Julius Rosenberg nepředal Rusům atomovou bombu a Ethel Rosenbergová byla popravena za to, že byla manželka

20. 6. 2021

čas čtení 7 minut
Při příležitosti výročí popravy Ethel a Julia Rosenbergových v USA dne 19. června 1953 přinesl deník Guardian nové informace. Ethel byla nevinná, Julius byl ruský špion, ale Rusům údaje o atomové bombě neposkytl, protože tomu technicky nerozuměl. Přestal pracovat jako špion pro Sovětský svaz v únoru 1945, tedy ještě před ukončením druhé světové války, kdy byl Sovětský svaz pro USA vojenský spojenec.

V rozsáhlém článku publikovaném při příležitosti výročí popravy Julia a Ethel Rosenbergových uvádí deník Guardian na základě rozhovorů s jejich syny Robertem  (74) a Michaelem (78)  a na základě právě vydané knihy Ethel Rosenberg od Anny Sebba (Orion, 20 liber, knihu je možno zakoupit ZDE) informace o příběhu Rosenbergových, který byli v USA popraveni 19. června 1953, na pravou míru.

Julius a Ethel Rosenbergovi, stejně jako David Greenglass a jeho manželka Ruth, byli komunisté. Jako celá řada židů se začali zajímat o komunismus ve třicátých letech, kdy se zdálo, že by to mohl být nástroj pro boj proti nacismu. "Je lehké je dnes kritizovat, ale to byli lidi, kteří vyrostli v chudobě během americké hospodářské krize a byli svědky vzestupu fašismu," konstatuje Anna Sebba.

 
Julius a Ethel Rosenbergovi jsou často automaticky bráni jako jednotná dvojice, avšak jak si jejich synové uvědomili, a jak to líčí i Sebbová ve své knize, jejich příběhy byly jiné. Ethel měla špatný vztah k matce a ta dávala přednost nejmladšímu synu v jejich rodině Davidovi. Pro Ethel byl komunismus nástroj, jak se vzdělat a oddělit se od své matky.

David krátce pracoval jako strojník v atomové laboratoři v Los Alamos. Byl zatčen, když byl identifikován jako součást řetězce, který předával informace o atomové technologii Sovětům. David rychle přiznal svou vinu a právník mu poradil, že pro sebe i pro manželku získá imunitu, když udá někoho jiného.

Pak byli zatčeni Rosenbergovi.

Obvinění proti Ethel Rosenbergové původně bylo, že "v listopadu 1944 hovořila s Juliem Rosenbergem a s druhými" a "v lednu 1945 hovořila s Juliem Rosenbergem, Davidem Greenglassem a jinými" - prostě, že mluvila se svým manželem a bratrem.

Zpočátku David Greenglass svědčil, že Ethel se špionáží neměla nic společného. Avšak jeho manželka Ruth uvedla, že Ethel prý psala informace, které David předával Juliovi k odevzdání Sovětům, na psacím stroji. David rychle změnil své svědectví týden před procesem, zřejmě pod nátlakem ambiciozního hlavního náměstka prokurátora Roye Cohna. To byly hlavní důkazy proti Ethel.

David u soudu svědčil, že v září 1945 dal Juliovi nákres a popis atomové bomby a že Ethel se silně podílela na jejich vzájemných diskusích. Protože udal druhé lidi, David nebyl odsouzen k smrti. Byl odsouzen na 15 let a byl ve vězení sedm let. Ruth směla zůstat doma a starat se o děti. Rosenbergovi, kteří tvrdili, že jsou nevinní, a odmítli kohokoliv dalšího udat,  byli shledáni vinnými. Soudce Irving Kaufman si byl dobře vědom, že obvinění proti Ethel stojí na vodě, a obával se, že by vypadalo velmi špatně, kdyby Amerika popravila mladou matku, a tak argumentoval proti trestu smrti pro ni, avšak Cohn ten trest smrti požadoval a vyhrál.

