Puzení osvobozovat a společensky reformovat kulminuje v listopadu

Jednoduchý návod, jak prověřit sílu důvěry v reformní snahy pana Janečka (po prezidentské kampaně prosím)

25. 11. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Po určitém zdráhání jsem se podíval na některé pasáže ze záznamu cen pro divácky nejúspěšnější popkulturní hudebníky v ČR, Slavík. Viděl jsem i video o "osvobození", v němž se Karel Janeček nechal zpodobnit jako charismatický zachránce společnosti před orwelliánskou dystopií, kterou podle pana Janečka žije.

Velmi jsem se u toho bavil.

Ani stopa nadsázky, čistá onanie podepřená nemalou částkou na produkci, fúze demagogie a snahy vytvořit kult osobnosti z něčeho velmi měkkého. Laciná návnada pro český mediální rybníček, který chtě nechtě musí reagovat, i kdyby šlo o sebevětší pitomost.

Nemíním ztrácet čas s nedospělými egomaniaky, jejichž osobní sebepoznání a schopnost číst společenské dopady vlastního dětinství zatuhly někde v pubescenci, takže si tu odkládám článek z roku 2012 (pro Hospodářské noviny), v němž poukazuju na to, že šíření společensky reformačních “pozitivních vln evoluce” prostřednictvím milionových kampaní je minimálně neefektivní. 

Z toho textu bych dnes vytáhl jen zmínky o dobrých úmyslech a vložil úvod tohoto textu. Na konto bizarního spektáklu snad ještě potřeba dodat, že se nesmírně těším na pokračování této prezidentské kampaně. Po ní by měl pan Janeček udělat drobný experiment. Čas na to mít bude, prezidentem se totiž nestane.

Měl by zkusit na chvíli přestat platit své společensky reformní spolupracovníky, měl by jim na chvíli přestat kupovat hračky, jako je cena Slavík. A počítat, kolik jich zůstane z čirého entuziasmu a proto, aby podpořili jeho geniální nápady na společenskou reformu...


Milionový ohňostroj dobra (vyšlo v HN 2. 11. 2012)

Vlny evoluce zasáhly pravděpodobně každého, kdo čte noviny a sleduje další média. Bílé plochy s jediným haiku vyjadřujícím morální imperativy dobra a pravdy přímo přitahovaly oči. Každá strana nesla vyjádření jedné z „vln“, které, pokud jsem to správně pochopil, mají zajistit nástup nového etického cyklu. Ten současný je, jak říká investor i ideolog kampaně Karel Janeček, u svého konce. Symptomem terminálního stadia je údajně krajní nedůvěra ve společenské instituce, čehož důsledkem je, že koeficient dobra ve společnosti dosahuje nízkých hodnot.

Nechci se s panem Janečkem přít o to, jestli je možné měřit dobro koeficientem, uzavírat hodnotové změny ve společnosti do cyklů, ani jestli je možné úspěšně předpovídat jejich fáze a vývoj. Z pozorování současnosti a studia historie se dají vyvozovat různé prognózy. Pokud ale pan Janeček myslí vážně svou podporu rozvoje pozitivního společenského klimatu, klidně se smířím s jeho názvoslovím.

Velmi si vážím toho, když je někdo ochoten podílet se na kultivaci společenského prostředí, kterého jsme všichni součástí. Sdílím názor, že společenské klima, to, co a jak s ostatními lidmi sdílíme a prožíváme, do značné míry modeluje náš vlastní život. Pokusit se změnit některé společenské malformace způsobující „blbou náladu“, jako je třeba korupce, nepotismus, klientelismus, zasluhuje respekt a je to určitě příklad hodný následování. Zcela souhlasím s panem Janečkem, že je „racionální dělat věci správně“ i z čistě pragmatických důvodů, vyplatí se to.

Mám ale obavu, že i činit dobro vyžaduje svoji optimální formu. Zcela upřímně: zaplatit milionový ohňostroj dobra formou inzerce v tisku jistě zaujme a možná i ohromí, jenže, jako každý ohňostroj, ozáří a zhasne. Inzerce, i kdyby upoutávala pozornost sebevíce, má nulový potenciál iniciovat byť jen hlubší myšlenku, natož společenskou změnu.

Jsem proto na pochybách, jestli taková forma osvěty koresponduje s hlubokým poselstvím o nadčasových hodnotách, jež má společnosti předat. Zcela uznávám, že pan Janeček má právo nakládat se svými penězi podle vlastního uvážení, jsem dokonce přesvědčen o tom, že má upřímnou potřebu odvalit balvan celospolečenské frustrace a nastartovat novou éru, v níž se podaří hodnotově obrodit společnost. Nicméně prostředky, které k tomu volí, velmi pravděpodobně nevedou k cíli. Dokážu si představit, jak pozitivní dopad by mohly mít miliony investované do celoplošné reklamy, kdyby byly vynaloženy s ohledem na skutečný společenský dopad. Jen by bylo nutné směřovat ji do vzdělávání, nikoliv do inzerce.

Janečkovy požadavky totiž velmi úzce souvisejí se vzděláváním a současná generace dospívajících je také tou nejvhodnější cílovou skupinou, která je přirozeným nositelem možné obrody, neboli, dle Janečka, nového cyklu. Pokusit se působit na člověka v době, kdy se utváří jeho osobnost a kdy je možné pomoci najít v jeho životě hodnotový řád, je základní premisa jakékoliv společenské změny. Bylo by možné vymyslet deset skvělých vzdělávacích nápadů, jak ukázat nastupující generaci, že je důležité nebát se pravdy či chovat se dobře k ostatním. Zdá se mi až trochu nepochopitelné, že mezi všemi zvítězil ohňostroj…

2
Vytisknout
10875

Diskuse

Obsah vydání | 30. 11. 2021