Nejdelší kabel na světě má spojit Maroko a Velkou Británii

18. 1. 2022

čas čtení 6 minut


Komplexní energetická změna

Výroba elektřiny

Zabezpečení dodávek elektrické energie


Jistě bylo zajímavé, kdyby takové informace zveřejňoval ČEZ. Ovšem, svět se mění, Norsko dodává do Spojeného království již nyní podmořským kabelem, píše Milan Lelek.

Zdroj: https://www.en-former.com/laengstes-kabel-der-welt-soll-marokko-und-grossbritannien-verbinden/

Propojení vzdálených zemí by mohlo zvýšit zabezpečení dodávek obnovitelných energií

 

Dlouhé přepravní trasy obvykle nejsou dobrou zprávou. Alespoň ne, pokud jde o spotřební zboží, které mnohdy překoná obrovské vzdálenosti, než skončí na polích obchodů. U elektřiny je to jiné. Protože jej může být generován z čistých zdrojů a díky vysokonapěťovým přenosovým kabelům stejnosměrného proudu (HVDC  = stejnosměrný přenos elektrické energie) jej lze přepravovat nejen stovky, ale i tisíce kilometrů. Tímto způsobem lze přivést „zelenou“ elektřinu ze zemí s mnoha potenciálními obnovitelnými zdroji energie do oblastí vysoké poptávky, jako je Evropa. A to zase dává možnost vytváření pracovních míst pro energetickou transformaci na obou stranách.

Tento projekt by navíc umožnil spojení dvou zemí s opačně proporcionálním počastím. Výsledek: Bezpečnost dodávek se zvyšuje díky obnovitelným zdrojům energie s variabilními, ale překrývajícími se výrobními profily

Projekt zásobování proudem Maroko-UK

To je jedna z ústředních myšlenek projektu dodávky energie mezi Marokem a Spojeným královstvím. Mezi oběma zeměmi má být položen podvodní kabel pro přenos energie. S délkou 3800 kilometrů by to byl dosud nejdelší pozemní vysokonapěťový stejnosměrný kabel (HVDC). Celkem čtyři jednotlivé kabely – každý o délce 3 800 kilometrů – by vytvořily dva 1,8 gigawattové propojovací kabely s celkovou kapacitou 3,6 gigawattů (GW).

S délkou 724 kilometrů je North Sea Link v současnosti nejdelším podvodním napájecím kabelem na světě. Do provozu byl systém uveden v říjnu 2021. Podmořský kabel vede energii získávanou z vodních zdrojů z Norska do Spojeného království. Naopak přebytečnou větrnou energii lze takto dodávat ze Spojeného království do Norska.

Norsko: Centrum udržitelné energie severní Evropy

Délka HVDC kabelu není technicky omezena, i když výkonové ztráty rostou s větší vzdáleností.

Technicky není délka HVDC kabelu omezena. Přenosové ztráty se však na delší vzdálenosti zvyšují: v systémech HVDC se každých 1 000 km ztratí přibližně tři procenta přenášeného výkonu. Zhruba 0,7 až 1 procento se také ztrácí v takzvaných střídavých konvertorech, které jsou připojeny na obou koncích pro přeměnu energie ze střídavého na stejnosměrný a zpět na střídavý pro použití v národních sítích.

Přesto jsou HVDC systémy schopny přepravovat velké množství elektřiny na velké vzdálenosti s nízkými náklady. Díky vyrovnávací paměti vytvořené konvertory mohou propojit dvě nesynchronizované energetické sítě. Zároveň to pomáhá tyto sítě stabilizovat.

Navrhovaná kabelová trasa povede v mělkých vodách podél pobřeží severního Maroka, Portugalska a severního Španělska, než překročí Biskajský záliv a skončí v jižní Anglii.

Britská společnost XLinks stojí za marocko-britským energetickým projektem a plánuje tam také použít měniče zdroje napětí. Společnost proto podepsala smlouvu s britským provozovatelem sítě National Grid ESO na dvě připojení o výkonu 1,8 GW do britské sítě v Alverdiscott v Devonu. Propojovacím vedením by bylo spojení typu point-to-point vyhrazené pouze pro zásobování Spojeného království.

Kabel zásobovat proudem

Velkokapacitní kabely ale potřebují také velký zdroj energie: měly by proto přenášet kombinaci větrné a solární energie. Prospělo by jim jak vysoká úroveň slunečního svitu v Maroku, tak pasátové větry, které vanou velmi pravidelně po celý rok. Celkově XLinks plánuje kapacitu 10,5 GW obnovitelných energií. To je téměř pětinásobek množství větrné a solární energie instalované v Maroku na konci roku 2020.

Solární a větrný park plánovaný k tomuto účelu bude pokrývat 1500 kilometrů čtverečních v marockém regionu Guelmim Oued Noun. Z toho 200 kilometrů čtverečních je vyčleněno pro solární panely. Očekává se, že od ledna do března vyrobí pětkrát více elektřiny, než kdyby byly umístěny ve Spojeném království. A o lokalitě je třeba říci ještě toto: Maroko se nachází jižně od Portugalska, které donedávna drželo rekord v nejlevnějších solárních zdrojích na světě.

Existuje tedy dobrý důvod se domnívat, že takto rozsáhlý vývoj přinese velmi levnou energii. Nejnovější analýza nákladů na energii od Lazard Bank, zveřejněná v říjnu, navíc ukazuje, že marocko-britský projekt výroby elektřiny by využíval jednoznačně dva nejlevnější zdroje výroby elektřiny, které jsou dnes k dispozici: větrnou a solární energii lokalizovanou na souši.

Procesní kapacitu podpoří také obrovský bateriový úložný systém s kapacitou 20 gigawatthodin a s výkonem pět GW. Bude sestávat převážně z lithium-iontových baterií a bude kompenzovat výkyvy ve výrobě solární a větrné energie. To by umožnilo zajistit elektřinu na více než 20 hodin denně – čímž by se dala kapacita podmořských kabelů efektivně využít.

Podle tvůrců projektu by celý projekt mohl být funkční do konce dekády – a tedy včas, aby významně přispěl ke klimatickým cílům Spojeného království do roku 2030. A jedna věc se zdá již dnes jistá: že tento napájecí kabel bude nějakou dobu držet titul nejdelšího podvodního napájecího kabelu na světě.

Připravil Milan Lelek.

3
Vytisknout
5112

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2022