Naprosto nedostatečné zdůvodnění legislativních a exekutivních kroků je letitý handicap

Na čem dlouhodobě selhává rozhodování českých vlád

26. 5. 2022 / Filip Pertold

čas čtení 2 minuty

Jednu věc je třeba říci nahlas. Kvalita podkladových materiálů - důvodových zpráv, které jsou předkládány spolu s návrhy změn zákonů do legislativního procesu - je dlouhodobě zcela nedostatečná až tristní. Situace, kdy analýzou dat se na ministerstvech zabývá každý odbor, ale přitom vlastně žádný, protože žádný jeden odbor nemá kapacity, je naprosto nesmyslná a udržuje fakticky naše zákonodárce a vládu v neprostupné mlze. De facto nikdo neví co se vlastně schvaluje a to nejen v tom, že nevíme přesný dopad na státní rozpočet, ale nevíme ani jaký je dopad na jednotlivé aktéry v ekonomice a společnosti, nemluvě o dlouhodobých versus krátkodobých dopadech.

Současná situace při schvalování zákonů je, že nikdo neví nic. Mlha je absolutní a dojmy převládají. Důvodové zprávy fakticky nepodléhají žádné oponentuře, takže jejich kvalita je často, ne vždy, horší než průměrná diplomka. Takto se fakt vládnout nedá. Sorry jako.
Co se musí stát? Na každém ministerstvu musí vzniknout jeden analytický odbor, který nebude dělat nic jiného než počítat náklady a přínosy opatření a také status quo na základě všech dostupných dat. Stejně jako na Slovensku. Klidně ať se to koordinuje z Úřadu vlády.

Dobu temna by mohla prolomit jednoduchá věc. Stačí aby si jednotliví ministři uvědomili, že jakýkoliv výdaj je nutné obhájit u Ministerstva financí, které z principu blokuje všechno hlava nehlava, kromě toho na čem je jednoznačná politická shoda, jenže takových věcí tolik není.

Pokud by ministr přišel s jasně a dobře udělanou analýzou, jak by daný výdaj mohl pomoci fiskálu ve středním a delším období, tak má mnohem snazší pozici ve vyjednávání. I kdyby odhady byly trochu vychýlené, pořád lepší než stávající stav, kdy se fakticky vše dělá účetně a s ignorocí chování trhů.
Program vlády nikdy nemůže postihnout všechny parametry navrhovaných změn ani všechny budoucí výdaje. Zvlášť v situaci, kdy rozpočty jsou na tom hůř než se očekávalo. Takže ad hoc vyjednávání je vždy na stole a čísla pomůžou.

Přijde vám to jako naivní a nerealistické? Na Slovensku to funguje, populismu to nepředešlo, ale všechna rozhodnutí jsou mnohem transparentnější co to přináší či nepřináší. Analytický tým má každé ministerstvo.
Současná situace je naprosto tristní a pokud se nic nestane, jsou změny vlády skoro jedno, protože se pohybujeme v prostoru rozhodování bez znalostí a informací.

Autor zveřejnil tento postřeh na sociální síti.

2
Vytisknout
6403

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2022