Vězeň svědomí Dušan Dvořák, zastaralý přístup Čechů k léčbě duševního zdraví a užívání konopí jako léku

29. 3. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 11 minut
 
Býval jsem neústupně proti marihuaně, stejně jako proti jakýmkoliv  legálním nebo nelegálním drogám. Nikdy v životě jsem nezkoušel kouřit a vůbec nemám rád alkohol. Jako teenager jsem terorizoval své přátele vyhrožováním, že řeknu jejich matkám, že kouří trávu. Moje jediná zkušenost s drogami byla náhodná, když jsem na večírku vypil punč, aniž bych věděl, že je vyroben z kouzelných houbiček. Vše se změnilo, když do redakce časopisu Redhot, jehož jsem byl tehdy šéfredaktorem,  přišel na rozhovor psycholog specializovaný na drogy Ivan Douda.

Pozoroval mě při zběsilé práci redakce a nakonec se mě zeptal, co dělám, abych se po práci dostal z toho hyperaktivního stavu. Dlouhý rozhovor vedl k závěru, že jsem vážným kandidátem na infarkt v raném věku 30 let, pokud nezpomalím. Spát jen čtyři hodiny denně, pracovat 7 dní v týdnu, žádná dovolená, pod tlakem motivace přesvědčení, že mám obrovský vliv a mohu (pro mě cizí) národ podstatnou měrou ovlivňovat, vzhledem k tomu, že jsem zván do nejvyšších vrstev vládní a podnikatelské elity v České republice.

 
Poté, co jsem objasnil, že jedinou chemickou pilulkou, kterou si do těla nechám dát, je aspirin, se zasmál a poznamenal, že v České republice jsou psychické nemoci léčeny téměř výhradně chemickými léky. Místní psychiatři, jako by zacházeli se stroji, naprosto bez ohledu na jednotlivce, mají většinou sociopatický nehumanistický přístup. Ale že on tuto praxi nepodporuje. Místo toho se mě překvapivě zeptal, proč jsem se nepokusil vzít si konopí na uklidnění a na to, abych spal zdravěji a vyhýbal se svým okamžikům výbušnosti, kdy jsem překračoval všechny hranice civilizované komunikace a nepřijatelně urážel lidi.

Myslel jsem, že je to vtip, a nahlas jsem se zasmál. Všiml si, že si nemyslím, že to myslí vážně, trval na tom, co říká,  a vysvětlil, že ve své instituci Drop-In, která pomáhá lidem trpícím drogovými závislostmi, úspěšně využívá konopí k odvedení lidí od tvrdých drog, které zničily jejich životy. Vysvětlil mi také všechno o lékařském užívání marihuany.

Stále jsem ho nebral vážně a moje předsudky trvaly ještě po určitou dobu, dokud mi nezavolala stará teta, která se se mnou  podělila o pozoruhodnou zprávu, že její vnučka, která byla během porodu poškozena nedostatkem okysličení mozku, a tak tráví život postižená  vážnými duševními problémy a na kolečkovém křesle a trpí každý den třemi až pěti epizodami intenzivních svalových křečí, které vyžadují  pomoc dalších dvou lidí, kteří ji musejí držet a bránit, aby se těmi mimovolnými extremními křečemi nezranila,  nyní užívá lékařské konopí .

I když tato teta kdysi nechala svého prostředního syna internovat na psychiatrické klinice, protože   byl přistižen při kouření marihuany, nyní je zastáncem lékařského užívání konopí. Její manžel četl zprávu o zázračných účincích kanabidiolu na nejrůznějši nemoce   a rozhodl se to zkusit. Trvalo mu docela dlouho, než přesvědčil svou ženu, aby tu drogu použila pro svou duševně invalidní vnučku.  Ale poté, co rodiče souhlasili, zkusili to a viděli, jak se dívka proměnila v úplně jinou osobu. Najednou byla plná úsměvů. Začala mluvit, i když jen v jednoduchých větách, a křeče úplně zmizely. Je to revoluce, bylo mi řečeno Zde je jeden příklad okamžitého a neuvěřitelně pozitivního účinku konopí na lidi, kteří mají záchvaty: https://www.youtube.com/watch?v=EvLhSqQ5ip8

Dušan Dvořák byl odsouzen k dlouhým a krutým osmi letům vězení ve vězení za to, že jednoduše pěstoval konopí pro lidi, kteří trpí chorobami, které chemie marihuany zmírňuje. Dvořák je terapeut, adiktolog a zakladatel několika projektů protidrogové léčby a prevence. Bojuje za legalizaci nebo dekriminalizaci pěstování konopí a zejména za její udržitelný výzkum, lékařské použití a dostupnost konopných produktů pro každého pacienta.

Farmaceutické společnosti by byly značně poškozeny, pokud by byly k dispozici konopné léky, protože je nelze patentovat.

Pro českou policii a soudnictví je Dušan Dvořák zločinec, který si zaslouží delší trest než mnoho vrahů a násilníků. Nyní je ve vězení v Břeclavi, kde si odpykává trest za pěstování méně než 150 rostlin v Osplově v roce 2018. Dvořák skončil za mřížemi na začátku listopadu 2019.

Přestože soudnictví nikdy nebyly předloženy žádné důkazy o tom, že prodal jediný gram marihuany jakémukoli obchodníkovi nebo osobě drogově závislé, Dvořák byl odsouzen na základě soudních paragrafů o narkomanii.

