vás údajně opět předstupuje jako ochránce lidskosti, ve skutečnosti má jasné postranní úmysly, když vás žádá, abyste Izraeli nařídili držet se dál od Rafáhu a stáhnout všechny své jednotky z Gazy. Činí tak proto, aby získala vojenskou výhodu pro svého spojence, Hamás, jehož porážku si nepřeje.“

Jediný krátký okamžik, kdy chaos v Gaze malým způsobem zasáhl do soudního jednání. Když začala věc shrnovat právnička Izraele:

„Stát Izrael žádá soud, aby zamítl žádost o změnu a uvedení předběžných opatření, kterou předložila Jihoafrická republika.

„Lháři!!!“- ozval se výkřik v sále.

„Tím prezentace Izraele končí. Děkuji.“

A v tu chvíli to skončilo. Pentagon ze své strany prohlásil, že stovky tun pomoci jsou připraveny k dodání přes molo. Bude to mít nějaký význam? Jak dnes dopoledne sdělila OSN společnosti BBC, v Gaze už téměř došly potraviny. Těsně předtím, než jsme začali vysílat, jsem mluvil s Tess Ingramovou z Dětského fondu OSN. UNICEF. Zeptal jsem se jí, jaké problémy přetrvávají navzdory tomuto novému vstupnímu bodu pro pomoc.

Tess Ingram, UNICEF: Největší výzvou, kterou v tuto chvíli máme, Johnny, je, že dvě hlavní pozemní přístupové cesty do Gazy, Karim Šalom a Rafáh, jsou nefunkční kvůli bezpečnostní situaci na místě a uzavření přechodu Rafáh, což vytváří obrovské problémy ještě více než dříve při dodávání pomoci do pásma Gazy. To prakticky zastavilo naše humanitární operace a největší obavy vzbuzují pohonné hmoty. Palivo je základem naší činnosti v Gaze. Díky němu fungují nemocnice a vodovodní systémy a v tuto chvíli se k nám palivo dostává jen zřídka. To nestačí na udržení operací.

Moderátor: Takže zatímco se dnes soustřeďujeme  na toto dočasné molo, které postavila americká armáda, a opět platí, že armáda mluví o stovkách tun pomoci připravených k dodání, není to pro ty druhy pomoci, jež mohou přijít přes pozemní hranice?

Tess Ingram, UNICEF: Přesně tak. A my se musíme ujistit, že to bude doplňovat pomoc. Je strašně důležité, abychom ty pozemní přechody znovu otevřeli, protože jak už nějakou dobu říkáme, jsou nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem, jak dostat pomoc ve velkém měřítku, takže veškerá pomoc je vítána, ale musíme se ujistit, že ty pozemní přechody můžeme otevřít, a to co nejdříve, protože samozřejmě jde o populaci, která zůstává na pokraji hladomoru a den ode dne se to zhoršuje.

Moderátor: Jak je to s přesunem pomoci, jakmile se dostane dovnitř Gazy?. Jaké jsou tam problémy?

Tess Ingram, UNICEF:  No, je to stále opravdu nebezpečné. Před několika týdny jsem byla v Gaze. Byla  jsem součástí konvoje, na který se střílelo. Samozřejmě víme, že kolegové jsou na místě stále zabíjeni, nedávno, tento týden, jsme přišli o další kolegy z OSN, takže situace pro přesun pomoci zůstává obtížná a nebezpečná. A to samozřejmě nakonec ovlivňuje i ženy a děti v Gaze, protože k nim nemůžeme bezpečně dostat jídlo, vodu ani přístřeší.

Moderátor: A co dostat pomoc na samotnou pozemní hranici k samotným přechodům? Tento týden jsme byli svědky útoků na některé konvoje projíždějící Západním břehem, útoků osadníků a pravičáků na tyto konvoje. Stává se z toho nyní problém sám o sobě?

