Klimatické oscilace "byly iluzí"

6. 1. 2020

čas čtení 2 minuty
Podle nové studie nemá cenu používat heslo "počasí není klima". Mezinárodní tým vědců identifikoval dlouhodobé oteplování v údajích o každodenním počasí, informuje Brooks Hays.


Když udeří extrémní počasí, ať už jde o rekordní chlad nebo dlouhé vedro, lidé často spekulují o souvislostech mezi počasím a změnou klimatu. Donedávna se vědci zdráhali explicitně vinit změnu klimatu k meteorologických jevů. Místo toho meteorologové a klimatologové často opakují, že počasí není klima.

Nejnovější výzkum neslibuje odhalit klimatický signál v počasí ovlivňujícím jedno určité místo. Vědci ale tvrdí, že dokáží identifikovat signaturu globálního oteplení v počasí ovlivňujícím několik lokalit současně.

Vloni na podzim teploty v Utahu klesly na -37,1 stupně Celsia, což je nejnižší teplota zaznamenaná kdekoliv v USA s výjimkou Aljašky.

Izolovaně nelze hledat souvislost mezi změnou klimatu a chladným počasím, ale pokud na různých místech glóbu jsou teploty vyšší než obvykle, rekordní chlad může být rychle vyřazen a objevuje se signatura klimatické změny.

Vědci při studii publikované v časopise Nature Climate Change využili statistické učební techniky pro analýzu simulací v klimatickém modelu naplněném daty z meteorologických stanic po celé planetě. Srovnáním teplot v různých regionech a očekávaného oteplení s variabilitou lze rozhodnout, zda je možné v údajích o počasí zjistit stopy změny klimatu.

Když vědci srovnali distribuci průměrných denních globálních teplot naměřených v letech 1951-1980 s těmi, jež byly pozorovány mezi lety 2009-2018, křivky se sotva setkaly. Rozdíly mezi nimi reprezentují signaturu oteplování, která je přítomna v každodenních údajích.

Výzkumníci doufají, že budou moci aplikovat své statistické techniky k identifikaci dopadů lidmi vyvolané změny klimatu a dalších lidských aktivit na počasí a klima, jako například v hydrologickém cyklu.

Takzvané klimatické oscilace, jimiž popírači klimatické změny často argumentují, se přitom ve většině případů ukazují jako iluze. Existuje jen jedna taková potvrzená oscilace, totiž jev zvaný El Niňo.

Analýza ukazuje, že další předpokládané atmosférické pravidelnosti jako Atlantická multidekádní oscilace a Pacifická dekádní oscilace ve skutečnosti neexistují.

Poslední výzkum publikovaný v časopise Nature Communications ukázal, že změny teploty omylem považované za klimatické oscilace lze nejlépe vysvětlit lidskými aktivitami a přirozenou variabilitou.

V 50., 60. a 70. letech minulého století hromadění sirných aerosolových polutantů v atmosféře vyvolané primárně uhelnými elektrárnami zemskou atmosféru ochlazovalo. V 70. letech legislativa regulující sirnaté zplodiny napomohla jejich redukci. Ve výsledku se znova prosadil vliv skleníkových plynů a globální oteplení se zrychlovalo.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4903

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2020