Itinerář dopadů klimatických změn na světový oceán

21. 8. 2019

Kdy uvidíme které dopady změny klimatu na světový oceán? Nová studie zjistila, že některé změny jsou již patrné, zatímco jiné se projeví teprve během století. Některé dopady - jako růst teploty vody - již probíhají, zatímco u jiných se očekává určité zpoždění.

Teploty moří a acidifikace (okyselení) vody během posledních tří dekád zaznamenaly výrazný vzestup nad rámec přirozené variability, ukazuje nová studie výzkumníku z Princetonu. Ovšem další dopady klimatické změny jako změna aktivity oceánských mikrobů regulujících uhlíkový a kyslíkový cyklus zaberou několik dalších dekád až po celé století, než se projeví. Výzkumná zpráva vyšla 19. srpna v časopise Nature Climate Change.

Studie zkoumala fyzické a chemické změny v oceánu spojené s rostoucím obsahem oxidu uhličitého v atmosféře, který je důsledkem lidské činnosti, vysvětluje Sarah Schluneggerová, postdoktorantská výzkumná spolupracovnice programu atmosférických a oceánských věd na Princetonu.

Studie potvrzuje, že výsledky přímo spojené s obsahem oxidu uhličitého v atmosféře se již během posledních tří dekád objevily v rámci vědeckých pozorování. Zahrnují vzestup teploty na povrchu, nárůst kyselosti a nárůst míry pohlcování oxidu uhličitého z atmosféry oceánem.

Naopak procesy nepřímo spojené s působením oxidu uhličitého prostřednictvím postupné modifikace klimatu a oceánské cirkulace zaberou delší dobu, od dalších tří dekád až po více jak století. Zahrnují změny v míšení vody v horních částech oceánu, nabídce živin a oběh uhlíku v rostlinách a organizmech.

"Na této studii je nové, že poskytuje konkrétní časový rámec toho, kdy dojde k oceánským změnám," uvádí Jorge Sarmiento, penzionovaný profesor geovědy a geologického inženýrství. "Některé změny zaberou dlouhý čas, zatímco jiné jsou již zjistitelné."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4408

Diskuse

Obsah vydání | 27. 8. 2019