Dost bylo sametu

21. 10. 2021 / Milan Čech

čas čtení 15 minut

Obrázek Lenka Slívová

Jsme nyní tak okupovaní událostmi kolem prezidenta a jeho únosu proruskými nevolenými mafiány, které si se svou pověstnou vynikající personalistikou sám kdysi vybral, že nám často uniká skutečná hloubka příběhu ležícího za těmito událostmi. Podobných nesystémových hrůz přinesly minulé roky více a je třeba tyto rány nejen zacelit a vyléčit, ale i uzdravit pacienta tak, aby na podobné nemoci příště nezemřel. Z toho vyplývají úkoly, které musíme vyřešit, pokud chceme podobná ohrožení našeho systému evolučně přežít a přetransformovat současné, snad systémově pozitivní dění (byť máme třeba i jiné politické preference), do trvalejšího prodemokratického obratu a ne jen do epizody, v které ta systémově nejnebezpečnější zla jen dočasně prohrála. Po těch příštích volbách bude jinak pravděpodobně zrozen jen další nespravedlivý systém, tentokrát už poučený z chyb, a tedy ještě brutálnější, manipulativnější a podlejší. 

To co musí být nyní vykonáno, i když vidíme zdánlivě daleko reálnější a potenciálně nebezpečnější aktuální úkoly, je důsledné odhalení a potrestání všeho mafiánského, korupčního, prolhaného a reálně vlastizrádného v této zemi a to z jednoho prostého důvodu: Je to totiž možná poslední šance, kterou demokracie a její principy v této zemi dostanou. Na úrodnosti zdejší “půdy” pro návrat nějakého typu oligarchie se tu totiž volbami nezměnilo vůbec nic.

Je třeba si pokorně přiznat, že tu současnou možnost změny jsme nyní dostali zdarma a shůry, nevybojovali jsme ji, nestali jsme se lepšími, moudřejšími, vzdělanějšími a víc myslícími obyvateli, co se jako zázrakem z té často nekonečné nevědomosti naráz začali rozhodovat správně, tedy pro ty více systémové, demokratické a ne tak zlem prosycené síly. Stalo se to sice z části dílem angažovanosti a odhodlanosti té myslící menšiny, ale hlavně i dílem štěstí a náhody, kdy se ve volebním systému spousta zla požrala mezi sebou v důsledku své neschopnosti spojovat a tvořit, ale naopak jen ukájet pomatená ega lídrů a jejich klanů. Pravidla voleb a matematika pak umožnily vítězství, za které bychom měli být vděční. Naděje, i malá, je vždy cennější než bezvýchodnost. Fialové a spol. si můžou vše přivlastnit jako výsledek svojí úžasnosti, skvělosti a volání po jejich politice, ale nepochopením toho, že šlo v myslích lidí spíše o akt čirého zoufalství a zapomenutí toho co zde ODS již historicky “vykonala”, začínají svou misi s nesprávně vnímanými výchozími parametry současného stavu a tedy i tím, co tento stav vyžaduje. 


Pokud lidé ale neuvidí, že odteď bude naše směřování namířeno jinam, že nyní bude rozhodovat Pravda, Právo a celospolečenský zájem a ne partikulární zájmy oligarchů a různých lobby (např. fosilní), potvrdí a podpoří se opět ty podvědomé vzorce v psychice většiny z nás, které vedly k předchozím vítězstvím nedemokratických sil (s těmi jejich psychopaty v čele) ochotných sobecky řídit zemi i přes mauzoleum Miloše Zemana nebo přes absurdní Márovy lži a obří mediální oligarchovu moc, a protože na tyto vzorce je tak snadné hrát, např. ruskou trollí píšťalou, nějaká forma sobeckého nespravedlivého nedemokratického zla opět brzy vyhraje. Už dávno je psychologům a marketérům jasné, že se nerozhodujeme racionálně, ale na základě oněch vzorců co mají spíše kontrolu nad námi než my nad nimi. 

