Elektronický podpis je vlastně k ničemu!

10. 6. 2023 / Oldřich Maděra

čas čtení 4 minuty

Od té doby se změnilo opravdu mnoho. Pořídil jsem si skvělý nový český občanský průkaz s elektronickým čipem. Nebylo to pro mne příliš složité. Prostě jsem si z Irska zaletěl do Prahy, tam jsem se nechal na Úřadu městské části vyfotografovat a podal jsem tam žádost o nový občanský průkaz. Pak jsem si tam z Irska pro něj znovu zaletěl a opravdu mi byl vydán. Výborně!

Pak jsem strávil několik dnů soubojem s Českou poštou, abych konečně dokopal ten uživatelsky velmi přátelský software k tomu, abych byl schopen se podepisovat elektronicky pomocí skvělé čínské čtečky a skvělého českého občanského průkazu s elektronickým čipem.

Musel jsem kvůli tomu vyhrabat svůj stařičký počítač s prehistorickými pozůstatky Windows 10, protože vše ostatní mám již dávno v Linuxu. Bohužel jsem nedokázal Linux dokopat k tomu, aby na něm fungoval slovutný český supersoftware eObčanka.

Po těchto všech martyriích jsem se tedy konečně dobral toho, že mohu své dokumenty podepisovat elektronicky. Výborně!

Jak jsem si přečetl na webu Identita občana, tak jsem právě překonal magickou hranici, kde všechnu tu otřesnou českou byrokracii vyřídím v poklidu a v bezpečí ze svého domova. Výborně!

Tak jsem se nalogoval na web České správy sociálního zabezpečení a těšil jsem se, jak konečně budu moci opravdu zaručeně bezpečně komunikovat s touto skvělou státní institucí pod křídly velmi schopného pana ministra Jurečky (expert na traktory Horsch , pozdější odchod do důchodu a na valorizaci církevních restitucí).

Ale ouha, něco se zhatilo! Jak jsem se dočetl zde:

Potvrzení o žití se zasílá:

  1. Poštou na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Oddělení výplat do zahraničí, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika

    Vlastnoruční podpis klienta na tiskopisu Potvrzení o žití musí být úředně ověřen, dále musí být uvedeno zejména datum vystavení (resp. ověření) a razítko příslušného úřadu (blíže viz vysvětlivky na formuláři).

  2. Elektronicky na adresu: posta@cssz.cz

    Klient tiskopis vyplní, vytiskne, podepíše jej vlastnoručním podpisem, vlastnoruční podpis si nechá úředně ověřit, naskenuje jej z listinné do elektronické podoby, podepíše jej kvalifikovaným elektronickým podpisem podle nařízení eIDAS , který bude ve formátu stanoveném v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1506/ a zašle jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz.

    Kvalifikovaným elektronickým podpisem se, podle čl. 3 odst. 12 nařízení eIDAS, rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

    Úřední ověření vlastnoručního podpisu na tiskopisu potvrzení o žití je nezbytné z toho důvodu, že kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení eIDAS má právní účinek rovnocenný pouze vlastnoručnímu podpisu - avšak  na tiskopisu Potvrzení o žití musí být, pro účely potvrzení trvání nároku na výplatu důchodu, úředně ověřený (vlastnoruční) podpis příjemce českého důchodu.


Tak to jsem byl pane ministře opravdu zdrcen!

Vážený pane ministře, jak jsem právě zjistil, tak v instituci pod Vaším přímým vedením mi tedy elektronický podpis opravdu poslouží pouze k tomu, abych si nechal ověřit notářem svůj podpis a zaručeně bezpečně ho pak zaslal e-mailem na podatelnu ČSSZ! Jak jsem tedy zjistil, tak:

Elektronický podpis je vlastně k ničemu!

Nevím, co by bylo v dané situaci lepší, jestli tu viditelně přezaměstnanou státní instituci plnou milovníků razítek a ověřených podpisů pod Vaším vedením totálně elektronizovat a zredukovat její „živou sílu“ v poměru 1:10 nebo Vás raději požádat o okamžitou rezignaci nebo raději provést obojí?

Pane ministře, pokud na to nestačíte, tak tu funkci prosím nabídněte někomu schopnějšímu! Máte přece ten traktor, na kterém tak rád jezdíte, máte to svoje políčko, bude Vám líp, věřte mi.
3
Vytisknout
9186

Diskuse

Obsah vydání | 13. 6. 2023