Oba malí synové Rosenbergových byli nakonec adoptováni Abelem a Annou Meeropolovými, starší levicovou manželskou dvojicí, poté, co příbuzní Rosenbergových se o chlapce odmítli postarat. Chlapci vyrostli v šťastném, levicovém akademickém prostředí u Meeropolů. V roce 1973 sice místní média odhalila jejich původní jména, ale oba tehdy už dospěli muži toho využili ve prospěch kampaně pro své rodiče. Napsali memoáry My jsme vaši synové a žalovali FBI a CIA na základě Zákona o přístupu k informacím, a tak získali více než 300 000 kdysi tajných dokumentů, o nichž si mysleli, že prokazují nevinu jejich rodičů. Jenže to byl teprve začátek příběhu.

V roce 1995 byly odtajněny tzv. Venona papers, zprávy, posílaně mezi sovětskými výzvědnými agenty, které v letech 1943-1983 monitorovala a dešifrovala americká kontrarozvědka. Rosenbergové v nich byli jmenováni. Bylo nyní jasné, že Julius byl skutečně špionem pro Sovětský svaz, natolik, že měl přízvisko "Anténa" a později "Liberál". David a Ruth Greenglassovi byli také dostatečně produktivní, takže také měli přízviska "Kalibr" a "Vosa". Ale o Ethel v dokumentaci nebylo skoro nic. Neměla přízvisko. Jedna depeše ji charakterizovala jako "obětavou komunistku", ale depeše zdůrazňovaly, že Ethel špiónkou není,

"Z těchto depeší vyplynulo, že Julius a Ethel neudělali to, za co byli popraveni," říká syn Robert. Ethel nebyla špionkou a Julius nebyl špionem předávajícím informace o atomové bombě, byl vojensko-průmyslovým špionem.

V roce 2008 potvrdil Morton Sobell, který byl odsouzen za špionáž spolu s Rosenbergovými a odseděl si 18 let v Alcatrazu, v rozhovoru pro New York Times, že Julius Rosenberg nepomohl Rusům vytvořit atomovou bombu. "To, co jim poskytoval, byly nesmysly," svědčil Sobell o Juliovi, pravděpodobně protože technologii výroby atomové bomby neznal.

To potvrdilo, co řekl r. 1997 Aleksandr Feklisov, agent KGB na odpočinku, když přiznal, že byl řídícím důstojníkem Julia Rosenberga. Feklisov potvrdil, že Julius předával Rusům vojenská tajemství, ale "ohledně atomové bomby ničemu nerozuměl, tak nám nemohl pomoci". Ethel, svědčil Feklisov, "s námi neměla nic společného, ta byla naprosto nevinná.  Myslím, že věděla, co její manžel dělá, ale za to lidi nezabíjíte."

Tvrzení Davida Greenglasse, že předal Juliovi informace o atomové bombě v září 1945, je nesmírně pochybné. Nejnovější výzkum to potvrzuje: Sovětské zdroje uvádějí, že Julius přestal pro Rusy pracoval v únoru 1945.

V roce 1996 David Greenglass poskytl interview, v němž nakonec přiznal, že o své sestře lhal: "Řekl jsem jim, co se děje, a sestru jsem z toho vynechal, OK? Ale moje manželka ji tam včlenila. Takže co jsem měl dělat, označit manželku za lhářku? Moje manželka je manželka. Se svou sestrou nespím, víte?" Dodal: "Upřímně řečeno si myslím, že to psala na stroji moje manželka, ale nepamatuju se."

V USA nyní znovu vzniká kampaň za prohlášení Ethel Rosenbergové nevinnou a Meeropolové jsou "optimističtí", že postoj Joea Bidena k této věci bude příznivý. Julius byl vinen, avšak jeho vina byla přehnána pro to, aby ho úřady donutily udat další lidi. Ethel pravděpodobně o jeho špionážní aktivitě věděla, ale vinu neměla.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

USA
0
Vytisknout
4727

Diskuse

Obsah vydání | 22. 6. 2021