Novinky dezinformovaly veřejnost

Policista smí svědčit o tom, co viděl, ne však o tom, co mu někdo řekl

6. 2. 2014

čas čtení 2 minuty

Novinky.cz zveřejnily v posledních dnech sérii článků o více jak rok starém rozhodnutí Nejvyššího soudu, týkajícím se údajné nepřípustnosti svědectví policistů z místa činu. Tyto články, které byly z počátku založeny na nepochopení daného rozhodnutí a posléze na touze vytěžit z rozvířených zlých vášní maximum (viz tento článek, složený již výhradně z popuzených reakcí "obyčejných lidí") představují esenci novinářského zla (ve zkratce MM), pročež mám potřebu pokusit se tuto zcela zbytečnou prudu (diskuze pod článkem na novinkách je vyloženě strašidelná) ztlumit a reagovat alespoň na související článek zveřejněný tu, na Britských listech, upozorňuje Jakub Tatoušek.

Než abych se pokoušel detailně vysvětlovat, proč není pravda, že policisté nesmějí svědčit o spatřených trestných činech, raději odkáži přímo na vyjádření Nejvyššího soudu ke skandalizaci tohoto rozhodnutí, popřípadě přímo na jeho text (na který kupodivu nebylo v žádném z dosavadních článků odkazováno -- sp. zn.: 7 Tdo 1116/2012.).

Velmi stručně řečeno, policista smí svědčit o tom, co viděl, ale nesmí svědčit o tom, co mu kdo ze svědků řekl, že viděl. O tom má sepsat záznam. Cokoli jiného je obcházení pravidel trestního řádu (zejména § 158, který je, uznávám, poměrně složitý). Smyslem trestního řádu není omezovat policisty v chytání zlodějů, ale stanovit naprosto jasná pravidla pro vedení trestního stíhání, obstarávání důkazů atd. -- tj. omezit riziko svévole policejních orgánů, která by mohla vést k zneužívání jejich pravomocí.

Jak je vidět, snaha o obcházení trestního řádu ze strany policistů není zcela neobvyklá, pročež soudní ochrana zákonných pravidel pro vedení trestního řízení (tj. přesně tohle rozhodnutí NS) není od věci. Zkrátka, zájem společnosti na trestání vrahů je stejně důležitý jako její zájem na dodržování zákona orgány, které mají donucující pravomoci. Říká se tomu právní stát.

0
Vytisknout
6797

Diskuse

Obsah vydání | 7. 2. 2014