(Na) lítá šelma

26. 11. 2021 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Inu, to bylo tak

Skončily volby. Přišla euforie. Nastalo nadšení. Bylo slyšet vivat, sláva, jupí a sem tam i juchů. Dokázali jsme, že dokážeme. Volební souboj Pirátů a Babiše dopadl na výbornou. Piráti byli, prý spravedlivě, okroužkováni skoro až do opozice. Si to zasloužili, pakáž jedna levicová, neomarxistická, polygamická a zelená. Ty chaty a chalupy pro migranty jim národ komunistických chalupníků neodpustí nikdy. Že se jednalo o sprostou komunistickou lež? Nevadí, takových má Babiš v rukávu spoustu a ještě víc. Zpívalo se a hrálo na cimbály a všichni kmotři tancovali.

Konečně nastává čas na klid a na odpovědnou práci. Zcela jistě náročnou, plnou obětí, plnou šetření z cizích kapes, nastane čas stranického zapomnění předvolebních slibů. Připomenutí medových a pravicových floskulí o slabém státě plném velkých ideálů. Nastává Vláda politické změny a snad dojde i na Klausovo oblíbené utahování opasků, jinak to, vážení, totiž nepůjde. Ne, ne a ne.

Ale dosti nadšení z voleb. Je tady mnohem důležitější téma. Hradního Miloše z výsledků voleb postihla téměř zubatá. Kdyby vyhráli Piráti, tak by už lafetu ve stájích Konírny pražského Hradu hřebelcovali.

(Na) lítá šelma naše vezdejší

Senát ČR totiž vlastním 66. gólem předsedy Vystrčila přichází o aureolu ctnostného a odvážného bojce za spravedlnost a lidská práva ve světě, za Tchai-wan, za společnost, kde má Ústava navrch nad jejím ryze egoistickým výkladem těch, kteří ji mají ctít a řídit se jí. Jenže Senát boj o pravomoci prezidenta, který není schopen ani v tom nejmenším vykonávat práci hlavy státu, potupně vzdal. Z jakého důvodu? To si můžeme jen domýšlet.

Výsledkem je, že prezidenta Zemana není již nutno odvolat, neboť znovuzrozený Miloš (díky špičkové péči doktorů UVN) dle názoru Senátního Vystrčila přeci jen něco zvládá. Zvládá se přetočit z boku na bok, zvládne chvíli na posteli posedět a možná, ale jen možná i chvíli ví, kdo je, kdy je a co k sakru chtějí všichni ti lidé kolem něj. Kde má cigára a láhev becherovky? Jenže. Není to zoufale málo na prvního muže státu? Ano, je to málo. Ano, je to téměř nic. Senátní šéf Vystrčil si ovšem nechal myslet, že nikoli. Vypadá to, že stačil slib skutečných vykonavatelů prezidentské moci, že koaliční profesor bude někdy jmenován do funkce premiéra. Na cimbály, na cimbály, všichni kmotři tancovali…tenhle hrál, tamten hrál, všichni hráli kmotrbál.

Takže na základě toho, že prezident “zvládl“ podepsat (chic) listinu na svolání sněmovny, může on a jeho toxické okolí dál škodit celé České republice. A to hlavně proto, aby VPZ (vláda politické změny) konečně mohla ukázat avizovanou změnu, sílu nové morálky, odvahu neuhnout ničemu a mamonu zvlášť. Proto je zásadní, aby Vlekař, Strejc od Lukoilu a ten Pablo vzadu dále vedli prezidenta ČR pevnou rukou.

Nebyl to jen Senát. K obhajobě nefunkčního prezidentstva se přidal i ústavní právník Aleš Gerloch (byvší neúspěšný nominant prezidenta Zemana na soudce ústavního soudu). Ten přidal do osudí jeden zajímavý názor, krom hájení nesmyslné teze o rozdělení práce prezidenta na důležitou a na tu důležitou méně. Z toho, co řekl, totiž vyplývá následující. Pokud by byl prezident jat teroristy, nemohl by řádně vykonávat své funkce, tak je zde ústavně čisté řešení, jak ze situace vybřednout. Známe ho pod označením článek 66 Ústavy. Nicméně když se prezident ocitne v zajetí teroristů, co to se státem myslí dobře, tak i nadále může zůstat prezidentem a vykonávat funkce i v zajetí. Může například zprostředkovaně přijímat demisi skrze trestně stíhaného kancléře, může třeba i jmenovat vítězného profesora premiérem. Tudíž skvěle zvládá své povinnosti a i on a jeho okolí si zaslouží klid na práci, ať už to znamená cokoliv. Na cimbály, na cimbály…všechny kmóótry tancovaly.

