Naprostý rozklad právního státu v České republice:

Etický kodex České advokátní komory v praxi

25. 10. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 6 minut

Ing Oldřich Maděra se soudí s ČEZem. Jeho advokát mu nedávno oznámil, že ho přestává zastupovat, protože se rozhodl stát se zaměstnancem ČEZu! Česká advokátní komora  na stížnost Ing. Maděrovi odpověděla, že k porušení jejího Etického kodexu tímto advokátem  "nedošlo". Advokát totiž prý "nepřešel k firmě, která by byla vlastnictvím ČEZu, s nímž má Ing. Maděra právní spor." Je to lež. Právník PŘEŠEL k firmě, která je stoprocentním vlastnictvím ČEZU.

Česká advokátní komoro, proč lžete?

* * *

Ing. Oldřich Maděra píše:

Vážení čtenáři Britských listů, pokud se budete náhodou chtít soudit v Čechách, tak si prosím dejte pozor, abyste nesedli na lep nějakému právnímu šmejdovi nebo vinkláři (německy Winkelschreiberei) jak je to popsáno například zde. Raději si vyberte právního profesionála, advokáta, který je členem České advokátní komory. Web České advokátní komory naleznete zde. Všichni tito právní profesionálové, tedy advokáti ČR, jsou nejen sdruženi v České advokátní komoře, ale samozřejmě jsou závázáni dodržovat Etický kodex České advokátní komory, který pak naleznete zde. Pokud se podíváte zejména na druhý oddíl, článek 6, cituji:

Oddíl druhý

Povinnosti advokáta ke klientovi

Čl. 6

Základní pravidla

(1) Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.”

 

tak se jistě se budete cítit ve vztahu ke svému advokátovi, profesionálovi, zcela bezpečně tak, jak jsem se cítil já, když jsem si toho advokáta, profesionála, vybral, respektive, když mi byl přidělen renomovanou právní firmou, kterou jsem si vybral, v níž tento profesionál navíc zastával pozici prokuristy společnosti. Pevně jsem věřil, že bude respektovat alespoň základní pravidla své profese.

Upozorňuji Vás však, že za svou, výše uvedenou, radu žádným způsobem právně neručím!

Abych se již dopředu vyvázal z jakékoliv odpovědnosti za radu, kterou jsem Vám poskytl v úvodu tohoto mého článku, tak Vás musím důrazně upozornit na některé právní aspekty uplatňování etického kodexu České advokátní komory v praxi.

Vybral jsem si tedy jednoho z těchto profesionálních advokátů, člena České advokátní komory, aby mě zastupoval v několika soudních sporech, které jsem popsal zde.

Pro jistotu ještě uvádím jejich detaily:

První dva spory vede společnost Maděra, s.r.o., ve které jsem jednatelem, proti ČEZ Distribuce, a.s. Další tři pak proti jejímu dodavateli, Energon Dobříš, s.r.o. Jedná se o projekty, kde konečným zákazníkem je ČEZ Distribuce, a.s. Tyto spory vedeme již zhruba deset let.

Svému advokátovi, profesionálovi, jsem samozřejmě důvěřoval a sdělil jsem mu své názory na věci spojené s těmito spory, s jejich odpůrci a dále pak mé budoucí plány a strategie ve všech těchto výše uvedených sporech. Cítil jsem se bezpečný a ochráněný před všemi těmi právními šmejdy a vinkláři, uvedenými viz výše, protože já jsem byl zastoupen právním profesionálem.

Velmi mě proto překvapilo sdělení mého advokáta, které mi zaslal e-mailem ze dne 17.3.2021:

Dobrý den pane Maděro,

včera jsem Vás telefonicky informoval o tom, že na konci měsíce si budu pozastavovat výkon advokacie, protože od dubna budu nastupovat do společnosti ČEZ a.s. Budu nově pracovat jako firemní právník ...”

Přiznám se, že jsem byl v tom okamžiku poněkud zaskočen a nevěřil jsem, že se něco takového vůbec může stát. Trvalo mi nějaký čas, než jsem sebral potřebnou vnitřní sílu a na advokáta jsem si podal dne 14.5.2021 stížnost na Českou advokátní komoru. Ta mi pak zaslala svou odpověď dne 15.10.2021, t.j. pět měsíců po podání mé stížnosti (viz níže).

Po jejím důkladném prostudování se zde České advokátní komoře i panu advokátu, Mgr. Martinu Maňákovi, musím veřejně omluvit. Domníval jsem se, že pokud ČEZ Distribuce, a.s., jejíž výpis z OR naleznete zde, je 100% vlastněna ČEZ, a.s., jejíž výpis z OR naleznete zde, kdy navíc obě společnosti jsou personálně propojeny, viz níže, tak že tím, že během pěti živých soudních sporů, ve kterých mě pan advokát zastupoval minimálně ve dvou těchto sporech a ve třech dalších, kdy protistrana byla konečným zákazníkem, nastoupil jako podnikový právník k protistraně, tak že se jedná o nehorázný střet zájmů a nehorázné porušení Etického kodexu České advokátní komory.

Vážení ne, není tomu tak, protože je to nota bene jiná společnost, viz citát z opovědi ČAK:

Advokát nota bene uzavřel pracovní poměr s jinou společností, než proti které zastupoval Vaši společnost.”

Dále musím samozřejmě vzít v úvahu i sdělení komory, že:

Advokát popírá, že uzavřením pracovní smlouvy se společností ČEZ a.s. se dopustil nekalosoutěžního jednání, a že tímto umožňuje zaměstnavateli zneužívat svého dominantního postavení. Advokát žádné informace, které nabyl při zastupování Vaší společnosti nikomu nepředal a to ani svému zaměstnavateli. K žádnému zneužití informací nedošlo a nedojde, advokát je stále vázán povinností mlčenlivosti.”

Nyní již tedy musím jen uvést věci na pravou míru. Ano, opravdu je to sice tak, že ČEZ, a.s. je jediným a to 100% vlastníkem ČEZ Distribuce, a.s., ale pouze následujících pět osob najdeme v posledních deseti letech (co vedeme ty naše soudní spory) v úplném výpisu obou společností v OR:

Ing. Tomáš Pleskač

Ing. Daniel Beneš

JUDr. Michaela Chaloupková

Ing. Pavel Cyrani

Ing. Bohdan Zronek

takže vlastně se nedá hovořit o nějakém personálním propojení obou společností a pak již zcela jasně vyplývá, že se jedná o nota bene jinou společnost.
0
Vytisknout
8686

Diskuse

Obsah vydání | 27. 10. 2021