Mezitím v Absurdistánu 169:

Polští vědci zkoumali, zda modlitba vede k prodloužení života. Nevede

29. 3. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut

Foto: Extremní křížová cesta. Bez roušek

Jeden z vůdců polské extrémní pravice Robert Bąkiewicz se ptá na Twitteru:   „Existuje určitá časová korelace. „Mimochodem“ přicházejí vrcholy pandemie vždy kolem nejdůležitějších katolických svátků. Chce někdo odkřesťanštění Polska?“ No, já například bych přivítal odkřesťanštění Polska s nadšením. A jsem si docela jistý, že nejsem jediný. Ale nechme to pro tuto chvíli stranou.

Myslím, že Bąkiewicz tu možná něco chystá. Chápu, proč možná existuje korelace mezi katolickými svátky a náhlým nárůstem koronavirových infekcí. Biskupové stále tvrdí, že „uzavírání zdroje duchovního a fyzického uzdravování je nesmysl“.  A zdá se, že vláda s tím souhlasí, protože s návratem země, přinejmenším teoreticky, do nejpřísnějšího lockdownu, jsou z toho kostely stále vyjmuty.

Ministr zdravotnictví, který nemá čas se setkávat s mladými lékaři pracujícími v první linii boje proti pandemii, má spoustu času setkávat se s biskupy a diskutovat s nimi o míře omezení přijatelných pro kostely.  A samozřejmě i ta kompromisní omezení, které si ministr s biskupy dohodne (navzdory skutečnosti, že díky konkordátu je pro vládu naprosto legální v zájmu veřejné bezpečnosti kostely uzavřít) místní kněží často ignorují. V Nowém Sączu šla místní farnost tak daleko, že v místním kostele zkusila vysílání mše svaté, takže jsou tam vidět prázdné lavice. Obávám se, že sotva budou mít šanci dostat Oscara za speciální efekt, no, podívejte se sami:

V jiném kostele byla vyhozena žena, která se zeptala kněze, proč nereaguje na skutečnost, že mnoho lidí nenosí roušky.  Je ironické, že to byla pohřební mše za její přítelkyni, oběť covidu-19.

Kněží a věřící zřejmě stále věří otci Tadeuszi Guzovi, profesoru Katolické univerzity v Lublinu, který loni tvrdil, že jelikož jsou ruce kněze posvěcené a během mše si je kněz myje, jsou jeho ruce čisté jak v lékařském, tak v duchovním smyslu, takže nebude šířit žádný virus, protože kněz je svatý.

Ukazuje se, jakou hodnotu vlastně mají tyto tituly z katolických univerzit. Protože to jsou samozřejmě kecy. Minulý týden jsem se zmínil o případu farnosti, kde jsou covidem nakaženi všichni kněží. Tento týden vyšlo najevo, že kněz z farnosti v Czudci (té, kde se občan, který policii nahlásil porušování pravidel v kostele, stal obětí obtěžování svými spoluvěřícími a také se dostal do problémů s kurií - viz více ZDE) také onemocněl koronavirem a jeho stav je vážný.   Jeho vikáři žádají o modlitby, ale bude to fungovat? Pochybuji, že ano, a mám k tomu vědecký výzkum. Několik polských akademiků provedlo průzkum, s cílem zjistit, zda modlitby za zdraví biskupů přinášejí nějaké pozitivní výsledky. Zdá se, že biskupové, za zdraví kterých se celé diecéze usilovně modlí, žijí jen o něco málo déle než obyčejní kněží, za které se modlí pouze místní farnost (i když si musíme pamatovat, že život biskupů je mnohem luxusnější než život kněží) a neexistuje žádný viditelný rozdíl v délce života biskupů a univerzitnáích učitelů (kteří jsou často ateisté a ve většině případů se za ně nikdo nemodlí).

Takže když se davy lidí bez masky účastnily Extremní křížové cesty  trvající celou noc a odehrávající se ve vzdálenosti 43 kilometrů, letos to bylo extrémní ve více než jediném směru. Protože účast na hromadných náboženských akcích během této dramatické pandemické situace je zjevně aktivitou extremistů.

