Británie: Byla konečně vydána zcenzurovaná, avšak přesto ostře kritická oficiální analýza Johnsonových mejdanů během lockdownu

31. 1. 2022

čas čtení 7 minut
Aktualizace: 64 procent Britů si přeje, aby Johnson po zveřejnění zprávy Sue Grayové rezignoval. 83 procent Britů je přesvědčeno, že porušil karanténní předpisy. 75 procent Britů zastává názor, že Johnson lže.


Bývalá šéfka skotských konzervativců Ruth Davidson se kvůli Johnsonovi rozplakala v pondělí večer v televizi:

Jsem naštvaná.

Jsem naštvaná a jsem naštvaná nejen kvůli věcem, kterých jsem se já a další lidé z mé blízké rodiny a okruhu mých přátel museli vzdát, ale víte, pracovala jsem ve skotském parlamentu. Měla jsem voliče, kteří přišli o své firmy. Měla jsem lidi, kteří se cítili provinile, že nešli do pečovatelského domu navštívit své rodiče, že neobjali přítele na pohřbu, protože dodržovali karanténní předpisy.  Vím, že se dívají na to, co se dělo v úřadu premiéra, a cítí se jako idioti. A tak by se cítit neměli.  
Státní úřednice Sue Grayová konstatuje, že v úřadě britského premiéra došlo k "závažnému nedodržování vysokých standardů" a k "selhání vedení"

Zde jsou nejkritičtější zjištění zveřejněná v rubrice "obecná zjištění":

 

Na pozadí pandemie, kdy vláda žádala občany, aby přijali dalekosáhlá omezení svého života, je některé chování kolem těchto mejdanů těžko ospravedlnitelné.

Aktualizace: Šéf skotských nacionalistů Ian Blackford byl suspendován z Dolní sněmovny, protože nazval Johnsona lhářem (poslanci si nesmějí říkat navzájem, že jsou lháři):
Přinejmenším některá z těchto shromáždění představují závažné nedodržení nejen vysokých standardů, které se očekávaly od osob pracujících v ohnisku vlády, ale také standardů, které se v té době očekávaly od celého britského obyvatelstva.

Příliš málo se uvažovalo o tom, co se děje v celé zemi, když se zvažovala vhodnost některých těchto shromáždění, rizika, která představují pro veřejné zdraví, a to, jak mohou působit na veřejnost. V různých obdobích docházelo k selhání vedení a úsudku ze strany různých složek úřadu premiéra i  úřadu vlády. Některé akce neměly být povoleny. Jiné události se neměly vyvíjet tak, jak se vyvíjely.

Nadměrná konzumace alkoholu není na profesionálním pracovišti v žádném případě vhodná. Je třeba přijmout opatření, která zajistí, aby každý vládní úřad měl jasné a důsledné předpisy týkající se konzumace alkoholu na pracovišti.


 

Zde je jednoodstavcový závěr:

Shromáždění v rámci tohoto šetření se konala do období 20 měsíců - období, které je v poslední době jedinečné z hlediska složitosti a šíře požadavků kladených na státní zaměstnance a   i na širokou veřejnost. Celá země řešila tento problém. Klíčovou a obětavou součástí tohoto celonárodního úsilí byli ministři,  poradci i státní správa. Jak jsem však konstatovala, řada těchto shromáždění se neměla konat nebo vyvíjet tak, jak se vyvíjela. Z těchto událostí je třeba vyvodit významné poučení, kterým se musí okamžitě zabývat celá vláda. Není třeba čekat na ukončení policejního vyšetřování.

 

V pdf je uvedeno, že má 12 stran, ale tři z nich jsou prázdné. Zpráva státní úřednice Sue Grayové byla zcenzurována, aby to prý nebránilo policejnímu vyšetřování této věci.


Podrobnosti v angličtině ZDEShrnutí klíčových bodů ze zprávy Sue Grayové


Ačkoli pdf má 12 stran, ve skutečnosti má zpráva Sue Gray pouze pět a půl strany. Zbytek zabírají dvě věcné nekontroverzní přílohy a prázdné místo.

Těchto pět a půl stránky je však přesto dosti usvědčujících. Zde jsou klíčové věci:

    Policie nyní vyšetřuje dvanáct mejdanlů v  Downing Street a v Úřadu vlády, včetně jednoho v bytě premiéra v Downing Street. To se týká večírku, který údajně uspořádala Carrie Symondsová, manželka premiéra, na oslavu odchodu Dominica Cummingse 13. listopadu 2020. To je více, než se dříve předpokládalo. Vyšetřuje se také večírek na zahradě premiérského úřadu, kterého se zúčastnil sám Boris Johnson. Komisařka metropolitní policie Cressida Dicková minulý týden uvedla, že její policejní sbor vyšetřuje pouze případy, které se zřejmě týkají "nejzávažnějších a nejkřiklavějších" porušení karanténních předpisů. Uvedla, že v těchto případech se uplatňují tři faktory: že "existují důkazy o tom, že zúčastněné osoby věděly nebo měly vědět, že to, co dělají, je trestný čin;  že nevyšetřování by významně narušilo legitimitu práce policie; a zda je jasné, že za toto jednání neexistuje přijatelná obhajoba".

    Grayová je přesvědčena, že skutečnost, že se tyto večírky konaly, dokazuje  "závažné nedodržení ... vysokých standardů" a "selhání vedení". Grayová neuvádí, v čem selhání vedení spočívalo, ale samotného Johnsona neosvobozuje.

   Konstatuje, že existovali zaměstnanci, kteří měli obavy z toho, co se děje, ale necítili se schopni o tom mluvit. To zpochybňuje Johnsonovo tvrzení, že zaměstnanci zastávali názor, že to, co dělají, je v souladu s předpisy.  

    Konstatuje, že v úřadu premiéra a  na Úřadu vlády existovala kultura nadměrného pití alkoholu.

    Tvrdí, že struktury managementu v úřadu premiéra jsou příliš roztříštěné a komplikované.  

    Říká, že vláda by měla reagovat na to, co se stalo špatně, "okamžitě", místo aby čekala na výsledek policejního vyšetřování. (Viz 14.26)


Sue Grayová připouští, že dnes zveřejněný dokument nepředstavuje "smysluplnou zprávu" o tom, co se stalo, protože v něm chybí informace, které si vyžádala policie.

Píše:

V důsledku vyšetřování Metropolitní policie a proto, aby nebyl poškozen vyšetřovací proces policie, mi bylo řečeno, že by bylo vhodné uvést pouze minimální zmínky o shromážděních, která policie vyšetřuje. To bohužel nutně znamená, že jsem velmi omezena v tom, co mohu o těchto akcích říci, a v současné době není možné předložit smysluplnou zprávu, která by obsahovala a analyzovala rozsáhlé faktické informace, které se mi podařilo shromáždit.

 


 

0
Vytisknout
3457

Diskuse

Obsah vydání | 3. 2. 2022