Z pohádky do pohádky

Pojďme v příběhu o prezidentovi o kus dál. Senátor Hraba ze STANu vyfabuloval, že prezident Zeman snadno a s přehledem vykonává všechny důležité pravomoci hlavy státu. Takže je mu laskavě dovoleno zatím ponechat si veškeré pravomoci. Senát zcela vážně prohlásil, že Miloš smí dál státnicky ležet jako placka, protože takto skvěle slouží vlasti. Senát tímto ztrácí nejen zrak, ale i čest a kupčí s hradní mafií, která dál jede podle vlastního scénáře. Tomu tolik, tomu víc a nám nejvíc. Fialová nová ODS stupidně nabízí kancléři Mynáři služby Senátu za pár nikláků. Navíc falešných.

Vypadá to, že přeci jen Don Pablo, právník v nepravostech všeho druhu notně kovaný, ve stoce máchaný, na ministra spravedlnosti nominovaný, ukul družbu s Hradem dle vzoru Šlouf.

(Na) lítá šelma trhá, rdousí, škrtí

Miloš je však tvor nejen podivný, ale i pomstychtivý. Jen co mu medicínou vyhnali křepčící nalité pavouky z hlavy, jede dál svou podřízenost Kremlu a Pekingu, tedy diktaturám, které ho mají rády, jako mají rády všechny užitečné idioty a rozhodl se jim ukázat, že je pořád na živu. Kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský projde jen přes jeho mrtvolu!

A za co vlastně Don Pablo směnil funkci pro svého přítele? Za další dny a měsíce, kdy bude prezident zneužívat Ústavu, dělat, co nemá, a nedělat, co má? Už nevidí Zemanovy poklesky, už nevadí odporné, vylhané a účelové milosti a abolice, nevadí, že táhne republiku horem pádem „kremlopádem“? Nic přeci nevadí, když nebude zdržovat jmenování nového premiéra a VPZ.

Bude teď velmi zajímavé sledovat dění. Statečná ODS hlásí, že nikdy neustoupí a že Lipavský projde. Mstivý Miloš huhlá, že Lipavského nejmenuje. Že by Senát opět lacině zachřestil článkem 66, aby si Miloš uvědomil, jak se má chovat? Nebo je to jen hra Dona Pabla a dvou samozvaných mafiánských knírů? Hra na protahování času, než začne ODS po staru vládnout? Neboť vláda profesora Fialy, probůh, nemůže řešit pandemii a počítat mrtvé, nesmí ani slyšet o lockdownu a nařídit povinnou vakcinaci. To ať udělá někdo jiný, ať to stojí lidských životů, kolik jen chce.

V zájmu civilizace

Ústava nezná rozdělení prezidentských pravomocí na tu méně a tu více významné. Čteno zprava, zleva, pozpátku, vzhůru nohama, zezdola či shora, nebo zrcadlově. Nikde nic. Jen pánové Gerloch, Hraba, Klaus a Vystrčil si myslí, že Ústavu mohou vykládat po způsobu Milošově. Co je k tomu vede? Zájem o republiku? Změny dosavadní politiky přeci nemohou budovat na prznění Ústavy.

Pan Klaus hovoří o zvládání klíčových a důležitých funkcí prezidenta. Pokud prezident v jakémkoli stavu zvládá pár klíčových funkcí pro vybrané, tak na dalších 1001 funkcí zmíněných v Ústavě může s klidným svědomím hodit bobek.

