Tisková zpráva:

V koaliční smlouvě chybí klíčové předvolební sliby. Hodnocení od ekologických organizací

10. 11. 2021

čas čtení 5 minut
Experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu vyhodnotili body k životnímu prostředí, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky ve zveřejněné koaliční smlouvě vznikající vlády. A porovnali závazky se sliby, které strany daly voličům před volbami.

Celkově se stranám podařilo dostat kvalitní předvolební program alespoň jedné z koalic do koaliční smlouvy jen ve čtyřech případech (zdravé lesy, chráněná území a druhy, zadržování vody v krajině a obnovitelné zdroje energie). V šesti případech je koaliční smlouva slabší, než program Pirátů a STAN - jedná se o odpady, jadernou energetiku, dopravu, těžbu surovin, účast občanů při posuzování stavebních záměrů a klimatickou politiku jako celek. Ve čtyřech příkladech pak koaliční smlouva nezahrnuje předvolební sliby ani jedné z koalic - ovzduší, půda a zemědělství odklon od uhlí, úspory energií. Ekologické organizace proto vyzývají vznikající vládu k zpřesnění ve finálním programovém prohlášení.

Ze 14 hodnocených oblastí má koalice zatím celkem tři, kde předkládá konkrétní komplexní pozitivní plán - jedná se o ozdravení českých lesů, chráněná území a druhy a zadržování vody v krajině.

Ve třech dalších oblastech (odpady, zemědělství a obnovitelné zdroje) má koalice konkrétní pozitivní závazky, ale chybí komplexní strategie a důležité detaily k řešením. V případě zemědělství jde o zklamání, neboť jde o výrazné oslabení komplexnějšího a konkrétnějšího programu Pirátů a STAN a částečné oslabení programu SPOLU.

Ve čtyřech oblastech (konec uhlí, doprava, těžba surovin a celková klimatická politika) zůstává koalice na úrovni obecných deklarací bez důležitých řešení. V případě odklonu od uhlí to ostře kontrastuje jak s programem Pirátů a STAN (který sliboval stanovení konkrétního termínu na rok 2033), tak s předvolebními prohlášeními lídrů a dalších politiků KDU-ČSL, TOP 09 i Pirátů i ODS, že chtějí konec uhlí v roce 2030.

Ve třech případech koaliční smlouva neříká k důležitým otázkám ochrany životního prostředí téměř nic nebo jen zcela vágní formulace. Jedná se o znečištění ovzduší, úspory energií a účast občanů při povolování stavebních záměrů.

V jednom případě (jaderná energetika) hodnotíme závazek z koaliční smlouvy jako vyloženě negativní, když bez dalších podmínek podporuje výstavbu jaderného bloku v Dukovanech. Přitom Piráti a STAN slibovali, že na základě zevrubné analýzy zváží ekonomickou a bezpečnostní výhodnost rozvoje jaderných elektráren.

Vybrané oblasti hodnocení


● Zdravé lesy: Koaliční smlouva - stejně jako programy SPOLU a PirSTAN - uvádí konkrétní řešení pro ozdravení lesů, zejména přirozenou obnovu lesů v přírodě blízké skladbě a změnu hlavního zaměření státních lesů z produkce dřeva na ochranu půdy a rekreaci.

● Půda a zemědělství: Ambiciózní předvolební plány pro půdu a zemědělství se do koaliční smlouvy propsaly jen částečně. Utrpěl zejména program PirSTAN, z kterého vypadlo mnoho důležitých prvků, jako je rozvoj ekologického zemědělství na orné půdě (v tuto chvíli máme většinu ekologického zemědělství na loukách a pastvinách, efekt snižování environmentální zátěže je tak omezený), revize dotací ze Společné zemědělské politiky a jejich podmínek pro zajištění krajiny adaptované na klimatickou změnu a chránící biodiverzitu, ochrana vodních toků před erozí nebo podpora výzkumu a poradenství v ekologickém zemědělství. Koaliční smlouva také vypouští explicitní závazek k snížení (nad)užívání pesticidů, který programy obou koalic obsahovaly. Výraznou změnu pro největší podniky může znamenat závazek k zavedení zastropování.

● Odklon od uhlí: Koaliční smlouva nenavrhuje stanovení konkrétního roku konce uhlí, pouze říká, že “Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038.” To se příliš neliší od závěrů vlády Andreje Babiše, která také neschválila doporučení Uhelné komise na spalování uhlí až do roku 2038 a vyžádala si rychlejší scénáře. Přitom Piráti a Starostové slibovali ve svém programu před volbami, že stanoví rok 2033, KDU-ČSL a TOP 09 dokonce rok 2030. ODS tento postoj koaličních partnerů nikdy veřejně nerozporovala a vyjádřil se k tomu pouze poslanec ODS Petr Bendl, který rok 2030 potvrdil. V anketě ekologických organizací podpořili rok 2030 i Piráti.

● Obnovitelné zdroje energie: Koaliční smlouva také deklaruje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití jejich potenciálu, což je nutná podmínka pro úspěšnou transformaci energetiky. Aby k tomu však došlo, musí vláda říct, jaké výroby čistých zdrojů chce dosáhnout, efektivně využít desítky miliard z EU fondů a spustit i provozní podporu pro větrné a solární elektrárny (kterou v programu slibovala koalice SPOLU, ale v programu vlády se zatím neobjevila). Ale je nutné splnit také předvolební sliby v oblasti odstranění bariér pro sdílení obnovitelné elektřiny v rámci komunit a obcí a zapojení občanů i samospráv do energetiky. Jen tak lze pro potřebné a pozitivní změny získat veřejnost.

2
Vytisknout
4206

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2021