Zejména vzhledem k tomu, že se zdravotnictví znovu hroutí. Od neděle 28. března v celém okresu Mazowsze (v němž leží Varšava) nezůstal pro oběti covidu jediný dýchací přístroj. Sanitky cirkulují celé hodiny a snaží se pro své pacienty najít JAKÉKOLI volné lůžko v nemocnici. Lékaři už toho mají dost a neskrývají to.

Sociálními médii kolovala sarkastická lékařská zpráva. Praví se v ní: „Pacient se zápalem plic způsobeným covidem byl přijat na neurochirurgické oddělení. Nemá žádné neurologické příznaky, ale na příkaz ministra zdravotnictví získal neurochirurgický personál magicky komplexní odbornou praxi. Během pacientova pobytu bylo pozorováno zvýšení dechových potíží, pacient s poruchami vědomí dostal léčbu AIRVO, zlepšil se, ale nemohl být převezen na pulmonologické oddělení, protože navzdory skutečnosti, že pandemie trvá déle než rok, stále ještě nexistuje bezpečná procedura pro předávání pacientů spoléhajících na AIRVO“.

A v doporučení lékař napsal: „Pacient nevyžaduje neurochirurgickou léčbu (...) a nebylo by moudré, aby neurochirurg poskytoval internistické doporučení.“ Očkovací program není o moc lepší. Organizace je hrozná. Ve Vratislavi přišel na očkování dav 200 lidí současně, protože se ukázalo, že navzdory tomu, že každému pacientovi byl sdělen přesný čas, jsou vakcíny podávány podle zásady „kdo dřív přijde, ten dřív mele". Lidé bojovali lokty a kopáním, aby se dostali do už přeplněné očkovací stanice. Někteří z pacientů to vzdali, protože považovali kontakt s takovým davem za příliš riskantní. "Dělal jsem všechno, abych se chránil více než rok." Teď jsem přišel na očkování a ocitl jsem se v ohnisku bouře,“ řekl jeden pacient.

Co tedy vláda dělá? Vytváří kouřovou clonu. Novým tématem vládních médií jsou vazby mezi Romanem Giertychem a protivládními aktivisty na sociálních sítích. Tento příběh může ve skutečnosti způsobit určité vlny, ale ne tak, jak to strana PiS zamýšlela: Státní televize TVP ilustrovala svůj propagandistický materiál na toto téma soukromým rozhovorem mezi Giertychem a jedním aktivistou, a to je konečný důkaz, že z Ústředního protikorupčního úřadu uniká vyšetřováací materiál do TVP. A v tomto případě, protože o zatčení Romana Giertycha rozhodl soud, že zatčení bylo nezákonné,  a vyšetřovatelům bylo nařízeno, aby mu vrátili veškerá úložiště dat a elektronická zařízení, aniž by se do nich podívali, to, že TVP má k dispozici Giertychovy zprávy z WhatsAppu, je důkazem, že toto rozhodnutí soudu nebylo dodrženo…

Giertych si ale může být jistý dvěma věcmi:

- nikdo porušení jeho soukromí vyšetřovat nebude
- PiS bude kolem něj dále usilovně hledat, dokud nenajdou něco, za co by ho mohli postavit před soud.

To právě udělali soudci Waldemarovi Żurkovi, dalšímu zuřivému kritikovi tzv. soudních reforem strany PiS. Po pěti letech vyšetřování zjistili, že v roce 2014 nezaplatil 820 zł silniční daně za 37 let starý lesnický stroj, který na jeho pozemcích prováděl lesnické práce. Żurek nebyl nikdy žádán, aby daň zaplatil (protože daň je na silniční vozidla a stroj nejezdil po silnici), i kdyby ji tehdy měl povinnost zaplatit, daňový nárok by již byl promlčený.