Základem těchto vzorců a tedy i současného českého převažujícího konspiračního pohledu na realitu, hluboce ukrytého v podvědomí většiny z nás, je právě systémové nevyrovnání se s chybami a účastníky minulosti, které stálo už na počátku naší demokracie. Právě pro tam vzniklé vzorce se dnes zdálo nemožné, že tuhle prodemokratickou šanci ještě vůbec dostaneme.

Jeden z těchto vzorců byl primárně vytvořen zjištěním, že zatímco my se radovali ze sametové demokracie a chtěli ji dále rozvíjet, ti co jsme ve své velkodušnosti nechali nepotrestané a neomezované na svobodě, začali za našimi zády parazitovat, rozkládat a ovládat to co šlo a budovat tak odspodu polyoligarchii, která v mnohém ovládá náš stát dodnes a je hlavním důvodem toho, proč je naše politická situace tak tragická. Občas hněv lidí je sice takový, že jedna parta (s vlivem jedněch oligarchů) se vymění za druhou, ale to je z hlediska evoluce našeho systému doposud asi tak skoro vše. Pokud toto pan Fiala nepochopí, další šanci už částečně systémově demokratický tábor nezíská.  


Další posílení tohoto vzorce nastalo při současnosti podobném celospolečenském protimafiánském, ze strany Miloše Zemana cynicky zneužitém, vzepětí. Když už lid poznal, že rozkradení státního majetku, důchodového fondu atd., dokonce za vzniku státního dluhu není geniální privatizační metodou nejvyšší bytosti vesmíru a tenisového genia z Prognosťáku, ale často jen nespravedlivou odporností co z bezohledných gaunerů udělala ty nejmocnější hybatele našeho dění (zdravím naše uhelné a energetické magnáty!) a chtěl s tím něco dělat, tak ten co onen oprávněný hněv lidu zneužil ke svému zvolení, se právě s tím symbolem oligarchie bez přívlastků a špinavých peněz spojil v Opoziční smlouvě. Vzorec jehož jeden z názvů je:  Nevěřte nikomu, všechno jsou to jen propojení zloději, byl opět posílen a Babiš jako jedno z jeho dětí se už schovával v jeho lůně a čekal na ideální čas svého narození.

I každá další vláda každou svou sobeckou, tajenou, mafiánskou činností tento vzorec posilovala do doby, kdy se ho marketéři člověka, co na tom parazitickém hnusu vyrostl nejvíc, rozhodli využít pro Konečné řešení demokratické otázky tím, že se stát a firma stane Jedním. Nevyšlo jim to, více méně šťastnou náhodou a za vteřinu dvanáct. Další šance nebude, ty vzorce v hlavách většiny lidí jsou pořád a čekají na to až budou zase vašimi vládními chybami potvrzeny a nějací marketéři opět vymyslí, jak je využít.


Osobní zkušenost obyvatele ČR zná prakticky jen případy, kdy se se starými gaunery ti noví raději nějak dohodli a nechali je symbioticky být (budujeme přece tu oligarchii nakonec všichni, ne, a tedy zbývá jen řešit sílu našeho klanu v ní) než abychom zlo odhalili a systémově potrestali a ukázali, že tu pro všechny máme systém co gaunerství a neoprávněné obohacování na úkor spravedlivého systému a celku trestá a nevyplatí se tedy jeho cestou vydávat. Což je asi to nejdůležitější osobní paradigma, co by měli občané země přijmout za své, pokud ta země má správně fungovat a evolučně se vyvíjet ve prospěch téměř všech. Proto nyní, když se opak historicky ukázal jako do pekel vedoucí, musí vyrovnání s minulostí stát naprosto nutným základem všeho dalšího dění.