Tess Ingram, UNICEF:  Ano, víme, že se nám nedaří dostat pomoc ve velkém měřítku z různých důvodů, jednak kvůli blokaci, která někdy na těchto přechodech nastává, ale také kvůli pomalému a složitému procesu prověřování na těchto přechodech. Takže je to opravdu smrt tisíci řezy, Johnny, nemůžeme dostat kamiony dovnitř, když je dostaneme, je obtížné je přesunout, nedostáváme bezpečnostní záruky, které potřebujeme. V důsledku toho trpí ženy a děti a to musí být pro svět nepřijatelné. Nejenže se díváme na ofenzívu v Rafáhu, která by mohla rychle připravit o život další tisíce lidí, ale také na humanitární krizi, které lze předejít.

Moderátor: Pravděpodobně vám dnešní otevření mola dává určitou naději, i když, jak říkáte, na zásobování obyvatel Gazy to nestačí.

Tess Ingram, UNICEF: Pokud to bude fungovat, pak ano, ale musíme vidět, jak to bude fungovat, jestli přivezeme to, co je potřeba, a jestli to prokáže pomoc jak humanitárním pracovníkům, tak i obyvatelům Gazy.

Moderátor:  Odpusťte, proč by to nemělo fungovat?

Tess Ingram, UNICEF: No, je to nevyzkoušené, takže potřebujeme, aby jako se vším v Gaze byly problémy. Jsou to problémy z mnoha hledisek, pokud jde o přísun pomoci a její přesun k lidem. Takže  zůstává otázka. Potřebujeme vidět, jak to funguje, a potřebujeme vidět, jak se potraviny a zásoby dostávají k lidem v Gaze.

Moderátor:  V posledních několika měsících, když jsme se obrátili na mluvčí izraelské armády nebo izraelské vlády, pomoc neproudí v takovém množství, jaké je potřeba. Říkají, že to s námi nemá nic společného. Říkají, že za to může OSN, že prostě nedodává dost nebo že je tam logistický problém. Víte, že pokud jde o ně, není to jejich problém. A oni pomoc nezdržují. Vy vyprávíte úplně jiný příběh.

Tess Ingram, UNICEF: Ano. A podívejte, můžu vám říct, že jsem tam byla na místě. Strávila jsem nějaký čas na té křižovatce. Na vlastní oči jsem viděla problémy, kterým čelíme, a je jich mnoho. A tak je velmi složité to vysvětlit. Ale myslím, že jedním z nejlepších ukazatelů jsou stovky kamionů, které stojí ve frontě na přechodu a čekají na vjezd. Jsou tam a jsou připraveny vyrazit. Ale nemohou se dostat dovnitř, protože je tam obrovské zpoždění. Jakmile se dostanou dovnitř, ztrácíme přehled o tom procesu kontroly. Nevíme, co v daný den vyjede na druhém konci. Ne vždy máme přístup k zásobám, jakmile jsou prověřeny, jsou drženy v jakémsi uzavřeném prostoru, takže mohou být považovány za doručené, ale my se k nim nemůžeme dostat. Takže existují nejrůznější problémy, které nám opravdu ztěžují práci.

Moderátor: To byla Tess Ingramová z Dětského fondu OSN, UNICEF: Sir Mark Lowcock byl náměstkem generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorem pomoci při mimořádných událostech. Předtím v Británii  působil jako stálý tajemník na ministerstvu pro mezinárodní rozvoj. Dobré odpoledne, sire Marku. Předpokládám, že pro znovuotevření tohoto mola je to poměrně velký okamžik, stovky tun pomoci jsou připraveny k odjezdu?

