Jak řešit ekologickou krizi a chudobu lidí

18. 1. 2022

čas čtení 7 minut

Tisková zpráva

Sociální a ekologické organizace vyzývají k diskuzi o tom, kam by měla směřovat naše společnost

Organizace vyzývají nejširší veřejnost ke spoluúčasti na dialogu o směřování naši společnosti. Výzva, kterou podpořily desítky organizací a osobností, otevírá debatu o příčinách současné krize a jejich řešeních. Spolu s Výzvou vychází také Nová dohoda, která navrhuje konkrétní politiky pro sociálně-ekologickou transformaci České republiky. Dohromady tak dláždí cestu ke společnosti, v níž by lidé prospívali společně s ostatními formami života.


Jsme na křižovatce a čekají nás velké výzvy, ale současně jsme uprostřed paradigmatických změn,” říká Anna Šabatová. Pandemie onemocnění Covid-19 zásadně proměnila naše životy a zvýraznila problémy a nerovnosti současné společnosti. Čelíme klimatické krizi a s tím spojeným zvyšujícím se cenám energií, krizi bydlení a rostoucím nájmům. Statisíce lidí čelí exekucím, ekonomická moc se koncentruje v rukou oligarchů a nerovnosti ve společnosti dál rostou. V krizi je i samotná demokracie, přičemž narůstají autoritářské tendence ve společnosti. Tyto sociální i ekologické problémy mají společné příčiny, a tedy i společná řešení. Je ale potřeba s nimi začít hned.


Vážnost tohoto úkolu asi nelze zveličit. Nejen proto, že jde o globální výzvu (s různým scénářem pro každou společnost), ale především proto, co vše je v sázce. Tím myslím nejen ekologický kolaps a jeho dopad na život na Zemi, ale i kolaps sociální a politický,” upozorňuje jeden z mluvčích Výzvy, odborář Bob Čáp. 


Z těchto podmínek se zrodila Výzva, která volá po otevření diskuze o nutnosti společenské transformace směrem ke spravedlivější a udržitelnější formě. Upozorňuje na potřebu změnit směr co nejdříve a dohodnout se na takové podobě společnosti, v níž by lidé společně prospívali. Výzvu podpořily přední sociální (Jako doma, Nesehnutí, Platforma pro sociální bydlení), ekologické (Greenpeace, Hnutí Duha, Na zemi) a jedna odborová organizace (ALICE). 


Na to pak navazuje publikace Nová dohoda: Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, který je výsledkem série debat a diskuzí, které se odehrály v průběhu roku 2020 a do kterých se zapojilo přes sto odborníků a odbornic z různých oblastí. Je inspirovaná podobnými zahraničními dokumenty jako americký Green New Deal nebo kanadský Leap Manifesto


Tváří tvář těmto problémům jsme přesvědčení, že potřebujeme novou dohodu. Ve 21. století musíme vymyslet, jak žít v souladu s ostatními, i v souladu s přírodou. A potřebujeme se dohodnout, jakým způsobem toho dosáhneme. A jsme také přesvědčeni, že tuto dohodu potřebujeme co nejdříve, neboť řešení některých problémů nemůžeme odkládat,” říká jeden z mluvčích Petr Doubravský. 

 


Společnou cestou

Planeta se přehřívá a stále častěji se tak potýkáme s extrémním počasím - suchem, povodněmi, nebo nedávnými tornády. Kůrovec ničí lesy a pestrou krajinu nahradily nekončící monokultury. Stále ještě lze změnit směr a dohodnout se na takové podobě společnosti, v níž by lidé prospívali společně s ostatními formami života, více pečovali o sebe navzájem i o naši krajinu. “Proto musí být klimatická transformace pevně spjata se sociálním pokrokem a prohloubením demokracie ve všech sférách naší společnosti. Eko-sociální transformace odpovídá na problémy životního prostředí sociálním pokrokem,” říká Bob Čáp. Můžeme žít v zemi poháněné čistě obnovitelnou energií a přechod k ní zorganizovat tak, aby byla spravedlivá a nedopadla na ty, jichž se dotkne nejvíce. 


Můžeme všem zpřístupnit dobrou práci i důstojný příjem, a přitom si ponechat dostatek volného času k tomu, abychom mohli rozvíjet své zájmy, starat se o své okolí a pěstovat vztahy se svými blízkými. Zlepšením pracovních podmínek, zkrácením pracovní doby a zavedením důstojné mzdy můžeme vyrovnat společenské nerovnosti a dát práci nový smysl. 


Spolu s tím se pojí například zajištění důstojného a dostupného bydlení, čehož lze dosáhnout například obecní výstavbou, podporou komunitních forem bydlení a udržitelného a participativního rozvoje měst. 


Lépe by měly být oceněny pečující práce ve veřejných službách, jako je zdravotnictví, školství či ochrana krajiny a přírody. Pečovatelské profese, které navíc z většiny zastávají ženy, jsou dlouhodobě podhodnocené, přitom jsou již dnes ekologicky nenáročné. Péče o krajinu znamená nejen ozdravit české lesy a investovat do opatření, která sníží dopady sucha, ale i přejít na udržitelnější a ekologičtější zemědělství. Péče o sebe navzájem zase znamená jak lepší ohodnocení pečovatelských profesí, tak rozšíření volného času, v němž se lidé mohou starat o své blízké a své okolí.


Péče je práce, péče je solidarita, péče jsou vztahy, péče je láska. To, co ovlivňuje naše životy, souvisí s péčí daleko více, než si uvědomujeme a daleko více, než jsme ochotni si připustit,” vysvětluje Anna Šabatová.


Nic z toho však nepůjde bez posílení a oživení demokracie, která je vytlačována ekonomickou silou. Dle Nové dohody by měli být především občané těmi, kdo rozhodují o svých životech a své budoucnosti. Je třeba posílit účast veřejnosti na rozhodování na všech úrovních, otevřít správu měst lidem, zastavit oligarchizaci společnosti a médií. 


Víme, že to není jednoduchý úkol a cesta k vizi Nové dohody je nesnadná, ale bez toho aniž bychom začali by nebyla možná vůbec. Rádi bychom proto všechny jedince i všechny organizace, kteří stejně jako my chtějí hledat a směřovat k udržitelné a sociálně spravedlivé budoucnosti, aby se k nám přidali,” říká Petr Doubravský.


Text Výzvy, Nové dohody a seznam podporujících organizací jsou volně dostupné všem na webu www.novadohoda.cz.Re-set

Re-set je platforma pro sociální a ekologickou transformaci. Naším cílem je udržitelná a spravedlivá ekonomika, které nedosáhneme bez silných a širokých sociálních hnutí. 


Popularizujeme alternativní ekonomické koncepty, rozvíjíme strategie a postupy pro politiku zdola. Podporujeme iniciativy zdola a spolupracujeme se sociálními hnutími, která usilují o dobrý život pro všechny v různých oblastech. Pomáháme lidem se organizovat a společně prosazovat své zájmy.www.novadohoda.cz

www.re-set.cz1
Vytisknout
3820

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2022