Kdy bude v Česku konec kolchoznickým velkolánům?!

7. 6. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty


Z pestré a strukturované krajiny, která kromě škůdců obsahuje i dostatek jejich predátorů (biodiverzita) a také vybízí třeba ke zdravému putování, vyrobili kolchozníci v minulém režimu místy až měsíční krajinu, kde ku pomoci nezbývá než tvrdá chemie. Tím samozřejmě dál trpí povrchové i podzemní vody, rostliny, živočichové… na konci řetězce - jako bumerangem – samozřejmě člověk.

Součástí toho velkého průšvihu je i vodní a větrná eroze. Vysoušení krajiny, případně poškozování sídel někdy až apokalyptickým větrem, který už nebrzdí bývalé lesíky, remízy, hájky, aleje, ozeleněné úvozy, křovinaté meze či alespoň soliterní stromy. Jak si v takové krajině mají své najít třeba motýli, obojživelníci, ptáci...? Samozřejmě existují pozitivní výjimky, spíš menší rodinné farmy, ale to se ani neblíží většině zemědělské půdy v ČR. Kdo by úplně nepobral, o čem mluvím, ať se příležitostně něčím sveze třeba z Česka do Rakouska a pokouká.

Pro kontext – před několika lety vznikla na Slovensku úžasná publikace „Nová vodná paradigma“, jejíž obsah lze při troše dobré vůle zjednodušit do rady = do krajiny sázejte pestrou zeleň, vícepatrovou zeleň… SÁZEJTE! Mimo jiné tím nastartujete či obnovíte lokální malý vodní oběh, tedy zajistíte v krajině alespoň někdy trochu dešťové vody, která třeba zrovna nepřiputuje v rámci někdy kolabujícího atlantického velkého vodního oběhu.

Komunistické kolchozničení scelováním pozemků a rozoráváním mezí prostě zdevastovalo velkou část naší krajiny, to je objektivní realita.. Člověk by čekal, že více jak tři desetiletí po sametové revoluci bude tenhle stav (naší nyní údajně rozumnější společností) bohatě napravený. V mnoha případech je to ale úplně jinak. Krajina často slouží jen jako VELKOFABRIKA pro výrobu… … … peněz.

Veřejná otázka

Kdo je v ČR za tento stav (kromě vlastníků zemědělské půdy) dnes zodpovědný? Vzhledem k tomu, že jde o problém mezirezortní (minimálně MZem x MŽP) = vláda? Tedy všechny naše české vlády (pozn.: o fenoménu „pozemkových úprav“ samozřejmě vím, ale jak vidno nepřináší významný pokrok). Která naše vláda tedy konečně vyhlásí přiměřeně otermínované ROZRUŠENÍ VELKOLÁNŮ SMYSLUPLNÝMI VÝSADBAMI KEŘŮ A STROMŮ = NÁVRAT KRAJINY DO KRAJINY? Jako úkol pro vlastníky dotčených zemědělských pozemků, protože vlastník čehokoli obecně zodpovídá za stav toho, co vlastní! Další návaznosti mohou a nemusí upravovat smlouvy, které delegují práva anebo povinnosti jinému.

Cukrový bič

Jakékoli zemědělské dotace na cokoli by měli dostávat JENOM TI, kteří budou krajinu postupně a prokazatelně stanovenými způsoby revitalizovat!

1
Vytisknout
3585

Diskuse

Obsah vydání | 9. 6. 2023