Sir Mark Lowcock:  No, ne, myslím, že to není nic převratného z důvodů, které právě zmínila Tess Ingramová z UNICEF. Jsou tu dva body. Myslím, že je důležité je zdůraznit. První se týká rozsahu této nové americké operace. Doufají, že dodají 500 tun pomoci během několika dní, zatímco obyvatelstvo Gazy, které potřebuje nasytit, potřebuje každý den, týden co týden, měsíc co měsíc 3000 tun. Prvním problémem je tedy rozsah pomoci.  Druhým problémem je, že hromadění pomoci na molu samo o sobě ničeho nedosáhne. To, co potřebujete, jsou stovky nákladních aut a tisíce humanitárních pracovníků, kteří ji pak mohou rozdělit mezi 2,3 milionu lidí. A to vyžaduje bezpečné prostředí pro jejich činnost. A jak vám právě řekla Tess Ingramová, takové prostředí právě teď neexistuje.

Moderátor:  Někteří lidé považují toto molo za nástroj dvojího užití. Jedním z nich je, že se díky němu dostane pomoc, i když v menším množství, než je zjevně nutné, dostane se nějaká pomoc do Gazy, ale druhým je, že je to jakási diplomatická páka, jak vyvinout tlak na Izrael, aby otevřel pozemní přechody, které jsou  buď zavřené, nebo nebyly dostatečně otevřené, aby se přes ně dostala pomoc. Vidíte v tom nějakou logiku? Chápete v tom nějaký druh diplomacie?

Sir Mark Lowcock:  Rozhodně je to tak, že USA a všechny západní země a celý zbytek světa vlastně zoufale touží po tom, aby se tam dostalo mnohem více pomoci, a chtějí to z humanitárních morálních důvodů. Je to humanitární imperativ a lidé byli zděšeni tím, co se stalo.

Mnoho západních zemí si také myslí, že současná izraelská strategie není strategií, která by mohla dlouhodobě fungovat. Takže si myslím, že v dlouhodobém horizontu je pro Izrael lepší, když umožní obyvatelům Gazy, aby se vrátil nějaký normální život, jaký měli před 7. říjnem. Takže se dějí obě tyto věci.

Moderátor:  Mluvčí Pentagonu. Sabrina Singhová se vyjádřila velmi jasně, řekla, že to molo je dočasné. Zase ten návrh, že Izrael musí otevřít pozemní hranice, předpoklad musí být, že zase v zákulisí, ten tlak ze strany jeho nejbližšího spojence, Spojených států, a důležitého evropského spojence, Velké Británie, je na Izrael docela silný, i když v tuto chvíli vlastně nepřináší výsledky.

Sir Mark Lowcock:  Myslím si, že Izrael z dlouhodobého hlediska musí jednoznačně věnovat pozornost především USA, z krátkodobého hlediska, jak jsme viděli, je to mnohem méně jednoznačné. Myslím, že jednání Izraele nám o jeho strategii říká, že v tuto chvíli si myslí, že jejich nejlepším přístupem je udržovat 2,3 milionu lidí v Gaze ve stavu pokročilého hladu a nemocí a  ve stanech a bez jakéhokoli zázemí v naději, že to zabrání budoucím problémům, a většina analytiků si myslí, že je to zásadně chybná strategie, že bude třeba najít nějakou jinou cestu vpřed, ale dokud -

Moderátor:  Jak by Izraeli prospělo udržovat dva a půl milionu lidí ve stavu hladu? O svých válečných cílech, tedy o zničení Hamásu, mluví jasně.

Sir Mark Lowcock: Všichni si všimli, že bojovníci Hamásu jsou z velké části sirotci po předchozích  povstáních, takže si myslím, že jediným skutečně správným způsobem, skutečným způsobem, jak pochopit, co Izrael dělá, je zabránit jakémukoli druhu obnovy normálního života v Gaze. Izrael prohlásil, že nechce v Gaze zajišťovat civilní správu. Američané také ne. Myslím si, že to je neúspěšná strategie, ale dokud nebudou v Izraeli jiní rozhodující činitelé, je těžké si představit, jak se tato strategie změní.

Moderátor: Sire Marku, děkuji vám, že jste se k nám připojil. Sir Mark Lowcock, bývalý pracovník OSN.

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
3670

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2024