Politické dopady sociálních médií na různé typy režimů

12. 7. 2021

čas čtení 2 minuty
  • Dopady sociálních médií na různé režimy nejsou univerzální, navzájem se liší. 
  • Dopady na autoritářské režimy se mohou lišit od dopadů na demokracie, ale rozdíly panují i uvnitř typově stejných režimů. 
  • Studiem se mohou politologové dopracovat k doporučením pro politiky, jak se vyhnout nežádoucím vývojovým trajektoriím. 

Americké platformy sociálních médií mohou ovlivnit politické systémy různých států rozličnými způsoby, napsali Guy Schleffer a Benjamin Miller. Účinky se navzájem liší jak uvnitř, tak mezi demokratickými a autoritářskými státy, a závisí hlavně na třech politických aktérech: Domácí opozici, vnějších silách a vládnoucím režimu.

V závislosti na tom, jak tito tři aktéři využívají sociálních médií, stejně jako na kapacitě státu a typu politického režimu, existují čtyři různé možné dopady sociálních médií: Oslabení silných demokratických režimů, zintenzívňující efekt na silné autoritářské režimy, radikalizace slabých demokratických režimů a destabilizace slabých autoritářských režimů. Existuje řada možných přístupů ke snižování dopadů sociálních médií a zajištění názorové svobody na základě spolehlivých, pluralistických a objektivně zdrojovaných informací.

Dnes je na světě poprvé od roku 2001 více autokracií než demokracií. Podíl volebních a liberálních demokracií poklesl z 55 % v roce 2010 na 48 % v roce 2019.

Tento fenomén lze vysvětlovat mnoha faktory, jako vzestup populistických xenofobních hnutí po krizi roku 2008, odpor ke globalizaci a ztráta státní suverenity. Z hlediska autoritářských režimů je posilování národně populistických hnutí v Evropě a Americe důkazem, že "liberální myšlenka se přežila" a veřejnost se obrátila proti přistěhovalectví, otevřeným hranicím a multikulturalismu. Nedávné volby v celém světě odrážejí sílící antiestablishmentový sentiment, který může být snadno mobilizovat extrémistickými politickými stranami a kandidáty.

Popisujeme různorodý dopad amerických platforem sociálních médií v různých zemích a snažíme se zobecnit a kategorizovat tento dopad tím, že nabízíme inovativní vysvětlení. Tyto generalizace a kategorizace pomáhají vysvětlit, proč různé země zakoušejí dopad sociálních médií různě a s různou intenzitou. Mohou také politikům pomoci předpovědět, co se objeví v podobných zemích, kde dopady dosud nejsou jasné a pomoci jim podniknout předběžné kroky, aby se vyhnuli stejnému fenoménu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
10893

Diskuse

Obsah vydání | 15. 7. 2021