Jak budou interpretovat naši zničenou lidskou civilizaci paleontologové za sto milionů let?

26. 10. 2021

čas čtení 5 minut
Moderátor: Celá lidská civilizace, od vzniku zemědělství a dál, vznikla během 12 000 let krátkého, a upřímně řečeno, bizarního období klimatické stability na planetě Zemi, známého jako holocén. Hovoříme teď s profesorem Janem Zalasewiczem, geologem z University of Leicester. Pane profesore, co je to holocén a proč je to tak neobyklé období v klimatické historii této planety?

Jan Zalasewicz: Holocén je poslední z několika poněkud krátkých období tepla na této planetě. V dobách ledových. A holocén je neobvyklý, protože je pozoruhodně stabilní. Jde o stabilitu klimatu a po dobu posledních sedmi tisíc let také úrovně hladiny moří. To umožnilo lidstvu a civilizaci, aby se rozvinula, kolonizovala pobřeží a všechny tyhle věcí. Většina dob ledových byla daleko nestabilnější. Klima se radikálně měnilo skoro každých tisíc let. Takže v těch dobách bylo velmi obtížné založit jakoukoliv usazenou civilizaci.

 

Moderátor: Dobře, tak to jsme zjistili. A teď máme tu obavu, že veškerý ten kysličník uhličitý, který pumpujeme do atmosféry, nás vyřadil z toho stabilního cyklu klimatu do nového období nestability. Předpokládejme tedy, že konference COP 26 v Glasgow bude neúspěšná, lidstvo vyhyne, protože dojde k drastické změně klimatu, která lidstvo vyhladí, ale chci se vás zeptat: co po nás zbude? A to je vaše specializace, že? Začněme tedy, co se stane s velkými městy světa?

Jan Zalasewicz: Aspoň některá tato města budou fosilizována. To je téměř jisté. Protože jsou postavena na pobřežích, která se nyní propadají do oceánů. Například New Orleans v deltě řeky Mississippi. A až se tato města propadnou, a stoupnou hladiny moří, ta města se dostanou pod hladinu a budou zahlcena blátem a pískem. A nakonec zkamení v obrovské části toho, čemu lze říkat "městská vrstva",

Moderátor: Vy říkáte, že města přežijí? Budovy budou zakonzervovány? Fragmenty našich měst se zachovají?

Jan Zalasewicz: Zejména jejich podzemí. To, co je v městech na povrchu, mrakodrapy, to, co vidíme, to se pravděpodobně rozpadne, spadne, bude to smeteno vodou, a tak. Možná, že zůstane tak první patro nebo přízemí. Ale systémy podzemní dráhy, a všechny ty betonové piloty, betonové základy budov, které jdou hluboko do země po mnoho metrů, bude existovat celý prales lidmi vytvořené podzemní krajiny. Která bude fosilizována.

Moderátor: Co takhle umělá hmota? Artefakty z PVC? Elektronické přístroje? Přežijí ty?

Jan Zalasewicz: Je pravděpodobné, že daleko v budoucnosti bude existovat fosilizovaná umělá hmota. My jsme vyrobili obrovské množství umělé hmoty, rozházeli jsme jí po celém světě. I do nejhlubších moří. Předpokládám, že budou existovat plastické fosílie, které budou součástí našeho dědictví.

Moderátor: Lidstvo bylo vyhlazeno v důsledku té katastrofy, kterou si právě přivádíme na svět. A řekněme, že mezitím vznikla nová forma inteligentních organismů. Třeba nějaká superinteligentní chobotnice. Nějaký budoucí Jan Zalasewicz ve formě chobotnice. A ten se svýma osmi nohama zkoumá pozůstatky někdejší lidské civilizace. Co budou schopni zjistit z pozůstatků lidské civilizace a z našich odpadků z PVC a ze  zbytků našich měst?

Jan Zalasewicz: Myslím, že to bude neuvěřitelná hádanka. Protože naše civilizace je tak složitá. Vyrábíme tolik různých věcí. Vyrábíme daleko více různých věcí, než kolik je na světě zvířat a rostlin. A mnoho z nich je trvanlivých a mají schopnost fosilizovat. Až přestaneme existovat a nikdo nebude rozumět našim zvyklostem, bude nesmírně obtížné zjistit, k čemu se ty věci používaly. K čemu například byl kartáček na zuby? Mobilní telefon? Budík? Nebo saxofon? Když z toho odstraníte lidstvo, jak byste mohli zjistit, k čemu se ty věci používaly? Bude to nesmírně obrovská hádanka.

Moderátor: Aby bylo jasno: Jak daleko v budoucnosti to bude? Kdy bude ta chobotnice tu zmizelou lidskou civilizaci zkoumat?

Jan Zalasewicz: Řekněme za sto milionů let. To je přibližně doba, která nás odděluje od éry dinosaurů.

Moderátor: Budou schopni zjistit, že naše krátké období na této planetě bylo jiné než éry předtím? Poznají, že jsme vytvořili civilizaci?

Jan Zalasewicz: Myslím, že důkazy, že tady existovala civilizace, budou zjevné. Vzhledem k složitosti těch zjevně vyráběných předmětů. Které budou fosilizovány. Obávám se, ale taky, že bude naprosto jasné, že tu civilizaci zničila ekologická katastrofa. Protože známky rychlé a velké klimatické změny a zvednutí hladiny moří jsou v geologických vrstvách velmi jasné. Lze tam nalézt důkazy o předchozích klimatických změnách a o vzrůstu hladiny moří a my jako geologové to dokážeme dnes číst. Vytváří to jasný narativ o historii. Bude existovat obrovský a ostrý příklad toho, co se stalo. Bude to ležet nad pozůstatky našich měst. Paleontolog daleké budoucnosti si to bude schopen dát všechno dohromady a zjistí, že zatímco naše civilizace byla velmi tvůrčí, měla také velmi ničivé důsledky.

Zdroj: BBC Broadcasting House, 24. října 2021, od minuty 25.30 ZDE  

2
Vytisknout
4118

Diskuse

Obsah vydání | 1. 11. 2021