Tisková zpráva:

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týkající se péče o prezidenta republiky Miloše Zemana

18. 10. 2021

čas čtení 2 minuty
Oznamovatel: MUDr. Martin Jan Stránský MD, FACP, bytem Národní 9, Praha 1, 110 00, zastoupen JUDr. Milanem Vašíčkem, MBA, advokátem, Vašíček a partneři s.r.o.

V souladu s ustanovením § 158 zákona č. 141/1961 Sb. podává oznamovatel trestní oznámení, neboť na základě dále uvedených skutečností je oznamovatel přesvědčen, že došlo jednáním neznámého pachatele k naplnění skutkové podstaty trestného činu: ublížení na zdraví z nedbalosti (dle § 148 zákona č. 40/2009 Sb) a neposkytnutí pomoci (dle § 150 TZ).

Oznamovatel je, s ohledem na svou odbornost primáře neurologie na Yaleské univerzitě a praktikující neurolog s více než 35.letou zkušeností přesvědčen, že z veřejně dostupných zdrojů informací v případě prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana došlo při jednání neustanovených osob k naplnění skutkových podstat několika trestných činů.

O ignoranci osob z okolí prezidenta k jeho potřebám při jeho zcela viditelným zhoršujícím se stavu svědčí události kolem přivolání vozidla záchranné služby v neděli odpoledne 10. 10. 2021. Vůz, jenž byl k převozu pana prezidenta vybrán, je vybaven špičkovou technologií.  Ze záběrů zveřejněných v médiích je zcela zjevné, že prezident dorazil do nemocnice ve stavu bezvládnosti. Je zcela nepochopitelné, proč pacientovi, natož prezidentovi ČR, který byl transportován sanitkou v tomto stavu, nebyl zaveden kyslík, intravenózní kanula a proč nebyl na monitoru. Takovéto opatření jsou naprosto standardní v rámci péče „lege artis“.

Na základě toho, že ani jeden ze standardních kroků nebyl proveden a že prezident dorazil do nemocnice ve stavu bezvládnosti, jedná se o pouze dva možné scénáře. Tím prvním je absolutní neprofesionalita a nedbalost personálu sanitky k zajištění péče „lege artis“ pro pacienta ve stavu bezvládnosti.  Tím druhým je, že pan prezident byl předán do sanitky ve stavu, který byl pro jeho okolí „standardní,“ tedy v kondici, která měla, dle všech kolem prezidenta, včetně personálu sanitky, jasnou a známou příčinu.  Takovéto uvažování by ale svědčilo o další ignoranci a nedbalosti lidí kolem prezidenta a to tím, že u každého pacienta, který upadne do stavu bezvládnosti nemusí být příčina pokaždé ta stejná. Navíc, pokud ta příčina je známá, tak i v takovýchto situacích často dochází ke komplikacím, které mohou mít rychle fatální důsledky.  

Cílem oznámení je: upozornit na neprofesionální přístup transportu do nemocnice prezidenta Zemana, získat patřičné informace týkající se zmíněných událostí a zároveň a hlavně ze všeho zajistit, aby se podobná situace a nedbalost péče o prezidenta neopakovala.

2
Vytisknout
3999

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2021