„Vzpomínat nestačí, potřebujeme alternativu.” Studentská stávka za klima vyvrcholila pochodem

17. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva

Na Mezinárodní den studentstva vyvrcholila stávka za klima, která se konala na devíti univerzitách. Třídenní stávku zakončili studenti pochodem z náměstí Jana Palacha přes Národní třídu na Albertov. Součástí byl happening, který upozornil na společenskou moc oligarchů. Studenti chtějí dle svých slov využít odkaz 17. listopadu k tomu, aby upozornili na nedostatky současného uspořádání a zahájili společenskou debatu nad jeho alternativami. Stávku považují za úspěšnou.

 

 

Po poslední noci strávené na fakultách se v pátek dopoledne stovky studujících sešli na náměstí Jana Palacha. V úvodních proslovech upozornili na fakt, že požadavky studentů z roku 1989 nebyly naplněny. „34 let od sametové revoluce to vypadá, že jsme stále na začátku. Stejně jako studenti a studentky v roce 1989 jdeme do ulic a požadujeme hlubší změnu společnosti. Abychom se mohli jako společnost posunout směrem k udržitelnější, demokratičtější a spravedlivější budoucnosti, musíme se o ni zasadit všichni společně.” Řekl student Jan Tůmač.

 

V proslovu zrekapitulovali své požadavky. Vláda by podle nich měla přijmout silný klimatický zákon, který zajistí kontinuitu a právní závaznost české klimatické politiky. Dále požadují zavedení občanského shromáždění. „Jde o nástroj participativní demokracie, který zve všechny společenské skupiny k vyjednávacímu stolu. Příklady z praxe ukazují, že občanská shromáždění nám umožní dělat informovaná a ambiciózní rozhodnutí. Zároveň pomáhají překlenout příkopy v polarizované společnosti skrze společnou debatu.” řekla Mariana Müllerová z Univerzit za klima.

 

Třetím požadavkem je řízení společnosti a ekonomiky podle jiného ukazatele než je růst HDP. Ten je podle organizátorů zastaralý, nebere v potaz planetární limity, naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti. „Nekonečný ekonomický růst není na planetě s omezenými zdroji možný. Chtěli jsme zahájit veřejnou debatu o alternativě, která se bude soustředit na dobrý život v ekologických mezích planety. V tomto ohledu byla stávka úspěšná.” tvrdí Anna Maurin, mluvčí stávkujících.

 

Po zahájení se účastníci pochodu přesunuli na Národní třídu, kde proběhl satirický happening, který upozornil na společenskou moc oligarchů. Dle studujících ohrožují demokracii, život na planetě a vydělávají na tíživé ekonomické situaci. Lidé v maskách českých miliardářů tleskali sloganům jako „Tykač zisk 100 miliard,” „podfinancované školství” nebo překročení planetárních mezí.”

 

Studenti vyjádřili podporu mladým lékařům a také školským odborům. „Jsme rádi, že na naší stávku naváže za deset dní stávka pedagogických odborů. Podfinancované školství je předzvěstí prohloubení všech problémů současné společnosti. Pokud máme překonat klimatickou krizi, potřebujeme kvalitní základní, střední i vysoké školy, co nás připraví na vše, co nás čeká.” řekla Marie Juláková.

 

Pochod studenti symbolicky zakončili na Albertově. V závěrečném projevu organizátoři z hnutí Univerzity za klima poděkovali všem zúčastněným. Zároveň upozornili, že stávkou jejich úsilí nekončí. „Nevěříme, že vláda slyší na něco jiného, než je přímý odpor. Je tedy dobře, že se celý podzim nese ve znamení stávek, které postupně rozhlodávají systém prioritizující zisk a emise nad vzděláním a péčí. Sice nevíme najisto, kolik stávek to zabere, ale budeme protestovat i nadále. Abychom dosáhli spravedlivější společnosti, musíme pokračovat v dlouhodobém organizování a vytváření široké společenské moci.” zakončila svůj proslov Juláková.

 

Stávka se v předchozích dnech konala na 21 fakultách v pěti městech po celé republice. Až do dnešního dne stávkují studenti v Brně, kde se akce koná v univerzitním kině Scala. Ve 13:00 vyrazí na závěrečný pochod z Římského náměstí.

 

Univerzity za klima jsou studentským hnutím založeným v roce 2019. Od té doby se hnutí zasadilo o udržitelnější univerzity například skrze kampaň za vyšší podíl rostlinné stravy v menzách. Uspořádalo také protesty zaměřené na potřebu řešení klimatické krize. V roce 2022 zorganizovalo hnutí několikadenní stávku, které se zúčastnily tisíce studentů a studentek po celé republice.


0
Vytisknout
1801

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2023