Dvořák začal pěstovat konopí pro sebe, aby se vypořádal se svou bipolaritou. Kontaktovali ho další lidé v nouzi a on rozdával marihuanu zdarma všem pacientům, kteří vyhledali jeho pomoc. A rozšířil svou plantáž podle počtu pacientů. Jeho rostliny byly botanicky manipulovány tak, aby se člověk nedostal do drogového stavu.  Listy byly používány formou čaje nebo pasty, nikoli prostřednictvím kuřáckých kloubů. Dvořák odmítl snížit množství své produkce, protože se domníval, že on sám nemá právo rozhodovat, který pacient smí či nesmí marihuanu použít, a že nesouhlasí s tím, aby toto právo měl český stát.Ve jménu této zásady tedy ignoroval policii a čelil následkům.

Český stát chtěl vlastně Dušana Dvořáka přinutit k užívání chemických drog již v roce 2014
. Dvořák, který oficiálně trpěl bipolaritou, si chtěl zachovat své posvátné právo odmítnout cpát si do těla  něco, co mu velí stát. Chtěl i nadále v boji proti svým maniodepresivním záchvatům užívat konopí  a byl při tom velmi úspěšný.

Avšak po době delší než rok, kdy nebyl léčen pro svou bipolaritu, protože je ve vězení, mu byl vězeňský trest ještě prodloužen, v důsledku jeho urážek zaměřených proti soudcům, nedávno i v minulosti. Je zřejmé, že osoba trpící bipolaritou ve stresu v důsledku pronásledování ze strany státu, který chce lidem odebrat jejich osobní právo rozhodovat o tom, co budou konzumovat, jednala v maniakálním rozpoložení a písemně urazila soudce. Dvořák zůstane za mřížemi ještě  po dalších 8 měsíců po ukončení jeho původního trestu.

Seznam nevysvětlitelných krutostí, kterými Dvořák ve vězení prochází ve vězení, je rozsáhlý, ale jednou z nejcharakterističtějších bylo, když mu odebrali právo mít psací stroj. Používal jej k psaní podrobných zpráv a žádostí evropským a dalším mezinárodním institucím, protestoval proti zjevným rozporům ve svém  procesu a proti nezákonnému použití paragrafů zneužitých k jeho odsouzení. Rozhodnutím typickým pro totalitní režimy mu byla odebrána jeho schopnost vyprávět svůj příběh.

Přestože je členka parlamentu Majerová-Zahradníková z krajně pravicové strany Trikolóra, je to Dvořákova sestra, a měla tak příležitost vytvořit si názor nikoli na základě předsudků z minulosti, ale na základě svého blízkého kontaktu s danou problematikou. V lednu se tématu věnovala následujícím projevem:

"Hezké dobré odpoledne. Já jsem si vzala tu faktickou pouze z toho důvodu, abych tady pár věcí uvedla na pravou míru. Proč je chci uvést na pravou míru? Protože o téhle problematice vcelku dost vím, nejen protože jsem v dobách minulých pracovala v doléčovacím ústavu Centrum Sananim, ale můj bratr Dušan Dvořák je na šest let vězněn za to, že léčil lidi, a je to jeden z nejlepších adiktologů vůbec, v České republice každopádně. Takže uvedu jenom tady ty příklady toho sporného představování toho konopí jako velkého bubáka.

Co se týká návykovosti, návykovost je psychická a fyzická. Fyzická návykovost není na konopí absolutně žádná, na rozdíl třeba od pervitinu a spousty jiných drog. Ta návykovost může být psychická, ale vzniká až po dlouhodobém, několikaletém používání. A neexistuje žádná vědecká studie ani výzkum, který by tu návykovost explicitně popsal. Nejsilnější návyková látka je nikotin. Takže to k té návykovosti.

Další věc. Bylo opakovaně vědecky dokázáno, že konopí a marihuana nevede k tomu, aby její uživatelé přešli na cokoli tvrdšího. Říká se tomu prekurzor. Takže bylo opakovaně vyvráceno, marihuana není prekurzorem k tomu, aby se předcházelo dál.

Co se týká... (Upozornění na čas.) Co se týká halucinací...

A děkuji tady předřečníkovi za umožnění to dopovídat.

Co se týká halucinací, halucinace vznikají u typů drog nazývaných opiáty. To jsou drogy tvrdé. U klasického konopí nebo marihuany halucinace nevznikají. Pokud někdo tvrdí, že vznikají, tak neměl klasickou marihuanu a konopí, ale měl v tom nadroleno něco úplně jiného, protože tam je de facto nemožnost, aby halucinace vznikla. Halucinace vznikají u LSD a dalších opiátů. Takže to k těm halucinacím. Je to nonsens.

A dále se tady mluvilo o tom, že co se týká okolních států a přístupu Evropy atd., atd., tak ba naopak, evropské zákony a přístup okolních států je daleko víc benevolentní, než je přístup České republiky. V tomhle tedy ten dluh máme daleko větší my.

A výzkumy jako takové, abych to uzavřela, můj bratr konzultoval a prováděl... a víceméně profesor Hanuš z Izraele, který je uznávaný odborník, protože v Izraeli je to běžně dostupné v lékárnách a kdekoli chcete k jakémukoli využití, tak profesor Hanuš dostal cenu města Olomouce před pár lety. A co se týká podílu látek THC, CBD a léčivosti CBD, tak tím se inspiroval právě u mého bratra, který za léčení konopím teď sedí na šest let ve vězení.

Takže tím bych to ukončila. Děkuji."


 
V předvečer, než byl Dvořák v Praze zatčen a odvezen k výkonu trestu odnětí svobody, mi poskytl interview. Zde je:

4
Vytisknout
5040

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2021