Toxiny v životním prostředí zhoršují pandemii obezity, varují vědci

20. 5. 2022

čas čtení 10 minut
 Znečišťující látky jsou schopny  narušit metabolický termostat lidského organismu a některé z nich dokonce způsobují vznik obezity u dětí

Podle rozsáhlé vědecké studie  zvětšuje chemické znečištění v životním prostředí globální epidemii obezity.

Informace, že toxiny nazývané "obezogeny" mohou ovlivňovat způsob, jakým tělo kontroluje svou váhu, zatím není součástí hlavního proudu medicíny. Desítky vědců, kteří za touto studií  stojí, však tvrdí, že důkazy jsou nyní tak silné, že by se jí měla stát. "Je to velmi důležité, protože současná klinická léčba obézních pacientů je žalostně nedostatečná," uvedli.

Nejznepokojivějším aspektem důkazů je to, že některé chemické vlivy, které zvyšují váhu lidí, se mohou přenášet z generace na generaci tím, že mění fungování genů. Mezi znečišťující látky, které vědci uvádějí jako látky zvyšující obezitu, patří bisfenol A (BPA), který se běžně přidává do plastů, a také některé pesticidy, zpomalovače hoření a znečištěné ovzduší.
 

Obezita se od roku 1975 celosvětově ztrojnásobila a v současné době je více lidí obézních nebo s nadváhou než s podváhou, přičemž její výskyt roste ve všech zkoumaných zemích. Téměř 2 miliardy dospělých jsou nyní obtloustlé a 40 milionů dětí mladších pěti let trpí obezitou nebo nadváhou.

"Kliničtí odborníci se zaměřují na kalorie - pokud budete jíst více kalorií, budete více tlustí," říká dr. Jerrold Heindel, hlavní autor jedné ze tří vědeckých prací, který působil v americkém Národním institutu environmentálních zdravotních věd. "Takže čekají, až budete obézní, a pak budou zkoumat, zda vám dají dietu, léky nebo vás budou operovat."

"Pokud by to skutečně fungovalo, měli bychom vidět pokles míry obezity," řekl. "Ale neděje se to - obezita stále stoupá, zejména u dětí. Skutečnou otázkou je, proč lidé jedí více? Obezitogenní paradigma se na to zaměřuje a poskytuje údaje, které naznačují, že to zřejmě způsobují tyto chemické látky."

Podle vědců jejich přístup nabízí možnost prevence obezity tím, že se zamezí expozici lidí škodlivinám, zejména u těhotných žen a dětí: "Prevence zachraňuje životy, přičemž stojí mnohem méně než jakákoli [léčba]."

Silné důkazy

Důkazy pro obezogeny uvádí více než 40 vědců ve třech vědeckých článcích, které byly publikovány v odborném časopise Biochemical Pharmacology a citují 1 400 studií. Tyto chemické látky jsou podle autorů všude: ve vodě a prachu, v obalech potravin, v prostředcích osobní hygieny a v čisticích prostředcích pro domácnost, v nábytku a elektronice.

V přehledu je uvedeno asi 50 chemických látek, u nichž jsou dobře prokázány obezitogenní účinky, a to na základě pokusů na lidských buňkách a na zvířatech a na základě epidemiologických studií na lidech. Patří mezi ně BPA a ftaláty, které jsou rovněž přísadou do plastů. Analýza 15 studií z roku 2020 zjistila ve 12 z nich významnou souvislost mezi hladinou BPA a obezitou u dospělých.

Dalšími obezogeny jsou pesticidy včetně DDT a tributylcínu, bývalé zpomalovače hoření a jejich novější náhrady, dioxiny a PCB a znečištěné ovzduší. Několik nedávných studií spojuje vystavení znečištěnému ovzduší v raném věku s obezitou.

V přehledu jsou jako obezogeny uvedeny také sloučeniny PFAS - takzvané "věčné chemikálie" kvůli jejich dlouhé životnosti v životním prostředí. Ty se nacházejí v obalech potravin, v  nádobí a v nábytku, včetně některých dětských autosedaček. Dvouletá randomizovaná klinická studie publikovaná v roce 2018 zjistila, že lidé s nejvyššími hodnotami PFAS po dietě znovu přibrali váhu, zejména ženy.

Je také známo, že některá antidepresiva způsobují přibývání na váze. "To je důkaz principu, že chemické látky vyrobené pro jednu věc mohou mít vedlejší účinky, které narušují váš metabolismus," řekl Heindel. Mezi další chemické látky, u nichž existují určité důkazy, že jsou obezitogenní, patřila některá umělá sladidla a triclosan, antibakteriální látka, jejíž některé použití bylo v USA zakázáno v roce 2017.

Jak to funguje

Výzkumníci uvádějí, že obezogeny působí tak, že narušují "metabolický termostat" těla, což usnadňuje přibírání na váze a ztěžuje hubnutí. Tělesná rovnováha mezi příjmem a výdejem energie prostřednictvím aktivity závisí na souhře různých hormonů z tukové tkáně, střev, slinivky, jater a mozku.