Pan Vystrčil coby šéf Senátu náhle dělí ústavní funkce prezidenta na funkci významnou a na funkci nevýznamnou, tudíž funkci nepotřebnou, kterou prezident může, ale také nemusí vykonávat. Pan Vystrčil doufal, že prezident ve stavu na ležato přijme demisi staré vlády, jmenuje premiéra jedině z ODS a jeho kabinet. Kdyby to však neudělal, tak Senát prezidentovi pravomoci načas odejme, předá je premiérovi a předsedovi sněmovny. Ale zde se chce zvídavý nevidomý autor dotázat: „a ten moudrý Senát odejme prezidentovi výlučně jen ty důležité, závažné a vrcholné pravomoci, nebo i ty nepotřebné, reliktní pravomoci, co za nic nestojí“?

Předseda Senátu dále vyjádřil přání, aby byl prezident v kondici, vyslyšel volání kmotrů a profesora jmenoval. Protože, kdyby byl v kondici a vše udělal, tak Senát nemusí nic měnit, nic vymýšlet a už vůbec nemusí hlasovat. Jinak řečeno: „Poslouchej Miloši a můžeš se dál slastně válet!“

Ústavní právník Gerloch přizvukuje. Prezidentova způsobilost se má hodnotit na základě více parametrů. Hlavní roli má hrát lékařská zpráva, která je rozhodující. Zpráva sice hovoří jasně, ale ale se vždy najde. Když zpráva není vhodná, vypracuje se nová. Pak lze rovněž hodnotit vystoupení prezidenta. Tak do toho bych se raději vůbec nepouštěl. Celý svět nám ho závidí. Klasifikovat prezidenta mohou i vhodné návštěvy, třeba předseda Sněmovny, předseda Senátu. Ještě snad chybí předseda pouličního výboru a místní členové JZD. Objektivní zprávy lékařského konzilia bojují proti ryze subjektivnímu názoru prezidenta na své zdraví a subjektivním názorům vhodně zvolených návštěv a kolektivů základních organizací. AKřečkem, co ho pověřil lid. Senát si pak může zřejmě vybrat dle toho, co se mu zrovna hodí. Pan Gerloch závěrem varuje. ČR si má dát velikánský pozor na to, aby nevypadala jako destabilizovaný stát. Po osmi létech Zemanových vulgarit, lží, vyhrožování novinářům, podrazů a lámání Ústavy v kole? Vážně dobrý kandidát na ústavního soudce a bdělý pozorovatel dění.

Pan Hraba. Toho jsem si nechal na závěr. Hraba ze strany STAN, která musela s ostudou odvolat ministra, ač jej ještě Miloš nepokřtil. Senát dle ústavní komise Senátu nemá schvalovat převedení pravomocí prezidenta, pokud se Zemanův zdravotní stav dál nezhorší. Toto vážně vyřkl senátor Hraba. Vy v Senátu, čtete zprávy z lékařského konzilia a rozumíte jim v míře dostatečné? Jistěže rozumíte, ale o to nejde. Hraba dál stupidně žvaní, že zbavení prezidenta Zemana pravomocí není nutné, protože Zeman deklaroval, že bude konat. Pokud by ovšem neposlouchal, neplnil, tak pan Vystrčil znovu požádá konzilium o lékařskou zprávu, která opět řekne, že je Zeman na smrt nemocen, což už řekla zpráva minulá. No, kéž bychom měli víc takových Hrabů. Nebo jinak. Bodaj by sme aj my mali takých…

Vypadá to tak, že politici nové vládní vlny chtějí, aby prezident Zeman plnil v jejich prospěch významné, důležité a prioritní prezidentské pravomoci. To, co je nezajímá a není pro ně důležité, plnit nemusí, ač to Ústava vyžaduje. Seznam povinných úkolů byl jistě předložen, díky, Done Pablo. A pokud bude plnění uspokojivé, může prezident nadále lhát, dělat si z Ústavy omalovánky, nerespektovat prezidentskou přísahu a dál škodit lidem této republiky.

V pyžámku i bez.

Psáno ještě před uveřejněním, že má pan Zeman Covid. Která návštěva Covid přinesla? ÚVN nezjistila, když prezidenta propouštěla, že má covidové příznaky? A po příjezdu do Lán to okamžitě zjistili? Doufám, že to není další nechutná hra na cimbály.Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého


0
Vytisknout
6573

Diskuse

Obsah vydání | 30. 11. 2021