Zpráva o stavu jaderného průmyslu: Podíl jádra na světové energetice setrvale klesá

26. 10. 2021

čas čtení 7 minut
Prezentace o stavu světového jaderného průmyslu je zajímavé statistické shrnutí, ze kterého je hezky vidět, že české vlády hrnou zemi do ekonomicky riskantního jaderného dobrodružství, zatímco ten zbytek světa, kde jádro je, investice utlumuje. Česko je tak společně s konzervativní komunistickou Čínou globálně ojedinělý jev. Autor zprávy upozorňuje, že jádro pomáhá vytvářet netržní, netransparentní a korupční prostředí, konstatuje Albín Sybera.

K níže publikované informaci o prezentaci tohoto projektu dodává Jan Piňos:

Zprávy o stavu JE ve světě hlavního autora Mycla Schneidera a jeho mezinárodního expertního týmu. Zpráva  jasně na mnoha faktech prokazuje neodůvodněnost projaderného optimismu v ČR, který se vymyká realitě. Doporučuji hlavně ty kapitoly, které osvětlují slepé skvrny povědomí o jaderné energie u nás, jako je nevyhnutelné stárnutí jaderných elektráren, jejich vyřazování z provozu a likvidace, korupce a kriminalita provázející jadernou energetiku či obrovský nepoměr mezi růstem OZE a ústupem JE.

tisková zpráva s hlavními závěry (vydaná po prezentaci 19.10.): https://temelin.cz/aktuality/energeticka-politika/zprava-o-stavu-jaderneho-prumyslu-podil-jadra-na-svetove-energetice-setrvale-klesa

stručné shrnutí: https://temelin.cz/images/PDF/wnisr_2021_shrnuti_cz.pdf

videozáznam akce/webináře v angličtině: hodinová autorova prezentace, další hodinu odpovídá na otázky, v živé formě to stojí za zhlédnutí: https://youtu.be/t9HnNPWtZ-E

celá zpráva (včetně starších a dalších zajímavých zpráv a analýz o JE ve světě) je zde: https://www.worldnuclearreport.org/

Dovoluji si na závěr citovat Mycla Schneidera, energetického analytika a hlavního autora zprávy, který ji vydává už patnáct let: “Považuji za znepokojující, že stále roste rozdíl mezi tím, jak široká veřejnost vnímá jadernou energetiku, a skutečným stavem tohoto sektoru. Příspěvek jaderných elektráren k energetickému zásobování klesá v globálním měřítku k bezvýznamnosti. Řada projektů, o kterých se mluví, zůstává pouze v oblasti divoké fantazie."

 

Hlavní fakta z každoroční uznávané Zprávy o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 pro české publikum představil Mycle Schneider, její vedoucí autor a nezávislý analytik jaderné energetiky.  Hutná analýza přináší komplexní přehled údajů o jaderných elektrárnách včetně informací o věku, provozu, výrobě, výstavbě, uzavírání a likvidaci reaktorů.  Dokládá, že jaderný průmysl má dobu své největší slávy dávno za sebou a čeká jej postupný útlum, nikoli nová role při náhradě fosilních paliv kvůli ochraně klimatu. Podíl jaderné energie na světové výrobě elektřiny klesl za čtvrt století o více než 40 %. 

České zaměření na stavbu nových reaktorů je tak plavbou proti proudu. Zpráva také ukazuje, jak mnoho stavěných projektů trpí zpožďováním a výrazným zdražováním v průběhu  výstavby. Není důvod předpokládat, že u nového reaktoru v Dukovanech tomu bude jinak.

Mezi  závěry Zprávy patří:

