Sociální pracovníci podávají trestní oznámení na ministra Rakušana

25. 5. 2022

čas čtení 4 minuty
tisková zpráva

Kolektiv Krisa - Kritická sociální akce je krajně znepokojen situací romských uprchlíků z Ukrajiny. To, jakým způsobem je s nimi nakládáno, podle něj naplňuje skutkovou podstatu několika trestných činů. Podává proto trestní oznámení na neznámého pachatele i na ministra Rakušana.

 


 

Praha 25. 5. 2022 - Ministr vnitra Vít Rakušan čelí trestnímu oznámení od sociálních pracovníků z iniciativy Krisa. Ignoruje totiž situaci ukrajinských běženců převážně romského původu a útlak, kterému jsou tito lidé po celé týdny vystaveni na pražském a brněnském hlavním nádraží. Krisa po konzultaci s právníky Rakušana viní z nepřekažení trestného činu a omezení osobní svobody. Podala také oznámení pro trestný čin apartheidu a diskriminace.

"Žijeme v právním státě, který je zároveň vázán mezinárodními smlouvami. To, jakým způsobem se aktuálně nakládá s některými lidmi prchajícími před válkou je naprosto bezprecedentní a je možné doložit, že k tomuto postupu dochází na základě rasového klíče. Podle Organizace pro pomoc uprchlíkům existuje aktuálně jedenáct různých právních statusů, se kterými uprchlíci přicházejí a z nich velká část nezakládá na pozitivní výsledek azylového řízení, přesto je naprosto nepřípustné, aby byla těmto lidem upírána jejich základní lidská práva a nerespektovány jejich potřeby a důstojnost" vysvětluje Eva Dolejšová Valachová za kolektiv Krisa.

Podle svědectví dobrovolníků i samotných uprchlíků v březnu až květnu 2022 bylo ukrajinským občanům převážně romského etnika bráněno využívat Krajského Asistenčního Centra Pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech. Nemohli tak čerpat podporu zákonně určenou běžencům: ubytování, udělení víza, zdravotní péči, přístup na pracovní trh a další. Pracovníci KACPU a policisté bránili ukrajinským Romům v registraci. Tím znemožnili výkon rovných práv a způsobili jim újmu pro jejich příslušnost k národnostní menšině. Jde zároveň o porušením mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, např. Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků.

Zároveň se lidem zabraňovalo vystoupit na brněnském hlavním nádraží, za asistence policie s psovody byli zastrašováni. Ukrajinští Romové kvůli tomu končí na ulici, respektive pražském Hlaváku, případně v naprosto nevyhovujícím stanovém městečku v Troji, které je taktéž pod neustálým policejním dohledem. Působí se jim tak jasná újma na zdraví i majetku. Že dochází k podobnému protiprávnímu jednání, máme jasně potvrzené jak od dobrovolníků z Iniciativy Hlavák a samotných postižených Romů, tak dokonce pracovníKACPU a příslušníPolicie ČR,“ dodává Dolejšová Valachová.

První trestní oznámení bylo podáno na neznámého pachatele pro trestný čin apartheidu a diskriminace skupiny lidí - § 402 TZ, druhé pak na ministra vnitra Víta Rakušana pro trestný čin Nepřekažení trestného činu - § 367 TZ a Zbavení osobní svobody - § 170 TZ, kdy se rozhodl nekonat, byť mu byly i dle jeho mediálních prohlášení praktiky na hlavních nádražích dobře známy a kdy svou činností naopak tuto situaci nepřímo podporoval.

Kolektiv Krisa - kritická sociální akce sdružuje osoby, které se zabývají kritickou a radikální sociální prací. Vznikl před šesti lety z členů autonomního sociálního centra Klinika, kteří se chtěli věnovat sociálním tématům a problémům doby. Jejím cílem je nahlížet systémové jevy a mechanismy, které udržují lidi ve vyloučení a chudobě, rozšiřovat povědomí o sociální práci jako nástroji politické změny, upozorňovat na bezpráví a systémové chyby v matrixu sociálního systému a  vzdělávání sociálních pracovníků tak, aby jen slepě nepřijímali nařízení a postupy vládní sociální politiky, ale aby ji uměli, třeba ve spojení se svými cílovými skupinami, i odmítnout a nutit ke změně. Situací Ukrajinců romského původu se nadále bude zabývat.
 

1
Vytisknout
9238

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2022