V Británii se konalo tajné jednání podnikatelů, vysokých konzervativců a labouristů, o tom, co dělat proti zápornému dopadu brexitu

11. 2. 2023

čas čtení 6 minut
Vedoucí konzervativci se tajně sešli s podnikateli a s vedoucími labouristy, ale stále ještě nedospěli k nutnosti zrušit brexit. Přestože si to přeje většina Britů

Přední zastánci brexitu a stoupenci setrvání v EU se sešli na dvoudenní "soukromé diskusi" s diplomaty a podnikateli

Mimořádný mezistranický summit, na němž se sešli přední zastánci brexitu se zastánci setrvání v EU - včetně konzervativce Michaela Govea a vysoce postavených členů stínového kabinetu Keira Starmera - se koná v přísném utajení. Zabýval se zápornými dopady brexitu a tím, jak je v národním zájmu napravit.

Dvoudenní setkání nejvýznamnějších labouristických a toryovských politiků z obou stran debaty o brexitu spolu s diplomaty, experty na obranu a šéfy největších podniků a bank se konalo ve čtvrtek odpoledne a večer a v pátek v historickém  sídle Ditchley Park v hrabství Oxfordshire.

 

Dokumenty ze schůzky, které získal Observer, ji popisují jako "soukromou diskusi" pod názvem: "Jak můžeme zajistit, aby brexit lépe fungoval s našimi sousedy v Evropě?"

Mezi účastníky ze strany pro brexit patřili bývalý předseda strany toryů Michael Howard, bývalý toryovský kancléř Norman Lamont a bývalá labouristická ministryně pro Evropu Gisela Stuartová, jedna z vůdčích osobností kampaně za odchod.

V důvěrném úvodním prohlášení pro účastníky zasedání se přiznává, že nyní "přinejmenším mezi některými panuje názor, že Spojené království zatím nenašlo cestu vpřed mimo EU", přičemž brexit "působí jako brzda našeho růstu a brzdí potenciál Spojeného království".

Zdroj, který byl přítomen, uvedl, že se jednalo o "konstruktivní jednání", které se zabývalo problémy a příležitostmi brexitu, ale které se hodně zabývalo hospodářskými negativy pro britskou ekonomiku v době globální nestability a rostoucích cen energií.

"Hlavní myšlenkou bylo, že Británie prohrává, že brexit nepřináší výsledky, že naše ekonomika je ve slabé pozici," uvedl zdroj. "Šlo o to, abychom se posunuli od debatu o odchodu z EU a setrvání v EU a jednali o tom,  jaké problémy nás nyní čekají a jak se můžeme dostat do nejlepší pozice, abychom mohli vést rozhovor s EU o změnách dohody o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a EU, až k tomu dojde."

V dokumentech ze summitu se uvádí, že zatímco na evropské straně je "malý zájem o další tahanice o brexit a málo času je věnováno vztahům se Spojeným královstvím ... existuje také jasný evropský i britský strategický zájem na produktivních a užších vztazích".

V dokumentech se píše, že "opětovné přistoupení k EU nebude na pořadu dne", nicméně se zdůrazňuje, že EU a Spojené království "mají společné zájmy v oblasti zadržování ruské agrese, rozvoje nových zdrojů energie a budování velkých technologických společností s kapitálovou základnou na naší straně Atlantiku, a nikoli pouze v USA", jakož i společné obranné zájmy.

Summit  také vznesl otázky týkající se navázání užších vazeb s EU v oblasti boje proti organizovanému zločinu, neregulérní imigraci a obrany a vznesl dotaz na možnost společné politiky EU a Spojeného království vůči Číně: "Jaké jsou vyhlídky na plně koordinovanou politiku vůči Číně?".

Ústředním tématem jednání byla také nevyřešená otázka protokolu o Severním Irsku, která je hlavním tématem souvisejícím se Spojeným královstvím, jež v současné době zaměstnává úředníky EU v Bruselu.

Velmi neobvyklá mezistranická povaha setkání odpůrců brexitu - a vysoké postavení těch, kteří souhlasili s účastí - odráží rostoucí shodu politiků obou hlavních britských  stran, stejně jako vedoucích představitelů podniků a státních zaměstnanců s tím, že brexit ve své současné podobě poškozuje britskou ekonomiku a snižuje strategický vliv Británie ve světě.

Ve vedení Labouristické strany rostou obavy, že brexit představuje reálnou hrozbu pro úspěch jakékoli budoucí labouristické vlády, pokud se nepodaří vyřešit problémy, jako jsou zvýšené obchodní bariéry vůči EU.

Úřad pro rozpočtovou odpovědnost předpověděl, že během 15 let od roku 2016 sníží brexit HDP Spojeného království na obyvatele o 4 %.

Dokumenty ze summitu ve skutečnosti vyzývají k dosažení konsensu o brexitu napříč stranami a zmiňují potřebu přejít od "současné směsi antagonismu a nostalgie k nadšení z toho, co by budoucnost mohla přinést Spojenému království a Evropě". Rovněž se v nich uvádí, že hledání řešení je o to naléhavější, že hrozí  "globální nepokoje, křehkost dodavatelského řetězce a inflace".

Pro konzervativní politiky, kteří vedli kampaň za odchod z EU, je zřejmým zájmem zajistit, aby brexit nebyl dlouhodobě vnímán jako neúspěch, i když to znamená připustit, že bude třeba užší spolupráce s EU.

Velká část jednání se soustředila na to, jak by labouristická nebo toryovská vláda využila plánovanou revizi dohody o obchodu a spolupráci v rámci brexitu "ke snížení některých současných třecích ploch", které vážně poškodily zejména britský vývoz do EU.

Labouristé, kteří prohlásili, že nebudou usilovat o návrat Británie do EU, na jednotný trh ani do celní unie, se však již zavázali, že využijí přezkumu dohody o volném obchodu do roku 2025 a pokusí se snížit překážky obchodu.

Podle časového harmonogramu zasedání směřovalo úvodní zasedání k otázkám: "Jak by mohla být dohoda o obchodu a spolupráci optimalizována nyní a později pozměněna? Jak by mohl být lépe řízen obchod a služby mezi Spojeným královstvím a Evropou?

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
3257

Diskuse

Obsah vydání | 14. 2. 2023