Itinerář dopadů klimatických změn na světový oceán

21. 8. 2019

čas čtení 2 minuty
Kdy uvidíme které dopady změny klimatu na světový oceán? Nová studie zjistila, že některé změny jsou již patrné, zatímco jiné se projeví teprve během století. Některé dopady - jako růst teploty vody - již probíhají, zatímco u jiných se očekává určité zpoždění.


Teploty moří a acidifikace (okyselení) vody během posledních tří dekád zaznamenaly výrazný vzestup nad rámec přirozené variability, ukazuje nová studie výzkumníku z Princetonu. Ovšem další dopady klimatické změny jako změna aktivity oceánských mikrobů regulujících uhlíkový a kyslíkový cyklus zaberou několik dalších dekád až po celé století, než se projeví. Výzkumná zpráva vyšla 19. srpna v časopise Nature Climate Change.

Studie zkoumala fyzické a chemické změny v oceánu spojené s rostoucím obsahem oxidu uhličitého v atmosféře, který je důsledkem lidské činnosti, vysvětluje Sarah Schluneggerová, postdoktorantská výzkumná spolupracovnice programu atmosférických a oceánských věd na Princetonu.

Studie potvrzuje, že výsledky přímo spojené s obsahem oxidu uhličitého v atmosféře se již během posledních tří dekád objevily v rámci vědeckých pozorování. Zahrnují vzestup teploty na povrchu, nárůst kyselosti a nárůst míry pohlcování oxidu uhličitého z atmosféry oceánem.

Naopak procesy nepřímo spojené s působením oxidu uhličitého prostřednictvím postupné modifikace klimatu a oceánské cirkulace zaberou delší dobu, od dalších tří dekád až po více jak století. Zahrnují změny v míšení vody v horních částech oceánu, nabídce živin a oběh uhlíku v rostlinách a organizmech.

"Na této studii je nové, že poskytuje konkrétní časový rámec toho, kdy dojde k oceánským změnám," uvádí Jorge Sarmiento, penzionovaný profesor geovědy a geologického inženýrství. "Některé změny zaberou dlouhý čas, zatímco jiné jsou již zjistitelné."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6635

Diskuse

Obsah vydání | 27. 8. 2019