(Zároveň se nová koalice musí vyvarovat angažování nevěrohodných, ve lži žijících nebo lži sloužících lidí. Právník Benda z Plzně jako ochránce práva by byl výsměchem, ekonomický “expert” Skopeček, sloužící fosilní lobby, který je takovým expertem, že jakýkoliv dotaz na význam externalit v tržním systému dokáže řešit jen vaším zabanováním, protože nezná (a nemůže znát) odpověď, která by jeho fosilní lobby vyhovovala, by byl neštěstím a dalším vítězstvím Lži, kterou si vzhledem ke klimatické situaci nemůžeme dovolit. Orbánovec a PiSák Vondra, popř. Zahradil a další, tak často se bijící na Babišově straně destrukce demokracie v ČR po Maďarském vzoru snad nenapadnou ani Fialu. Nebo se mu v tomto postaví partneři z koalice.)


Pro tohle všechno se ministry vnitra a spravedlnosti musí stát lidé všemi silami odhodlaní vypořádání s minulostí umožnit a podpořit. Všichni, co demontovali právní stát, co sloužili našim (nejčastěji ruským) nepřátelům musí být tvrdě a bez milosti potrestáni. Potřebujeme ze strany ministrů vytvořit zastřešující platformu a ujistit všechny insidery, co mají o těchto nekalých praktikách své informace a znalosti, že se již nemusí bát sloužit pravdě a jejímu objasnění a mají tak šanci přispět k obrodě této země, za což mohou být i motivačně odměněni. (OK, lidsky udavačství a placení za něj nemáme rádi, ale teď zachraňujeme systém a musíme tomu podřídit vše). 

Musíme tlačit na skutečné objasnění Hnízda všech korupčních oligarchických ptáků a i to proč a kvůli komu nebyla vyšetřena, musíme vyšetřit únosy (vlastních) dětí na nepřátelské území, otravu Bečvy a to jak je možné, že stát a jeho aparát zakryl viníka a tvrdě potrestat všechny účastníky této kamufláže. Stejně musíme postupovat s těmi, co ohýbali dotační pravidla, likvidovali konkurenty holdingu, co chtěli ovládnout ČT atd. Musíme tlačit na očistu prostoru, který ovládli Efka všech generací a utvořili z něj Stoku. Nebyli sami, těch co uvěřili, že kolaborace s věčným vítězem voleb znamená jejich neodhalitenost a beztrestnost, je tu víc. Jsou obdobou bakterií a virů co vytváří v organismu nemoci a pokud tělo chce přežít, musí je odhalit a znemožnit jim podobnou činnost vykonávat. Naopak je správné, aby byli důkazem a mementem toho, že antispolečenské zlo a napomáhání jeho silám se zde už nevyplatí nikomu. Debabišizace a dezemanizace ČR je esenciálním ukolem dneška, ne pro mstu samou, ale pro funkční a zdravý systém, který ke svému přežití potřebujeme všichni především.

Rovněž vlastizrádné chování mnohých, tak jistých si svou vše-mocí, že už ani nepředstírali, že Rusku neslouží, si zaslouží ty nejtvrdší tresty. Zem co má tak málo sebeúcty, že Stockholmským syndromem miluje své virtuální uchvatitele, únosce a nesmyslné produkty jejich trollích farem (vnucující ji daleko odpornější a nespravedlivější systém) si snad ani budoucnost nezaslouží. 

Takže Vládo, pokud nebudete systémoví, spravedliví, tvrdí a pravdě oddaní, budete vy těmi, co spoluzničí ČR, i kdybyste byli jinak daleko lepší než dosavadní Agrofertistán, být normální a dělat smysluplné věci je totiž nyní málo. Tak jako bezohlednost Pravice kdysi vytvořila těch posledních holdingových 8 let, protože většina lidí ztratila víru v cokoli systémově demokratického a spravedlivého, tak vaše současná nedůslednost a nedostatečná odpovědnost a absence úsilí na hranici sebezničení, vytvoří nyní, bez vyrovnání se s minulostí, něco ještě horšího. Nic jiného než váš úspěch, vaše kvality a spravedlivé tresty pro zemi uchvatitelské grázly lidem jejich podvědomé vzorce, na základě kterých se příště budou rozhodovat opět špatně, nevymaže. 

