Ministerstvo spravedlnosti ČR definici znásilnění spíš zhorší

10. 6. 2023

čas čtení 5 minut
tisková zpráva

TZ: Kampaň Chce to souhlas vítá záměr upravit definici znásilnění. Hrozí však, že navrhované legislativní změny situaci obětí zhorší, nikoliv zlepší.

 


Kampaň Chce to souhlas po více než dvou letech snahy o změnu definice vítá záměr Ministerstva spravedlnosti napravit legislativní znění definice znásilnění. „Naši právníci a právničky však obě varianty paragrafového znění nové definice prozkoumali a jejich postoj k navrhované změně je spíše kritický,” říká Johanna Nejedlová, ředitelka organizace Konsent. Evropským právním trendem je na základě expertízy i mezinárodních právních dokumentů zakládat definici znásilnění na absenci souhlasu, nikoliv na projevu nesouhlasu či proti projevu něčí vůle. Definice založená na absenci souhlasu totiž pokrývá případy paralýzy, ke kterým může docházet až v 70 % případů. „Zkušenosti s definicí formulovanou na základě nesouhlasu sledujeme v Německu, kde sice došlo k navýšení počtu nahlášených případů, na 100 případů však počet odsouzených klesl o 30%. Ministerstvo se, pro nás nepochopitelně, přesto vydalo pouze německým směrem a nepřišlo s jinou variantou, i přesto, že jim to takto bylo zadáno se shodou napříč politickým spektrem,” dodává vedoucí advocacy Irena Hůlová z Amnesty International.


Konkrétních problémů v navrhovaných variantách definice vidí experti a expertky kampaně více. „Shledáváme, že nový návrh formulace bezbrannosti ponechává příliš velký prostor pro konkrétní výklad a není jisté, že skutečně pokryje případy paralýzy. S velkou pravděpodobností bychom museli opět čekat na judikaturu, která výklad ujasní. Novela by ovšem mělasituaci vyjasnit, nikoliv zkomplikovat,” dodává Hůlová. Návrh nového trestného činu „nesouhlasný styk” je v Evropě nevídaný fenomén. Bylo by potřeba zjednodušit a zpřesnit stávající úpravu, spíše než přidávat další skutkovou podstatu, která může zkomplikovat výklad i aplikaci právní úpravy. „Sex bez souhlasu je znásilnění a není potřeba to nazývat jinak,” dodává Nejedlová.


Ministerstvo vedle zmiňovaných variant ovšem nepředložilo návrh, který by byl založen čistě na absenci souhlasu. Takové definice však v zahraničí přináší potřebné výsledky. Například Dánsko po zavedení definice založené na absenci souhlasu hlásí o 50 % vyšší počet nahlášených znásilnění a zároveň o 40 % vyšší počet odsouzených pachatelů. Kampaň Chce to souhlas upozorňuje také na to, že bezbrannost dítěte je v novém návrhu definovaná věkem 5 let. „Ač vítáme záměr stanovit věkovou hranici, která by vyjasnila, že sex s takovou osobou je vždy znásilnění, věk 5 let nemá žádnou oporu v psychologickém poznání ani v nejnovější judikatuře. Je těžko představitelné, že 6leté dítě je schopno dát souhlas k pohlavnímu styku,” dodává Irena Hůlová. Odborná veřejnost se shoduje na věku 15 let s možností určité výjimky pro mladé lidi bez výrazného věkového rozdílu. „Předpokládáme, že návrhy Ministerstva spravedlnosti budou ještě procházet úpravou a že nepředstavují definitivní verzi. Záměrem totiž mělo být situaci zlepšit a zpřehlednit, nikoliv zhoršit. Změna by měla především pomoci pokrýt případy, které se kvůli současné právní úpravě založené na násilí nedostávají před soud,” dodává Johanna Nejedlová. Tento záměr má i širší politickou podporu.Kampaň Chce te to souhlas na představených variantách vidí jako problematické především že:


  • Definice by měla být založena na absenci souhlasu nikoliv na projevu nesouhlasu. Takovou úpravu doporučují mezinárodní instituce i experti a expertky na problematiku sexuálního násilí.


  • Přidání nového trestného činu „nesouhlasný styk” může v praxi komplikovat aplikační praxi a rozhodování. Navrhovaná legislativní úprava zároveň nezajišťuje pokrytí většiny případů, při kterých dojde k paralýze strachem.


  • Definice bezbrannosti by měla jasně stanovit, že do ní spadají případy paralýzy (tzv. zamrznutí či disociativní stupor). Nová úprava toto nepřináší a otevírá prostor pro nejasný výklad. Sjednocení praxe by tak opět přinášela až judikatura.


  • Věk bezbrannosti dítěte nemůže být stanoven na 5 let. Běžně je věk, do kdy se každý sex (i konsenzuální) považuje za znásilnění, odvozen od věku, kdy mohou mít lidé legálně pohlavní styk a jsou trestně odpovědní. To v Česku odpovídá 15 letům. Na takové věkové hranici se shodují i experti a expertky z oboru psychologie.Kampaň Chce to souhlas vedou organizace Konsent a Amnesty International. Jejím cílem je náprava definice znásilnění tak, aby základní skutkovou podstatou znásilnění nebylo násilí, ale absence souhlasu. Definici znásilnění založenou na absenci souhlasu má již 15 států Evropy v čele s Belgií, Británií či Irskem.

Přikládáme policy brief se základními daty a nejčastějšími otázkami spojenými se změnou definice znásilnění.


Kontaktní osoby:


Johanna Nejedlová, Konsent, johanna@konsent.cz 

Irena Hůlová, Amnesty International, irena.hulova@amnesty.cz
1
Vytisknout
3477

Diskuse

Obsah vydání | 13. 6. 2023