  • V polovině roku 2021 bylo ve 33 zemích v provozu 415 jaderných reaktorů, což je o sedm více než v polovině roku 2020, ale stále méně než v půli roku 2019 a o 23 méně než v roce 2002, kdy  počet kulminoval na 438.
  • Na celém světě bylo v roce 2020 spuštěno pět reaktorů, mimo jiné první bloky v Bělorusku a Spojených arabských emirátech. To je o osm méně, než bylo v plánu. Oproti tomu bylo definitivně odstaveno šest bloků.
  • Celkový provozovaný jaderný výkon vzrostl oproti předešlému roku o 1,9 %, takže v polovině roku 2021 dosáhl 369 GW, ale výroba elektřiny z jádra v roce 2020 poklesla o více než 100 TWh.
  • Podíl jaderné energetiky na světové hrubé výrobě elektřiny nadále pomalu, ale jistě klesá, a to z maxima 17,5 % v roce 1996 na 10,1 % v roce 2020. Podíl jaderné energetiky na celosvětové primární spotřebě energie zůstává od roku 2014 stabilní okolo 4,3 %.
  • Střední věk reaktorového parku na celém světě se od roku 1984 setrvale zvyšuje a dnes činí zhruba 31 let, přičemž každý pátý reaktor je starší než 40 let.  Pouhých 6 reaktorů je provozováno 51 a více let. Střední věk při ukončení provozu 23 bloků v letech 2016–2020 činil 42,6 roku.
  • Kdyby všechny v současnosti provozované reaktory zůstaly v síti do konce své (i prodloužené) životnosti a byly zprovozněny všechny bloky ve výstavbě, které již měly být v provozu, muselo by být do konce roku 2030 k udržení stávajícího stavu uvedeno do provozu dalších 123 reaktorů, tedy přibližně  jeden reaktor každý měsíc. To by obnášelo v současném desetiletí více než zdvojnásobit roční tempo výstavby, které ale vykazuje klesající trend.
  • K 1. červenci 2021 bylo ve výstavbě 53 reaktorů, z nichž 18 je v Číně. Alespoň 31 projektů výstavby je ve skluzu v řádu let. Průměrná doba od zahájení výstavby do připojení k síti u reaktorů zprovozněných v posledním desetiletí činila 10 let.
  • Celkové náklady spojené s výstavbou a provozem jaderné elektrárny vztažené na počet megawattho­din, které zdroj vyrobí za dobu své životnosti (charakteristika LCOE - Levelized Costs of Energy) vzrostly mezi lety 2009 a 2020  o 33 %.

Zprávu o stavu jaderného průmyslu ve světě 2021 – Stručné shrnutí v českém jazyce si můžete stáhnout zde:
https://temelin.cz/images/PDF/wnisr_2021_shrnuti_cz.pdf

Prezentace a diskuse výsledků Zprávy v podání jejího hlavního autora Mycle Schneidera, která proběhla 19. 10. 2021 pro české publikum je k dispozici zde: https://youtu.be/t9HnNPWtZ-E . Záznam je v originálním jazyce spíkrů, hlavní část tedy anglicky.

Webinář připravila Calla a Hnutí DUHA ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung.

Mycle Schneider, autor zprávy a analytik jaderné energetiky řekl: “Považuji za znepokojující, že stále roste rozdíl mezi tím, jak široká veřejnost vnímá jadernou energetiku, a skutečným stavem tohoto sektoru. Příspěvek jaderných elektráren k energetickému zásobování klesá v globálním měřítku k bezvýznamnosti. Řada projektů, o kterých se mluví, zůstává pouze v oblasti divoké fantazie."

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Data o stavu jaderného průmyslu ve světě dokládají, že jaderná energetika bude mít i nadále klesající podíl na zajištění energetických potřeb lidstva.  Je drahá, zůstává po ní statisíce let nebezpečný radioaktivní odpad, rizika vážných havárií přetrvávají a nezmizelo ani nebezpečí šíření zneužitelných technologií a materiálů do nestabilních zemí.  Nepřijde-li jaderný průmysl s něčím zásadně novým, nemá šanci podílet se na náhradě spalování fosilních paliv a ochraně klimatu.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: “Při čtení obsáhlé Zprávy o stavu jaderného průmyslu stojí za to vyhledat si pasáže, které se týkají potenciálních dodavatelů výstavby nového bloku v Dukovanech. KHNP je zmiňována hlavně v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem, informace o Westinghouse se týkají hlavně okolností bankrotu firmy. Francouzská EDF je spojována především s úsilím o dostavbu dlouhodobě zpožděného bloku ve Flamanville, skandál s falšováním dokumentace padá na vrub firmy Areva předtím, než ji EDF převzala. Výběr nebude jednoduchý.”

0
Vytisknout
5667

Diskuse

Obsah vydání | 27. 10. 2021