Nenechte se ukolébat Babišovými současnými postoji, které začal zastávat jen proto, že se při všeobecném odsouzení Hradní absurdity nakonec pragmaticky rozhodl Zemana odkopnout, v situaci kdy mu už nemá co nabídnout a je pro něj a jeho další cestu jen přítěží. Není to známka jeho náhlého prozření a demokratičnosti, ale jen dalšího sobeckého chladného kalkulu člověka co má většinu majetku v zemi, kde zrovna přišel o většinu politického vlivu a jde mu tedy o jeho ochranu. Trestně stíhaný majitel to totiž nemá jednoduché a předem prohrané bitvy s novou politickou mocí mu nepomohou a on (nebo jeho poradci) to ví a tak jedná nyní pragmaticky takto, i když byl (při jen trochu jiném výsledku voleb) připraven jet podle naprosto brutálně nedemokratického scénáře. Hrát najednou toho hodného, co nechce přijmout marné pokusy o sestavení vlády se z jeho pohledu evidentně nyní zdá jako výhodnější strategie. A lstivá past pro naši společnost a její systém s šancí na poctivý restart. Nesmíme zapomenout a vy nesmíte podlehnout vábení toho zobchodovat neútočení Babišovou ekonomickou a mediální moci za jeho beztrestnost a podobné kousky, na které by někteří z vás, i pro ty svoje oligarchy a zákulisní hráče, chtěli přistoupit.

Přeji vám ať se vám to podaří. Nezávidím Vám to, leží vám na bedrech generace, vzhledem k naléhavým ekologickým otázkám možná desítky a stovky generací. 


A vlastně ještě jedna věc, hlavním spojencem těch zlých a lží prolezlých nedemokratických sil co dočasně prohrály byly dezinformace. A ty nezmizí, budou tu dál připraveny ničit a destruovat. Stávající vláda proti nim nic nedělala, protože věděla, že jsou převážně na její straně. Ruské hnojomety mířily přeci jinam, na jejich konkurenty. Vy snad už chápete, že mohou zničit nejen vás, ale i celý náš svět a proto zvažte jak je eliminovat. Proč spolu s EU netlačit na Facebook a další, aby jejich algoritmy nešly jen po maximálním zisku, ale chovaly se systémově odpovědně a preferovaly pravdu před konspirací a lží? Proč nevytvořit státní instituci, co s touhle rakovinou bude bojovat na všech frontách, aby stát nebyl takto snadno uchvacován našimi nepřáteli, pohodlně sedícími za klávesnicemi počítačů? Od čeho stát je pokud ne i od toho?  Vím, že vaše paradigma je co nejméně úřadů atd. ale v tomto případě je to stejné moudré jako umřít na nemoc, na kterou si mohu vzít lék, protože věřím, že léky jsou jen “chemická svinstva”. Volbami jsme se zbavili jedné smrtelné nemoci, co nás mohla brzy zničit. Bohužel jsme pacient co těch nemocí má víc, včetně neustále rostoucí vysoké teploty. Pokud nezajistíte léčení alespoň všech těch smrtelných nemocí, byla radost z vítězství nad tou první vlastně zbytečná. Ke smrti pacienta totiž stačí i jen ta jedna jediná poslední zbylá nevyřešená nemoc. Na její strunu jsou už připraveni hrát mnozí. 


Tak hodně zdaru. 


PS: jediný kdo zcela jistě nezaplatí a uvězněn nikdy nebude je jeden Hradní úředník s histriónskou poruchou co konečně, po měsících mediálních příprav a internetových výlevů, zveřejní své přesvědčení že právě on je Ježíš. Ten prožije zbytek života s ostatními Ježíši v jejich pavilonu. 3
Vytisknout
6141

Diskuse

Obsah vydání | 26. 10. 2021