Monitor Jana Paula: Ticho v galerii Čejka

13. 1. 2022 / Jan Paul

čas čtení 3 minuty

Kampus Hybernská 4 v Praze 1 je multikulturním centrem, podle provozovatelů místem pro setkávání umění a vědy s veřejností. To zní přitažlivě, však se za účelem tohoto projektu spojilo město Praha s Karlovou universitou, čímž celý podnik získal punc serióznosti. Kromě přednášek, panelů, diskusí, a koncertů jsou zde k vidění i výstavy současného umění ve čtyřech výstavních prostorách, přičemž galerie Čejka se od ostatních zde situovaných prostorných galerií odlišuje nejen komorním charakterem, ale i výstavní koncepcí.

 

Mladý galerista Jan Čejka provozuje svoji galerii v prostoru Kampusu Hybernská nezávisle na projektu Kampus Hybernská. Je to vlastně vklíněný subjekt v subjektu, a ač nenápadný, přesto výrazný orientací na více méně tradiční obory výtvarného umění jako je kresba, malba, grafika a plastika. Čejka sleduje současné trendy spíš okrajově, z intelektuální nutnosti být v obraze, jinak se řídí vlastním úsudkem, citem a dosavadní zkušeností. Dokladem toho je i současná výstava pod názvem Ticho, na které jsou k vidění také grafické listy Evy Vápenkové.

Výstava Ticho probíhá v galerii souběžně s dvěma výstavami galerie HYB 4. V první presentuje pod názvem „F“ obrazy Ester Parasková, studentka III. ročníku intermediálního atelieru na VŠUP Praha a v druhé je instalována expozice národní přehlídky diplomových prací studentů uměleckých škol StartPoint 2021. Vystaveny jsou zde malby, objekty, instalace, videa, tedy obory v soudobém umění běžně presentované a zastoupené. Poučený návštěvník zde neuvidí až na výjimky nic nového, neboť jde víc o demonstraci forem a jejich možností než o sdělení.

Pestrost a různorodost výtvarného vyjadřování je totiž v současném umění mnoho let samozřejmostí, takže diváka ničím nepřekvapuje. Naopak, zdá se, že v té nepřeberné šíři presentace uměleckých forem s využitím všech možných materiálů a jejich kombinací je tolik, že mohou vzbuzovat spíš nedůvěru. Často je jejich užití samoúčelné, a výpovědní hodnota díla sporná. Konceptuálním uměním se v podstatě může zabývat každý, stačí posbírat nejrůznější předměty, pokud možno nejméně k sobě se hodící, nějakým způsobem je poskládat či jen rozházet v galerii, a instalaci opatřit názvem.

Výrazný kontrast lze ale spatřit na výstavě v galerii Čejka při pohledu na grafická díla Evy Vápenkové, jejichž charakteristickým rysem je naopak uměřenost výtvarného usilování. Úspornou a vždy výstižným formou grafického zpracování, které je výsledkem trpělivého experimentu se strukturou, se snaží autorka vyjádřit to, co se dotýká spíš intuitivních vrstev lidské psychiky. Znovu se prostřednictvím jejího díla ukazuje, že schopnost imaginace je jedním z podstatných povahových rysů člověka a umění.

Výstava „Ticho“ potrvá v Galerii Čejka, Hybernská 4, Praha 1 do 2. února 2022.

Otevřeno: pondělí, úterý a středa 16 - 19 hod. Nebo po domluvě na tel.: 722 945 715

Galerie se nachází u kavárny v zadní části kampusu Hybernská.

0
Vytisknout
3330

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2022