Jací lidé umírají na covid?

17. 1. 2022

čas čtení 4 minuty
Obr.: Procentuální rozdělení počtu mrtvých na covid v jednotlivých vlnách. V důsledku očkování klesá procento mrtvých ve starších věkových kategoriích a roste procento mrtvých mladých lidí. Zejména s omikronem.

Riziko úmrtí na covid-19 je 28krát vyšší mezi neočkovanými osobami než mezi očkovanou populací.

Podle oficiálního britského statistického úřadu má v Británii 175 000 lidí zemřelých od začátku pandemie na úmrtním listě zmíněný covid. Co je to za lidi, kteří umírají?

Pandemie si vybrala největší daň mezi staršími lidmi: od začátku pandemie zemřelo v Británii více než sedm z deseti osob ve věku 75 let a více. Úmrtí osob ve věku 44 let a mladších přitom tvořila méně než 2 % z celkového počtu.

Nicméně podíl úmrtí starších osob se v průběhu pandemie změnil. Během první vlny, která trvala po většinu roku 2020, připadaly tři čtvrtiny všech úmrtí na osoby starší 75 let. V následujících vlnách tento podíl klesl, částečně díky očkování, a snížil se na 59 % všech úmrtí v období, kdy dominovala delta.

 

Analýza britského statistického úřadu zahrnující prvních 10 měsíců roku 2021 ukazuje, že riziko úmrtí na covid-19 je 28krát vyšší mezi neočkovanými osobami než mezi očkovanou populací. Údaje ukazují, že úmrtí na covid-19 byla trvale nižší u očkovaných osob, které britský statistický úřad definuje jako osoby, které dostaly vakcínu alespoň 21 dní předem, ve srovnání s neočkovanými osobami - tento trend je patrný ve všech věkových skupinách.

Pohlaví

Po celou dobu pandemie byly patrné rozdíly mezi pohlavími. Podle údajů britského statistického úřadu týkajících se úmrtí na koronavirus registrovaných do 31. prosince 2021 tvořili muži 94 433 úmrtí, tedy 54 %, z celkového počtu úmrtí na covid v tomto období, a to navzdory skutečnosti, že muži tvoří pouze 49 % populace Anglie a Walesu.

Ačkoli tyto procentní podíly zůstávaly po celou dobu pandemie zhruba podobné, mezi jednotlivými vlnami docházelo k výkyvům této disproporcionality.

V rámci vlny delta zemřelo 58 % mužů, zatímco nejnižší podíl úmrtí mužů byl zaznamenán v rámci vlny alfa - 53 %. Mezi teorie, které to vysvětlují, patří rozdíly v chování mezi pohlavími, vyšší pravděpodobnost, že muži budou pít, kouřit a budou obézní, a rozdílné imunitní reakce.

Úmrtí podle povolání

Na začátku pandemie - kdy klíčoví  pracovníci museli do práce, zatímco všichni, kdo mohli, zůstali doma - se výzkum zaměřil na souvislost mezi povoláním a rizikem úmrtí na covid. Britský statistický úřad  naposledy zveřejnil údaje na toto téma počátkem roku 2021, kdy analyzoval téměř 8 000 úmrtí na koronavirus v rámci populace v produktivním věku v Anglii a Walesu do konce roku 2020 a ukázal, že osoby pracující v těsné blízkosti jiných osob měly vyšší míru úmrtnosti.

Opět byli více vystaveni úmrtí muži. Ti tvořili téměř dvě třetiny těchto úmrtí, přičemž vyšší úmrtnost byla zaznamenána u mužů pracujících v sektoru péče a volného času a v dalších zaměstnáních zaměřených na veřejnost. Míra úmrtnosti žen byla nejvyšší mezi pracovnícemi obsluhujícími stroje, pracovnicemi v pečovatelství a v sektoru volného času a v dalších zaměstnáních zaměřených na zákazníky.

Mezi zdravotnickými profesemi měly zdravotní sestry statisticky významně vyšší míru úmrtí na covid  ve srovnání s osobami stejného věku a pohlaví v populaci.

Úmrtí podle etnické příslušnosti


Britský statistický úřad provedl předběžnou analýzu, v níž se zabýval úmrtími na koronavirus v období od 2. března do 15. května 2020. Analýza zjistila, že při zohlednění velikostních a věkových rozdílů mezi jednotlivými etniky byla nejvyšší úmrtnost u černochů.

Zvýšené riziko úmrtí u černochů bylo dvakrát vyšší u mužů a 1,4krát vyšší u žen ve srovnání s bělochy.

Analýza byla aktualizována v květnu 2021 a zjistila, že riziko úmrtí černochů ve srovnání s bílými Brity se ve druhé vlně snížilo. Nicméně "většina černošských a jihoasijských skupin zůstala ve druhé vlně i po úpravách vystavena vyššímu riziku než bílí Britové", uvádí statistický úřad.

2
Vytisknout
5122

Diskuse

Obsah vydání | 20. 1. 2022