Chladná logika, která stojí za surovou a nihilistickou taktikou Ruska na Ukrajině

27. 5. 2022

čas čtení 6 minut
Neustálé bombardování hrozí patovou situací, která může Kyjev přijít draho ekonomicky i politicky
 
Ruská ofenziva v oblasti Donbasu pomalu  postupuje. Rusko si se zahájením operace pospíšilo, aby Ukrajině neposkytlo čas na získání  nových zbraní ze Západu, a zjistilo, že jeho vyčerpané  jednotky nejsou ochotny a schopny zaútočit na ukrajinské pozice, aniž by utrpěly nepřijatelné ztráty. Ruská armáda se proto uchýlila k masivnímu nasazení dělostřelectva a ničí jednu vesnici za druhou, které obsazuje poté, co se ukrajinské jednotky stáhnou.

Pro ukrajinskou armádu je současná ruská taktika možná nepropracovaná a nihilistická, ale také nebezpečná. Aby zastavily Rusy v postupu, musí ukrajinské ozbrojené síly obsadit území. To vystavuje jejich jednotky těžkému bombardování a způsobuje neustálé zvyšování  ukrajinských ztrát. Ukrajinci se snaží omezit tíhu ruské palby nájezdy a údery na logistiku podporující ruské dělostřelectvo, napsal Jack Watling, výzkumný pracovník v britském vojenském institutu RUSI.

Problémem pro ruskou armádu je udržení počtu vojáků. Moskva zahájila neohlášenou mobilizaci občanů s dřívější vojenskou službou, která doplňuje nábor dobrovolníků pro přijetí krátkodobých služebních smluv. Krátkodobé smlouvy mají udržet početní stav jednotek do doby, než bude mobilizovaný personál zorganizován a vybaven. Ruské jednotky však mají nedostatečný výcvik, nízkou morálku, špatnou soudržnost jednotek v důsledku značných ztrát a neustálého přílivu nového personálu, takže jejich výkonnost je stále špatná a v bojích neúměrně trpí.

Přestože krátkodobé vojenské trendy v současné době hovoří ve prospěch Ukrajiny, země stojí před těžkou volbou.  Dokud bude mít Rusko k dispozici značný počet dělostřeleckých systémů a jeho protivzdušná obrana bude Ukrajině znemožňovat leteckou podporu, bude ukrajinská armáda nucena zůstat rozptýlená, což omezí její dostupnou bojovou sílu v každém bodě a zpomalí tempo, jakým může osvobozovat území. Ukrajina se také musí chránit před rizikem, že Rusko přikročí k rozsáhlé a zjevnější mobilizaci svého obyvatelstva, která by sice byla politicky riskantní, ale hrozilo by, že koncem roku dojde k významné ofenzívě, což by vyžadovalo, aby Ukrajina držela síly v záloze.

Pokud se ukrajinské armádě nepodaří v létě osvobodit významné části území nebo vykrvácet ruskou armádu, hrozí riziko vleklého konfliktu. Hlavní bezpečnostní obavy Kyjeva jsou ekonomické a politické. Bez mírového urovnání zůstane Ukrajina hospodářsky ochromena, její přístavy budou blokovány, města těžce poškozena a investice nebo rekonstrukce budou odrazovány stále hrozícími raketovými údery. Očekává se, že Kyjev letos přijde téměř o polovinu svého HDP. Mnoho vnitřně vysídlených Ukrajinců žije ze svých úspor. Ty se začnou vyčerpávat.

Vleklý konflikt také hrozí poškozením vnitřní soudržnosti. Ukrajina byla dosud politicky jednotná, sympatizanti Ruska v ukrajinském státě buď mlčeli,  nebo nadšeně podporovali ukrajinské válečné úsilí. Bylo by nebezpečné dělat něco jiného. Jakmile se však zruší zákaz vycházení a kontroly pohybu a rozptýlí se politická jasnost o nutnosti bránit Kyjev, obnoví se příležitosti k podvratné činnosti. Například to, jak vláda zajistí vytápění občanů mimo frontu s blížící se zimou, je otázka, za kterou může být kritika oprávněná. Tyto otázky však může Rusko využít i jako zbraň k rozkladu vnitřní jednoty země.

V případě vleklého konfliktu bude Ukrajina pravděpodobně závislá na finanční pomoci ze zahraničí, ale je také pravděpodobné, že tuto pomoc bude potřebovat právě v době, kdy budou její mezinárodní partneři pod největším ekonomickým tlakem. Inflace ve Spojeném království se blíží 10 %. Hrozí vážné riziko recese. Pokud na podzim dojde ke ztrátě pracovních míst, bude se to krýt s obnovenou potřebou lidí vytápět své domovy. Mezitím se očekává, že ceny energií zůstanou vysoké, a Rusko zatím pokračuje v dodávkách do Evropy. Za těchto podmínek mohou evropští občané méně podporovat pomoc Ukrajině v boji s drtící válkou v Donbasu, když doma pociťují akutní bolest.l

Vzhledem k těmto temným mrakům na obzoru musí partneři Ukrajiny sledovat dva směry jednání. Za prvé, Ukrajina musí během léta co nejvíce zlepšit svou bezpečnostní pozici. K tomu potřebuje dělostřelectvo s dlouhým dostřelem, které může zpochybnit palebnou převahu Ruska. Dobrým začátkem je poskytnutí 155mm houfnic M777 ze strany USA. Partneři Ukrajiny musí také pomoci s výcvikem nových ukrajinských brigád, aby Ukrajina mohla obnovit některé své jednotky. Je také velmi důležité, aby ruská armáda nedostala příležitost získat zpět iniciativu.  Aby se tomu zabránilo, je důležité udržet míru ruských ztrát v Donbasu vysokou, aby mobilizovaný personál musel být okamžitě zatlačen do udržování ruských pozic, a ne organizován do nových jednotek schopných otevřít nové ofenzívy.

Druhou linií úsilí musí být koordinovaný přístup v celé Evropě s cílem vybudovat odolnost pro tuto zimu a začít pracovat na nejlepších způsobech, jak nabídnout Ukrajině ekonomickou podporu. Je také třeba včas a jasně informovat veřejnost o přímé souvislosti mezi kroky Ruska a nadcházejícími hospodářskými bolestmi. Ruské dezinformace budou nevyhnutelně líčit ekonomickou bolest jako důsledek podpory Kyjeva. Taková zkreslení je třeba preventivně potírat.

A konečně je tu otázka jednoty aliance. Napříč NATO sílí volání po zvážení vyjednaných řešení, často založených na výměně ukrajinského území za mír. Ačkoli by se nikdy nemělo upouštět od vyjednávání, prosazovat příměří, které by potvrdilo  ruské územní zisky, by umožnilo ruské armádě regenerovat se  se a připravit se na obnovenou ofenzívu. Zanechalo by to  Ukrajinu ekonomicky ochromenou. Je to hluboce naivní. Je nezbytné, aby byly co nejdříve odstraněny a vyřešeny neshody ohledně cílů mezi klíčovými evropskými partnery. Vzhledem k tomu, že ukrajinští občané procházejí filtračními tábory a Rusko plánuje anexi dalších ukrajinských území, je třeba si uvědomit, že mír za ruských podmínek by byl velmi násilnou záležitostí.

Jack Watling je vedoucím výzkumným pracovníkem pro pozemní válku v Královském institutu Spojených služeb.


Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
5469

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2022