Studentská stávka pokračuje. „Potřebujeme postkapitalistickou ekonomiku“

17. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Třídenní studentská stávka za klima bude v pátek zakončena pochodem v Praze a v Brně. Studenti po celé republice již třetím dnem stávkují, včera se na podporu studentského aktivismu vyjádřila i slovenská prezidentka Čaputová. Část studentů na univerzitách už dvakrát přenocovala. Stávkou chtějí otevřít prostor k debatě, která přinese hlubší společenskou změnu. Požadují schválení klimatického zákona, využívání nástrojů participativní demokracie ve formě občanských shromáždění a řízení ekonomiky a společnosti podle jiného ukazatele, než je růst HDP. HDP podle nich nevypovídá o tom, jak se lidem skutečně žije. 

 

Stávka začala ve středu na Klárově. Následoval program na 21 fakultách 9 univerzit po celé republice. Včera stávka probíhala zejména v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Brně, program v Praze navštívily stovky lidí. Studenti se setkali také s prezidentkou Čaputovou, která podpořila studentskou angažovanost v otázce klimatu: „Pomoc tématu ochrany klimatu je absolutně důležitá…. Děkuji vám za to, že se angažujete a že se zaobíráte otázkami klimatu.” V Brně proběhla například přednáška o budoucnosti bez růstu nebo přednáška Iniciativy nájemníků a nájemnic zaměřená na problém nedostupnosti bydlení.

Významnou událostí byla nehierarchická plenární debata otevřená široké veřejnosti, která se konala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Této debaty se zúčastnilo asi sto lidí, zapojila se také Anna Šabatová. Debata přinesla řadu postřehů: „Žijeme v nespravedlivém systému. K tomu, jak má spravedlivý svět vypadat, musíme dojít společně. Každý má právo žít v důstojných materiálních podmínkách.” shrnují účastníci debaty. 

Odpovědí na nespravedlivé společenské nastavení má být podle studentů stávkujících za klima vyšší zapojení občanů do otázek, které se týkají jejich každodenního života. Konkrétně požadují začít využívat nástroje participativní demokracie. „Transformace ekonomiky v lidech vyvolává nejistotu. Aby změny byly spravedlivé, musí probíhat demokraticky. V rámci firem je nutné do jednání o změnách zapojit také zaměstnance. Na úrovni státu zapojit občany. K tomu slouží občanská shromážďení, jejichž zavedení požadujeme.“ uvádí Jan Voves z Univerzit za klima.

Účastníci včerejší plenární debaty otevřené veřejnosti organizované v rámci stávky za klima zdůrazňují : „Jsme v začarovaném kruhu spotřební společnosti. Své potřeby bychom měli naplňovat mimotržně.“ Na to reaguje mluvčí stávky za klima, Anna Maurin: „Trh je jen jedním z pilířů ekonomiky. Lidé navíc často považují trh a kapitalismus za jednu a tu samou věc. Kapitalistický trh je ale jen jednou z forem, kterou může trh mít. My chceme postkapitalistickou ekonomiku, která dá větší prostor komunitní ekonomice a státu. Trhy by měly být lokálnější a hlavní roli by na nich mělo opět hrát zboží a služby naplňující skutečné potřeby lidí, nikoliv hromadění jmění několika miliardářů.“ 

S nastavením ekonomiky souvisí další požadavek stávky za klima, začít se řídit jiným ukazatelem, než je HDP. „Nový indikátor by měl měřit blahobyt, tedy jestli jsou lidé zdraví, mají přístup ke vzdělání, ale také zda jsou za svou práci spravedlivě ohodnoceni. Dbát by se rozhodně mělo i na udržitelnost, aby i naše děti a vnoučata měly dobrý život.“ navrhuje Vojtěch Klimeš z Univerzit za klima a dodává: „HDP měří produkty a služby, a to i když jsou důsledkem něčeho, co je pro společnost a přírodu vysloveně škodlivé. Vezměme si příklad, že na dálnici havaruje kamion, jsou ranění a do životního prostředí uniknou toxické látky. Situace se musí zabezpečit, chemikálie se musí vyčistit, ranění musí být ošetřeni… I to se projeví jako růst HDP.“  

„Nekonečný růst není možný. Pokud bude ekonomika růst o 3% ročně, do konce století se zvětší 10krát. Naše planeta není nafukovací.“ varuje Tereza Martinovská z Univerzit za klima.

„Už nechceme na zemi žít jako paraziti, chceme být s planetou v symbióze.“ shodli se účastníci včerejší nehierarchické debaty organizované stávkou za klima.

Stávku organizátoři z iniciativy Univerzity za klima zakončí symbolicky na 17. listopadu pochodem v Brně a v Praze. Při příležitosti Mezinárodního dne studentstva chtějí upozornit, že požadavky studentů z roku 1989 nebyly naplněny. Stávkou chtějí studenti podpořit debatu o alternativním společenském uspořádání, jehož cílem bude dobrý život všech v ekologických mezích planety. 

Univerzity za klima jsou studentským hnutím založeným v roce 2019. Od té doby se hnutí zasadilo o udržitelnější univerzity například skrze kampaň za vyšší podíl rostlinné stravy v menzách. Uspořádalo také protesty zaměřené na potřebu řešení klimatické krize. V roce 2022 zorganizovalo hnutí několikadenní stávku, které se zúčastnily tisíce studentů a studentek po celé republice.

0
Vytisknout
1847

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2023