Chemické znečištění překročilo bezpečnou hranici pro lidstvo, tvrdí vědci

18. 1. 2022

čas čtení 4 minuty


Studie vyzývá k omezení výroby a vypouštění škodlivých látek do přírody, protože znečištění ohrožuje globální ekosystémy, na nichž závisí život

Koktejl chemického znečištění, který prostupuje celou planetou, nyní ohrožuje stabilitu globálních ekosystémů, na nichž je lidstvo závislé, uvedli vědci.

Zvláště velké obavy podle nich vzbuzují plasty a 350 000 syntetických chemických látek včetně pesticidů, průmyslových sloučenin a antibiotik. Znečištění plasty se nyní vyskytuje od vrcholu Mount Everestu až po nejhlubší oceány a některé toxické chemické látky, jako například PCB, jsou dlouhodobě a široce rozšířené.

 

Studie dochází k závěru, že chemické znečištění překročilo "planetární hranici", tedy bod, kdy změny na Zemi způsobené člověkem posunují Zemi mimo stabilní prostředí posledních 10 000 let.
 
Chemické znečištění ohrožuje zemské systémy tím, že poškozuje biologické a fyzikální procesy, které jsou základem veškerého života. Například pesticidy nezáměrně likvidují mnoho hmyzu, který je základem všech ekosystémů, a tedy i zajištění čistého vzduchu, vody a potravin.

"Od roku 1950 došlo k padesátinásobnému nárůstu produkce chemických látek a předpokládá se, že do roku 2050 se tento nárůst opět ztrojnásobí," uvedla Patricia Villarrubia-Gómezová, doktorandka a výzkumná asistentka Stockholmského centra pro odolnost životního prostředí (SRC), která byla součástí studijního týmu. "Tempo, jakým společnosti vyrábějí a vypouštějí do životního prostředí nové chemické látky, není v souladu s udržením bezpečného provozního prostoru pro lidstvo."

Dr. Sarah Cornellová, docentka a hlavní výzkumná pracovnice SRC, řekla: "Je to velmi důležité: "Lidé již dlouho vědí, že chemické znečištění je špatná věc. Ale nepřemýšleli o tom na globální úrovni. Tato práce vnáší chemické znečištění, zejména plasty, do příběhu o tom, jak lidé mění planetu."

Některé hrozby byly podle vědců řešeny podstatnou měrou, například chemické látky typu freonů, které ničí ozónovou vrstvu a její ochranu před škodlivým ultrafialovým zářením.

Určit, zda chemické znečištění překročilo planetární hranici, je složité, protože na rozdíl od klimatické krize a předindustriální úrovně CO2 v atmosféře neexistuje žádná výchozí hodnota před příchodem člověka. Existuje také obrovské množství chemických sloučenin registrovaných k běžnému používání - přibližně 350 000 - a pouze nepatrný zlomek z nich byl posouzen z hlediska bezpečnosti.

Výzkum proto k posouzení situace použil kombinaci měření. Ta zahrnovala rychlost výroby chemických látek, která rychle roste, a jejich uvolňování do životního prostředí, k němuž dochází mnohem rychleji, než je schopnost úřadů sledovat nebo zkoumat dopady.

Součástí hodnocení byly také dobře známé negativní účinky některých chemických látek, od těžby fosilních paliv  až po jejich únik do životního prostředí. Vědci uznali, že údaje jsou v mnoha oblastech omezené, ale uvedli, že váha důkazů ukazuje na překročení planetární hranice.

"Existují důkazy, že situace na každém kroku ukazuje špatným směrem," uvedla profesorka Bethanie Carney Almrothová z Göteborské univerzity, která byla součástí týmu. "Například celková hmotnost plastů nyní přesahuje celkovou hmotnost všech žijících savců. To je podle mě docela jasná známka toho, že jsme překročili určitou hranici. Jsme v průšvihu, ale existují věci, které můžeme udělat, abychom to částečně zvrátili."

Villarrubia-Gómez řekl: "Přechod na cirkulární ekonomiku je opravdu důležitý. To znamená změnit materiály a výrobky tak, aby se daly znovu používat, nikoliv aby byly vyhazovány."

Výzkumníci uvedli, že je zapotřebí silnější regulace a v budoucnu pevný strop pro výrobu a uvolňování chemických látek, podobně jako je cíl ukončit emise skleníkových plynů. Studie byla zveřejněna v časopise Environmental Science & Technology

Stále častěji se ozývají hlasy volající po mezinárodních opatřeních v oblasti chemických látek a plastů, včetně zřízení celosvětového vědeckého orgánu pro chemické znečištění podobného Mezivládnímu panelu pro změnu klimatu.

Planetární hranice chemického znečištění je pátou z devíti, které byly podle vědců překročeny, dalšími jsou globální oteplování, ničení divokých habitatů, ztráta biologické rozmanitosti a nadměrné znečištění dusíkem a fosforem.

Podrobnosti v angličtině ZDE 

2
Vytisknout
6712

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2022