O svatém Václavu: Kdo má k dispozici sdělovací prostředky, ten vítězí

28. 9. 2019 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Já mám daleko cyničtější vysvětlení kanonizace svatého Václava než Boris Cvek.

Je to podle mě jednoduché: z mocenských důvodů se stal Václav obětí vraždy svého bratra Boleslava - tehdy si vládci nebrali servítky a moc pro ně byla daleko důležitější než pár vražd.

Zbožný Václav silně podporoval církev. Hodnostáři církve samozřejmě zuřili, když Boleslav z politických důvodů zavraždil jejich příznivce a mecenáše.

V desátém století byla ovšem církev nositelem gramotnosti a vzdělanosti. Knihy se psaly a opisovaly v klášteřích.

Církevní hodnostáři tak měli na rozdíl od negramotného násilníka Boleslava moc, která přetrvala staletí - sdělovací prostředky. Legendami vytvořili dokonalý obraz dobrotivého vládce Václava, nechali ho vzdorně svatořečit a proměnili ho na staletí v patrona českého národa. Byla to dlouhodobá pomsta Boleslavovi. 

Svatý Václav Boleslavovi: "Včera byl u vás dobrej mejdan." Boleslav: "A dneska bude ještě lepší!" (a udeřil ho mečem):

Vstane blahoslavený Václav, jenž se měl státi brzy obětí Kristovou, neboť prahl podle onoho svého svatého obličeje pospíšiti do chrámu, aby mohl co nejskrytěji pokleknouti k další modlitbě, dříve než by se sešel zástup lidu, a zatímco touží jako dobrý pastýř se svým stádem poslouchat a zpívat společně jitřní chvalozpěvy, brzy jest polapen do osidel úkladů.

Neboť kněz toho chrámu, jeden z těch, od nichž vyšla nepravost z Babylonu, hned jak spatřil muže božího přikázání, podle příkazu zločinců zavřel dveře kostelní.

Povstanou i připravení úkladníci, totiž jeho bratr s celou svou ozbrojenou četou. A spatřiv bratra, vyvolený vojín boží, chtěje mu díky vzdáti, obejme pažemi jeho šíji, a líbaje ho, pozdraví ho slovy: "Buď stále zdráv, můj bratře, oplývej statky života pozemského i budoucího a ať tebe Kristus přijme k své věčné hostině, jako tys včera mne a mou družinu s takovou štědrostí pohostil." Ale na to on odpověděl zpupně a s posupným pohledem, vytasiv meč, který měl skryt pod pláštěm: "Včera ovšem, jak chvíle toho žádala, jsem tě pohostil, nyní však takto bratr bratru poslouží!" A máchnuv mečem, udeřil ho do hlavy, ale poněvadž toho moc Páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vytryskla.


Celá legenda ZDE

0
Vytisknout
5597

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2019