Znečišťující látky mohou přímo ovlivňovat počet a velikost tukových buněk, měnit signály, díky nimž se lidé cítí plní, měnit funkci štítné žlázy a dopaminový systém odměňování, uvedli vědci. Mohou také ovlivnit mikrobiom ve střevech a způsobit přibývání na váze tím, že zefektivní příjem kalorií ze střev.

"Ukazuje se, že chemické látky vypuštěné do životního prostředí mají tyto vedlejší účinky, protože nutí buňky dělat věci, které by jinak nedělaly, a jednou z těchto věcí je ukládání tuku," řekl profesor Robert Lustig z Kalifornské univerzity v San Francisku a hlavní autor dalšího vědeckého článku.

Vědci upozorňují, že nejzranitelnější vůči obezogenům jsou raná léta vývoje dítěte: "Studie ukázaly, že nejcitlivějším obdobím je expozice v děloze a na počátku života, protože se tím nevratně mění naprogramování různých částí metabolického systému, což zvyšuje náchylnost k přibírání na váze."

"Máme čtyři nebo pět chemických látek, které rovněž působí transgenerační epigenetickou obezitu," řekl Heindel s odkazem na změny v expresi genů, které mohou být dědičné. Studie z roku 2021 zjistila, že míra obezity žen významně souvisí s mírou expozice jejich babiček vůči DDT, přestože jejich vnučky nikdy nebyly přímo vystaveny působení tohoto dnes již zakázaného pesticidu.


"Lidé musejí vědět, že [obezitogenní účinky] probíhají," řekl Lustig. "Protože to ovlivňuje nejen je, ale i jejich nenarozené děti. Tento problém bude postihovat generaci za generací, dokud ho nezvládneme."

Příčina a následek

Přímé prokázání příčinné souvislosti mezi nebezpečím a dopadem na lidské zdraví je obtížné z prostého důvodu, že není etické provádět škodlivé pokusy na lidech. Silné epidemiologické důkazy se však dají nashromáždit na úrovni rovnocenné důkazu, například v případě kouření tabáku a rakoviny plic.

Lustig uvedl, že tohoto bodu bylo dosaženo v případě obezogenů 16 let poté, co byl tento termín poprvé použit. "Nikdy nebudeme mít randomizované kontrolní studie - byly by nezákonné a neetické. Nyní však máme důkaz pro obezogeny a obezitu."

Paradigma obezogenů se zatím mezi vědci hlavního proudu neujalo. Profesorka Barbara Corkeyová z Lékařské fakulty Bostonské univerzity a bývalá prezidentka Společnosti pro obezitu však řekla: "Původní světonázor byl, že obezita je způsobena tím, že se příliš mnoho jí a málo se lidi hýbou. A to je nesmysl. Není to vysvětlení, protože všichni tvorové na Zemi, včetně lidí, jedí, když mají hlad, a přestanou, když hlad nemají. Každá buňka v těle ví, jestli máte dost," řekla. "Něco narušilo tento normální senzorický aparát a není to vaše vůle. Lidé s nadváhou a obezitou jdou do obrovských extrémů ve snaze, aby zhubli, a dietnímu průmyslu se tedy mimořádně daří," řekla Corkyová. "Zjistili jsme, že to nefunguje. Když lékařská profese něčemu nerozumí, vždycky z toho obviňujeme pacienty a bohužel jsou lidé stále činěni zodpovědnými za [obezitu]."

Lustig řekl: "Obžerství a lenost jsou jen vnějšími projevy těchto biochemických poruch, které se odehrávají pod povrchem."


Obezita

Jak velký podíl na pandemii obezity mohou mít obezogeny, není známo, i když Heindel uvádí, že určitě hrají "důležitou roli".

Lustig  říká:  "Kdybych měl odhadnout, na základě veškeré práce a četby, kterou jsem provedl, řekl bych, že obezogeny budou představovat asi 15 až 20 % epidemie obezity. Ale to je hodně." Zbytek připisuje zpracované stravě, která sama o sobě obsahuje určité množství obezogenů.

"Fruktóza je hlavním motorem mnoha z nich," řekl. "V játrech mění energii na tuk a je hlavním obezogenem. Fruktóza by způsobovala obezitu, i kdyby neměla kalorie." Malá studie z roku 2021 zjistila, že ultrazpracovaná strava způsobuje větší nárůst váhy než nezpracovaná strava, přestože obsahuje stejné množství kalorií.

Snížit expozici obezogenům je obtížné, vzhledem k tomu, že nyní existuje 350 000 syntetických chemikálií, z nichž mnohé jsou všudypřítomné v životním prostředí. Ale ty, o kterých je známo, že jsou škodlivé, mohou být odstraněny z prodeje, jak se to děje v Evropě.

Heindel řekl, že zejména budoucí matky by mohly upravit, co jedí, a sledovat, s čím si jejich děti hrají v raném věku: "Studie ukázaly, že úprava stravy může během jednoho týdne způsobit významný pokles několika obezogenů."

Lustig řekl: „Tato věc je velmi všudypřítomná a zhoubná a je také lukrativní pro mnoho [chemických] firem. Ale musíme to řešit racionálně." Aby to bylo možné, je třeba odstranit „znalostní mezeru“ mezi lékaři, regulačními orgány a tvůrci politik, uvedli vědci.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4796

Diskuse

Obsah vydání | 24. 5. 2022