Spisy v tomto případu vzrostly na 170 stran, státní zástupci se pokusili předvolat do Varšavy muže, který ten stroj posléze od soudce odkoupil (poté, co Żurek zjistil, že stroj je ve skutečnosti příliš velký pro jeho potřeby), pečlivě zkontrolovali jeho finance, aby zjistili, že měl prostředky ke koupi tohoto stroje, a zkoumali, zda soudce postavil svůj dům podle stavebních povolení.

Nakonec nebylo zjištěno nic v nepořádku, ale i přes rozhodnutí daňového úřadu, že v takovém případě daň není požadována, bude Żurek čelit disciplinárním obviněním za „jednání v rozporu s důstojností soudce“  (rád bych zde využil příležitosti připomenout všem, že Jarosław Kaczyński navzdory vážnému obvinění z korupce nebyli prokurátory ani vyslýchán).

Ale myslím, že případ soudce Żurka má sloužit jako varování pro ostatní. Soudci musí dobře vědět, co si v novém režimu smějí dovolit. Vláda koneckonců vytváří stále více politických případů a musí vědět, jak vládnout. Prozatím jsou to jen věci menšího významu, jako nedávná vlna lidí, kteří čelí obvinění z urážky prezidenta. Tento zločin je trestán až třemi roky vězení. Kromě případu spisovatele Jakuba Żulczyka, který prezidenta označil za idiota, nedávno žena, která během jednoho z Dudových volebních shromáždění volala „do prdele s Dudou“,  byla shledána vinnou, ale nebyla za tento "zločin" potrestána (mimochodem v jiném případě byla policie byla shledána vinnou za nepřiměřené jednání tím, že lidi nelegálně zadržuje). U jiného soudu čelí stejnému obvinění tři školáci, kteří poškodili Dudův volební plakát a natočili si to na mobil.

Existuje také případ reportéra Oko.press, který možná bude čelit obvinění z „použití násilí nebo vyhrožování, aby někdo něco udělal“. Co ten reportér spáchal? Oslovil političku PiS a soudkyni podvodného Ústavního soudu Krystynu Pawłowicz na ulici a požádal ji o komentář k novému rozhodnutí proti potratům. Dosud ten novinář nebyl formálně obžalován, ale byl vyslechnut „jako svědek - zatím“. Toto je ve skutečnosti další příklad toho, jak strana PiS ohýbá zákon, aby zbavila lidi jejich práv: pokud jste vyslýcháni jako podezřelý, máte právo odmítnout poskytnout informace, které by vás mohly inkriminovat. Pokud jste ale vyslýcháni jako svědek, musíte říci vše, co se od vás v rámci trestní odpovědnosti požaduje. Jde tedy o taktiku státních zástupců ovládaných stranou PiS: předvolají vás jako svědka a poté vás na základě vašeho svědectví obviní…

A obávám se, že ochrana „dobrého jména prezidenta Andrzeje Dudy“ (pokud vůbec něco takového existuje) je jen přípravou, aby soudců na vážnější věci. Katoličtí radikálové navrhují nový zákon, podle kterého se potrat bude rovnat vraždě.  I spontánní potrat by mohl být trestně stíhán, pokud by státní zástupci dokázali, že nastávající matka „nebyla dostatečně opatrná“. Podle navrhovatelů nového zákona zřejmě „zabíjení nejslabších členů společnosti ničí základ Polské republiky“ a otevření země dětem „povede k ekonomickému pokroku a v dlouhodobější perspektivě k prosperitě“.

Ano, tak tomu skutečně je. Proto je středoamerická republika Salvador, jediná země se stejně drastickými zákony proti potratům, známá tím, že je zcela prosperující zemí bez kriminality a chudoby, kdy ženy a děti mohou žít šťastně. Zapomeňte na Lecha Wałęsu, který vidí budoucnost Polska jako „nové Japonsko“, zapomeňte na Donalda Tuska, který slibuje vybudování „nového Irska“ na březích Visly, zapomeňte dokonce na Jarosława Kaczyńského, který snil o „druhé Budapešti ve Varšavě“. Druhý San Salvador, o to od nynějška usilujeme!


2
Vytisknout
4070

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2021